by
augustus 8th, 2019

This post is also available in: English Português

Hebreeuwse Wortels van de Schrift (Deel 2)

Asher Intrater

Hebreeuwse Namen

Door de historische kloof tussen het Jodendom en het Christendom is de consistentie van het Bijbelse plan vaak gemist. Een manier om de samenhang te gaan begrijpen is eenvoudig de Hebreeuwse wortels van de namen erkennen van sommige personen uit het Nieuwe Testament.

De naam van Jezus is Yeshua, ישוע . Yeshua is een verkorte vorm van Jozua of Yehoshua יהושוע in het Hebreeuws, wat betekent “YHVH redt” De naam Yeshua zou ons verbinden met:

  1. De naam van YHVH
  2. De naam van Jozua de overwinnaar
  3. Het woord voor redding.

Nog een voorbeeld is de naam van de moeder van Yeshua, die is niet Maria in het Hebreeuws, maar Mirjam, מרים. Mirjam was de eerste profetes, een leider in de aanbidding en dans en de zuster van Mozes. Veel Joodse meisjes hebben die naam gekregen.

Anna, de biddende profetes in Lukas 2, heet eigenlijk Hanna, genoemd naar חנה, de biddende moeder van Samuel. Simon Petrus is Simeon שמעון, als de tweede zoon van Jakob. Emanuel is drie woorden: עם  met, אנו ons אל God. Christus is Messias, Mashiach, משיח wat betekent de gezalfde, in het bijzonder profeet, priester en koning.

Zebulon and Zebedeüs

We zouden associaties van honderden woorden en namen kunnen noemen, sommige duidelijk, sommige minder. Hier is er een die je misschien gemist hebt. In de evangelieën waren twee van de drie leidende discipelen de gebroeders Zebedeüs, Johannes (Yochanan) en Jacobus (Jacob, Yaakob). Deze naam is verbonden aan de stam en zoon van Jacob, door Lea, Zebulon. Het woord “Zebed” betekent schenking, gift. Genesis 30:20

God heeft mij een mooi geschenk (zebed) gift gegeven; deze keer zal mijn man mij een geschenk (zebed) geven, want ik heb hem zes zonen gebaard; daarom gaf zij hem de naam Zebulon.

Zebedeüs en Zebulon zijn in de basis van dezelfde wortel in het Hebreeuws. In zekere zin zouden de discipelen van Yeshua de zonen van Zebulon genoemd kunnen worden.

De stam van Zebulon woonde in het gebied van het Meer van Galilea. De Zebedese familie woonde daar ook. Yeshua begon Zijn bediening in het gebied van Zebulon met de zonen van Zebulon-Zebedeüs. Dit vervulde de belofte van God: Mattheüs 4:14-15 – Jezus verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: “Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken.” (Jesaja 9:1)

De naam Zebed of Zaved of Zavadya komen vaak voor in de Schrift. Bij voorbeeld in de lijst van namen in hoofdstuk 10 van het boek Ezra alleen al komt hij 6 keer voor.

Gods Trouw

Het punt hier is NIET de betekenis van woorden en letters te veel nadruk te geven (zoals helaas veel mensen doen), maar om Gods trouw te benadrukken aan Zijn convenanten, aan Zijn beloften en aan Zijn vrienden. Jezus kwam naar Zebedeüs in Zebulon om Gods belofte aan Jesaja in vervulling te doen gaan, wat Zijn trouw laat zien aan Lea en Jacob meer dan duizend jaar!!!

Als God trouw was aan hen, dan zal Hij ons trouw zijn. Hij was dat en zat dat altijd zijn. Laten we deze introductie tot het Koninkrijk van God samenvatten:

  1. Gods plan is eeuwig
  2. De Schrift is consequent
  3. Yeshua is het centrum van het koninkrijk
  4. Het koninkrijk ontwikkelt zich in stadia
  5. Het koninkrijk omvat hemel en aarde
  6. We hebben beide nodig, Hebreeuws en Grieks perspectief
  7. God is trouw aan Zijn convenanten.

Lees Deel 1 HIER!

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-08-08T11:58:43+00:00 augustus 8th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Hebreeuwse Wortels van de Schrift (Deel 2)