by
december 14th, 2018

This post is also available in: English Português 한국어

Israël Terug Roepen

Tal Haroni

Dit is hoe ik het plan van God zou samenvatten in één zin: De aarde is door God geschapen en voorbestemd om perfect te zijn in Zijn ogen, zodat alles Zijn goedheid zou reflecteren en tot glorie van Hem zou zijn.

Toen God jou bedacht, zag Hij je in je volheid. Hij zag je in je perfecte staat. Hij zag iets dat het waard was om voor te sterven.

Zijn plan is ons terug te brengen in onze volle potentie. Door het beleven van de mooie en moeilijke dingen van het leven, ontdekken we meer over wie we zijn en waar we tekort schieten in de glorie van God. Door dit alles heen, groeien we in het kennen van God, en worden we meer en meer de originele persoon die Hij ons bedoeld heeft te zijn.

Yeshua kwam om ons uit te tillen boven wat de wereld ons zegt te zijn. Hij kwam om te onthullen wie we werkelijk zijn en ons te redden. Hij redt onze menselijke aard, ons verleden, onze familiecultuur en eigenlijk alles dat tegen onze door God gegeven identiteit ingaat.

Nationale Verlossing

Maar, Zijn plan is groter dan jij en ik, het is groter dan wat we ook maar kunnen hopen of bedenken. God houdt zich ook bezig met het redden en verlossen van naties! Heb je er weleens aan gedacht hoe jouw natie eruit zou zien in haar volle verloste staat? Wat was het originele plan van God voor jouw natie?

Uiteindelijk zal alles dat adem heeft, de Heer prijzen (Ps. 150:6), inclusief jouw natie, stam, taal en volk (Op. 7:9-10)! Hoewel we op school geleerd hebben over hoe naties gevormd werden, en over de politieke ontwikkelingen die plaats vonden zodat dat kon gebeuren, was God er altijd bij betrokken. Net zoals God een unieke roeping heeft voor ieder individu, heeft Hij ook een specifieke roeping voor iedere natie.

Meestal vinden we het moeilijk om de door God gegeven roeping over onze natie te zien. Ik kijk naar de mensen die over de snelweg rijden, en dat lijkt in niets op Gods goedheid op aarde reflecteren. Ik kijk naar de corruptie in onze regering, in ons leger, en het is moeilijk te geloven dat God niet al opgegeven heeft.

Toch, als God het geschapen heeft, heeft het een roeping. Laat onze geschiedenis en onze niet-geredde cultuur niet de roeping van onze natie definiëren. God bewerkt de redding van onze natie door het gelovig restant in iedere natie, stam en volk.

Israël het Ontbrekende Stuk

“Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel blindheid over Israël is gekomen totdat de volheid van de heidenen is ingegaan. En zo zal heel Israël gered worden…” (Romeinen 11:25-26)

Wat nou als de geheimenis waar Paul hierover spreekt, de volheid van de heidenen, eigenlijk de redding van elke natie is? Wat nou als het niet gaat over een precies aantal mensen dat in het Koninkrijk komt, maar over elke groep mensen die een volledige mate van transformatie bereikt?

Indien dit waar is, dan kunnen we Israël niet negeren. Dit is tenslotte waar het allemaal begonnen is. Met éen groep mensen, één familie, één natie door God gekozen om de wereld zijn glorie, Zijn genade en Zijn rechtvaardigheid te tonen. Wat als het ontbrekende stuk Israël is?

Ik zie het als een cyclus – God wilde alle naties in Zijn Koninkrijk hebben. Hij wilde nooit iemand buiten sluiten. Hij wil dat iedereen Zijn glorie ziet en beleeft. Dus begon Hij eerst aan Israël te laten zien wie Hij is, en toen opende Hij op het juiste moment de weg voor alle anderen. Maar het volk Israël moest eerst “verhard” zijn, zodat elke natie God kon ontdekken.

Nu komt alles terug – de naties, de heidenen, als zij beginnen in de volheid van hun geredde culturen te komen. Als zij wandelen in hun God-gegeven volheid, roepen zij de mensen van Israël terug in hun God-gegeven roeping. Wanneer de naties Gods goedheid reflecteren, kunnen de mensen van Israël ook gered worden. Op deze manier zullen we de wereld volledig gered zien worden, en wandelen in haar volle potentie zoals God het bedoeld had te zijn.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-04-11T16:12:50+00:00 december 14th, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Israël Terug Roepen