by
juli 19th, 2019

This post is also available in: English Português

Reageren op Niet-Gelovigen

Hoe moeten we omgaan met mensen die nog niet geloven en hen begrijpen?  Is redding  zwart-wit – voor ik Yeshua kende was ik slecht en nu ben ik goed? ‘Ja’ en ‘nee’! Ja, natuurlijk waren we  ‘eens duisternis, maar nu bent u licht in de Heer’ (Efeze 5:8).

Maar, in Handelingen 10 lezen we over Corneluis, een Romeinse centurion, die “een vroom man was, Godvrezend… veel liefdegaven aan hen die in nood verkeerden gaf en voortdurend tot God bad”. We lezen dit al in de eerste verzen van het hoofdstuk, maar het is pas verderop dat zijn familie in Yeshua gelooft en gedoopt wordt. Dit is niet het patroon van slecht gedrag dat ineens goed wordt. Hoe kan dit zo zijn, tenzij de Heilige Geest actief is in het leven van mensen vóór de wedergeboorte?

Onverdiend

Gewone, algemene genade, ook bekend onder theologen als ‘voorafgaande’ genade, is die onverdiende generositeit van God, die actief in mensen is voordat zij gered zijn. Het is ‘gewoon en algemeen’ omdat het voor iedereen beschikbaar is. Een gedeelte van deze activiteit van God komt in de vorm van het geweten, hoewel ons geweten geweigerd, onderworpen, of verdraaid kan worden. Vele niet-gelovigen gedragen zich natuurlijk soms op een slechte manier, maar dat doen wij gelovigen natuurlijk net zo goed, totdat we helemaal geheiligd zullen zijn.

We zien Gods gewone algemene genade ook actief in de vele mythen en legenden van culturen uit de oudheid die mensen van een stam wijzen op God, zelfs voordat zij het goede nieuws hebben gehoord- vooral in de vorm van legendarische ‘Messias’ figuren die sterven aan een boom en zodoende hun volk redden.  Naar het schijnt heeft God in de cultuur zelf zulke ‘haken’ geplaatst, zo dat het mensen mogelijk maakt op het goede nieuws te reageren zodra zij het horen.

Waarom ontvangen zovele Moslims  dromen van Yeshua en reageren daarop, zelfs lang voordat zij gered zijn?

Ook zo, waarom smeekte de kapitein van de zeeboot in de boot in de storm Jona om te bidden tot zijn Hebreeuwse God? Omdat de zeelieden openbaring ontvingen over de machteloosheid van hun goden en de potentie van Jona’s God. Later in het hoofdstuk  tonen zij vrees voor de Heer.

Dus, begrip van gewone algemene genade:

  1. Toont ons dat niet-gelovigen niet op het nul-punt worden gehouden in openbaring van God tot het punt van redding, maar gaandeweg openbaringen en ervaringen van en met Hem verzamelen, en keuzes om daarop te reageren gepresenteerd krijgen. Wanneer we dit begrijpen helpt dat ons om een hogere visie te hebben over hen die nog niet gered zijn en stelt ons in staat te evangeliseren op een minder neerbuigende en meer passende manier.
  2. Helpt ons te voorkomen dat we trots zijn wanneer we onszelf verkeerd vergelijken met anderen, vooral met niet-gelovigen.
  3. Geeft ons een hogere achting van pas-geredde mensen en helpt ons in het proces van discipelschap.
  4. Helpt ons een verward ‘geestlijk’/’niet-geestelijk’ of ‘werelds/’heilig’ onderscheid te vermijden.
  5. Helpt ons Joden te begrijpen dat God ook actief is in de Niet Joodse wereld.
  6. Helpt de Christelijke Kerk te begrijpen dat God een plan en een doel heeft met Israël.
  7. Helpt ons allemaal het werk van God in de hele schepping te begrijpen.
Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-12-26T14:32:56+00:00 juli 19th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Reageren op Niet-Gelovigen