by
mei 10th, 2019

This post is also available in: English Português

Sion Beërven

Sion beërven is wellicht ’s werelds grootste controverse, na de kwestie van het God-zijn van Yeshua! Het woord ‘Sion’ refereert aan Jeruzalem, maar het wordt ook gebruikt om het hele land Israël aan te duiden. Gods trouw aan Zijn verbondsbeloftes aangaande Israël staan centraal voor het Zionisme.

Dus, hoe groot is Sion, aan wie behoort het toe en hoe zou het land veroverd moeten worden?

Volgens Genesis 15:18-21, liep het land dat verbonden werd aan Abrahams afstammelingen van de wadi van Egypte tot de rivier de Eufraat, inclusief Gaza, de Westelijke Oever, zich uitstrekkend in oostelijke richting tot ver in het huidige Syrië en Jordanië – zeer controversieel!

Een snelgroeiend antwoord op Zionisme is anti-Zionisme – verzet tegen Joods politieke zelfbeschikking, de staat Israël en in het bijzonder Joods beheer van Jeruzalem. In het Westen is het OK om Joods te zijn, maar het bestaan van een onverdeelde Joodse staat is niet OK. De VN organisatie UNESCO ging zelfs zover dat het Joods-Christelijke verbanden met de Tempelberg ontkent, ten gunste van Islamitische verbanden, met onthouding van zelfs ‘geciviliseerde’ naties in de succesvolle 2016 ‘Bezet Palestina Resolutie’. Voor de radicale Islam, is het niet OK om Joods te zijn noch dat er een Joodse staat bestaat in een gebied dat eens door Moslims bezet is geweest (Ottomaanse Turken).

Hoe dan ook, God beloofde Abrahams nakomelingen, door Isaak, het fysieke land, en nergens in de Schrift staat dat de Kerk of de Islam de plaats van Israël heeft ingenomen. Arabische volken hebben heel mooi een veel grotere erfenis elders ontvangen. De manier waarop Gods volk het land bezit is evenwel zeer belangrijk, zowel historisch als vandaag:

  1. Toen er onenigheid was tussen Lots herders en die van Abraham, bood Abraham aan Lot de keuze voor de graaslanden om ruzie te vermijden.
  2. Toen Sarah stierf, stond Abraham erop dat hij haar grafplaats kocht van een Hittiet, al was die als geschenk aangeboden.
  3. Ook David stond erop de dorsvloer te kopen van Arauna, een Jebusiet, om een offer te brengen op de huidige Tempel-Berg, Moria, waar ook Abraham gewillig Isaäk zou offeren.
  4. Toen Yeshua gevraagd werd of Hij “het Koninkrijk voor Israël zou herstellen”, wees Hij naar een andere prioriteit, de uitstorting van de Heilige Geest.
  5. In 1917 accepteerde Chaim Weizmann de belofte van de Britse Lord Balfour aan het Joodse volk van een thuisland in het Midden Oosten, nadat Weizmann Groot Brittanië naar de overwinning in de Eerste Wereld Oorlog had geholpen.
  6. In 1948 vestigden Joodse leiders een staat in antwoord op een stemming van de Volkenbond.
  7. Vele vroege pionierende Joden kochten land van Arabische, vaak afwezige, (niet op zijn land wonende) landeigenaren. Sommige stukken land werd als gestolen beschouwd, ondanks dat het in oorlog gewonnen was, maar naderhand werd meestal restitutie door middel van rechtelijke processsen gemaakt.
  8. Toen Israël Jeruzalem in 1967 terug nam, werd het niet gestolen van Palestina omdat het concept van het hedendaagse Arabische Palestina nauwelijks bestond toendertijd. Maar het werd gewonnen in een defensieve oorlog van Jordanië, die zich samen had gevoegd met Egypte en Syrië in de aanval op Israël.
  9. Israël is bijna uniek in het land teruggeven dat gewonnen is in defensieve oorlogen.
  10. Israël streeft ernaar fair te zijn naar alle Arabische inwoners en beschermt vooral Arabische Christenen.

Hier zien we een nederige, vreedzame, legale, op de juiste tijd en godvruchtige benadering van het land bezitten. Behalve het vreedzaam verkrijgen van land, heeft God duidelijk het innemen van het land bevolen, maar ALLEEN onder zeer specifieke voorwaarden:

Abram was gezegd dat zijn nakomelingen het land in zouden gaan, maar dan generaties later omdat, “de zonde van de Ammorieten nog niet hun volheid bereikt hebben”. God autoriseerde het fysieke veroveren van het land enkel nadat de extreme en ongebreidelde zonde van de plaatselijke stammen zich ten volle hadden gemanifesteerd.

Zulke zonden omvatten bestialiteit, sodomie, incest, tovenarij en kinderoffers (Exodus 23:24, 34:12-13, Numeri 33:52, Deuteronomium 7:5; 18:9-12, Leviticus 18:2-25) – allemaal een sobere waarschuwing voor onze generatie! Later, na de Egyptische slavernij, was Joshua (dezelfde naam-wortel als Yeshua) eindelijk door God geautoriseerd om het land te veroveren.

Zou Israël heden moeten proberen om het volledige beloofde land te veroveren? Zeer zeker NIET, tenzij God het zegt, maar Hij zal mogelijk meer gebied in Israëlische handen laten komen door nieuwe defensieve oorlogen.

Zouden Israël of de naties verdeling van het land moeten nastreven, en een twee-staten oplossing creëren?  Zeer zeker NIET – ze zullen door God veroordeeld worden voor de poging. De situatie van de Palestijnen is duidelijk niet goed en velen lijden onder onrechtvaardig plaatselijk bestuur, maar terrorisme noch twee staten zijn de oplossing. Maar Arabieren in Israël zouden op Yeshua moeten gaan vertrouwen en bijdragen aan de Joodse staat, net zoals Obed Edom, de Edomiet, deed in de tijd van David, en velen nu doen – iets dat een opwekking onder plaatselijke Moslims vereist.

Eén ding is zeker, Yeshua komt snel terug en zal het land veroveren, het nemen van de anti-Christ en de naties die hij leidt, regerend over de wereld vanuit Jeruzalem voor eeuwig.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-12-26T14:34:20+00:00 mei 10th, 2019|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.