by
30 listopadu, 2019

This post is also available in: English Français Español Português Nederlands Italiano 日本語 polski Dansk

Až na sám konec země

Kniha Skutků je kronikou šíření evangelia z Jeruzaléma do Judska, Samařska a až na sám konec země (Skutky 1:8). To, co začalo v jedné zeměpisné oblasti, se během třiceti let rozšířilo přes Malou Asii do hlavních evropských měst, co do množství šlo o desítky tisíc. Tuto expanzi vidíme jako vzorec se šesti stadii, přičemž ke každému stadiu se váže zpráva o tom, jak šíření pokračuje:

 1. Sk 1:1 – 6:7 hovoří o zrození církve a o Petrově kázání v Jeruzalé.
 • Zpráva o pokroku: „Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru.“
 1. Sk 6:8 – 9:31 popisují šíření evangelia v Judsku, Štěpánovo mučednictví a kázání v Galileji a Samaří.
 • Zpráva o pokroku: „A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.“
 1. Ve Sk 9:32 – 12:24 dochází k obrácení Pavla, v Caesareji je do Boží domácnosti spolu s pohany přijat Kornelius a evangelium se šíří do Antiochie.
 • Zpráva o pokroku: „Ale slovo Páně se šířit nepřestalo.“
 1. Sk 12:25 – 16:5 vypráví o šíření evangelia v Malé Asii prostřednictvím Pavlovy misijní cesty po Galacii.
 • Zpráva o pokroku: „A tak se církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl každým dnem.“
 1. Ve Sk 16:6 – 19:20 se evangelium šíří do velkých evropských měst, například Korintu a Efezu.
 • Zpráva o pokroku: „A tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo.“
 1. Ve Sk 19:21 – 28:31 zasahuje evangelium střed tehdejšího světa, Řím, a Pavel svobodně zvěstuje evangelium a během svého uvěznění píše významné dopisy.
 • Zpráva o pokroku: „Pavel … zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek.“

Pokrok evangelia v prvním století by nás dnes měl povzbuzovat a dát nám víru, že se tento vzorec bude podobným dynamickým způsobem opakovat, ovšem v opačném sledu. Evangelium se vrátí zpátky do Jeruzaléma a celý Izrael bude zachráněn.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-11-30T17:47:57+00:00 30 listopadu, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Až na sám konec země