by
13 září, 2019

This post is also available in: English Português Nederlands 简体中文

V této druhé části se podívejme na spojitost Jeruzaléma
a budoucnosti s Ješuovou identitou beránka i lva. Pokud vám unikla
první část, klikněte ZDE!

Mesiáš měl přijít a trpět jako nevinná oběť a zajistit tak odpuštění
a smíření našich hříchů. To se stalo na kříži. Vrátí se na zem, aby
vládl a kraloval tisíc let v tisíciletém království (Zjevení
20
).

Mezi tím dvojím není rozpor. Na kříži byl nad Ješuovou hlavou nápis
„Král Židů“. Vrátí se, aby vládl a kraloval jako Lev z Judy. Stejně
jako k ukřižování došlo v minulosti v Jeruzalémě, tak bude Jeruzalém
i hlavním městem Ješuova království v budoucnosti. Jak kříž, tak hlavní
město jsou v Jeruzalémě (Žalm 2:6; 48:2-3).

Lev je symbolem vládnoucího krále. Lev z Judy je „králem Židů“. Jeho
hlavním městem tudíž musí být judské město Jeruzalém. Sám Juda vstoupil
do svého povolání jako vůdce kmene přicházejícího mesiánského krále
tak, když se pokořil a nabídl se, že zůstane v žaláři na místě svého
nevlastního bratra Benjamina (Genesis 44:33). Tento
okamžik, kdy se stal obětním beránkem, jej kvalifikoval na otce vítězného
krále. Mezi Lvem a Beránkem je spojitost.

Jak rozvíjet jeho vlastnosti

Ješua má obě tyto vlastnosti. Je lvem i beránkem. Když jej následujeme
a jsme utvářeni do jeho podoby, také máme v sobě rozvíjet jak vlastnosti
beránka, tak i lva. Lev je odvážný, bojovný a autoritativní. Beránek
je jemný, slabý a citlivý. Ješua se modlil se slzami i volal (Židům
5:7
). Slzy přicházely, když cítil bolest těch, za které se
s láskou modlil. Volání pak provázelo jeho boj se silami zla za ty,
které miluje.

Ješua bude navždy Lvem i Beránkem. Přišel ale před dvěma tisíci lety
proto, aby sehrál úlohu obětního beránka na kříži. Přijde znovu. Nepřijde proto, aby byl obětován. Přijde bojovat, trestat a vládnout. Poprvé přijel na oslu; znovu přijede na bílém koni.

A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl
ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě.
Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun …. Za
ním nebeská vojska na bílých koních … Z jeho úst vychází ostrý meč,
aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit
lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Zjevení 19:11-15

Ješua se vrací, aby bojoval proti všem národům, které budou útočit
na Jeruzalém (Zacharjáš 14); ustaví své království
nad celou zemí, s Jeruzalémem jako hlavním městem (Izajáš 2).
Je zajímavé si všimnout, že ve znaku města Jeruzaléma je lev. Tam poprvé
přišel proto, aby se nechal ukřižovat jako obětní beránek. Tam se vrátí,
aby vládl a panoval jako lev z Judy.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-10-26T12:54:35+00:00 13 září, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lev a beránek (2. část)