by
31 ledna, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 日本語 polski Русский Dansk ไทย

Modlitba za probuzení, která se skládá ze tří slov

Našel jsem úžasnou modlitbu. Tvoří ji tři slova a má v sobě sílu vyvolat národní probuzení.

Je-li národ na pokraji velkého probuzení, projevuje se ve sborech a křesťanských organizacích zřetelná míra úspěchu. Roste počet lidí. Přichází více finančních příspěvků. Duchovní vedoucí se stávají známými, vlivnými, někdy dokonce bohatými a slavnými.

Tento stupeň požehnání poskytuje církvi nástroje, které mohou způsobit proměnu národa. Jde o nezbytné stadium. Lze je porovnat se ženou ve vysokém stupni těhotenství. Právě tento velký úspěch však v sobě obsahuje překážky, které mohou zároveň růst Božího království překazit, ne-li dokonce zastavit.

Boží požehnání s sebou přináší hluboce zakořeněné pokušení odvrátit se od Boha a soustředit se jen na požehnání. Lidé mohou podlehnout lenosti, tělesnosti, soustředit se na zábavu, začínají být chamtiví, pyšní a vzpurní. Mojžíš tento syndrom popsal slovy „Ješurún (= Izrael) ztučněl a zbujněl“ – וישמן ישורון ויבעט – Deuteronomium 32:15.

Pokušení žít světsky je nebezpečím pro každou lidskou bytost. Existují však dvě velká nebezpečí, která jsou nebezpečná zejména pro duchovní vůdce: ZÁVIST a ŘEVNIVOST.

Filipským 1:15
Někteří sice kážou Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem.

Může dojít k tomu, že se duchovní vedoucí budou snažit navzájem se vyštípat. Namísto spolupráce na probuzení v celém národě začne jeden štvát proti druhému. Namísto hledání nových území a lidí, které je třeba oslovit a šířit tak Boží království, si začnou střežit své zdroje a to, čeho již sami dosáhli.

Vedoucí se pak ze závisti a řevnivosti začnou navzájem pomlouvat a kritizovat, jen aby při srovnání sami vypadali dobře. V podstatě pod maskou „duchovního rozlišení“ začnou jeden druhého nevědomky proklínat a „varovat stádo“. Takové jednání vnáší mezi Boží lid rozdělení a vede k destrukci.

V době, kd