by
31 ledna, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 日本語 polski Русский Dansk ไทย

Modlitba za probuzení, která se skládá ze tří slov

Našel jsem úžasnou modlitbu. Tvoří ji tři slova a má v sobě sílu vyvolat národní probuzení.

Je-li národ na pokraji velkého probuzení, projevuje se ve sborech a křesťanských organizacích zřetelná míra úspěchu. Roste počet lidí. Přichází více finančních příspěvků. Duchovní vedoucí se stávají známými, vlivnými, někdy dokonce bohatými a slavnými.

Tento stupeň požehnání poskytuje církvi nástroje, které mohou způsobit proměnu národa. Jde o nezbytné stadium. Lze je porovnat se ženou ve vysokém stupni těhotenství. Právě tento velký úspěch však v sobě obsahuje překážky, které mohou zároveň růst Božího království překazit, ne-li dokonce zastavit.

Boží požehnání s sebou přináší hluboce zakořeněné pokušení odvrátit se od Boha a soustředit se jen na požehnání. Lidé mohou podlehnout lenosti, tělesnosti, soustředit se na zábavu, začínají být chamtiví, pyšní a vzpurní. Mojžíš tento syndrom popsal slovy „Ješurún (= Izrael) ztučněl a zbujněl“ – וישמן ישורון ויבעט – Deuteronomium 32:15.

Pokušení žít světsky je nebezpečím pro každou lidskou bytost. Existují však dvě velká nebezpečí, která jsou nebezpečná zejména pro duchovní vůdce: ZÁVIST a ŘEVNIVOST.

Filipským 1:15
Někteří sice kážou Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem.

Může dojít k tomu, že se duchovní vedoucí budou snažit navzájem se vyštípat. Namísto spolupráce na probuzení v celém národě začne jeden štvát proti druhému. Namísto hledání nových území a lidí, které je třeba oslovit a šířit tak Boží království, si začnou střežit své zdroje a to, čeho již sami dosáhli.

Vedoucí se pak ze závisti a řevnivosti začnou navzájem pomlouvat a kritizovat, jen aby při srovnání sami vypadali dobře. V podstatě pod maskou „duchovního rozlišení“ začnou jeden druhého nevědomky proklínat a „varovat stádo“. Takové jednání vnáší mezi Boží lid rozdělení a vede k destrukci.

V době, kdy to Pavel psal, byl v žaláři. Všechnu práci, kterou vykonal, převzali jiní (někteří s dobrým úmyslem, jiní nikoli). Někteří se stali slavnými a mluvili o něm špatně. Byl osamělý a procházel utrpením. Tímto problémem se nicméně netrápil: rozhodl se v něm raději vidět požehnání.

Filipským 1:18
Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se raduji a budu radovat.

A tady máme modlitbu tvořenou třemi slovy, která může vyvolat národní probuzení: „CO NA TOM!“ Budou-li všichni vedoucí ignorovat pocity závisti a řevnivosti vůči sobě navzájem a budou se jen radovat, že dílo někoho jiného roste a dotýká se mnoha lidí, poskočí celé Boží království kupředu.
Je to očistný proces, jímž potřebuje projít srdce každého duchovního vedoucího. Pavel s ním měl co dělat v souvislosti s Apollem (1. Korintským 3), Petr v souvislosti s Janem (Ješua Petra vyzval, aby se nesrovnával s Janem, i kdyby Ješua žádal, aby Petr byl ukřižován a Jan aby žil věčně – Jan 21).

Setkal jsem se s touto výzvou skoro v každé zemi, kde Boží dílo roste a je požehnané – v USA, na Dálném východě, v Africe, v Brazílii, v Evropě a určitě tady v Izraeli. Vypadá to nepřekonatelně, a přece to díky Boží milosti překonat lze. Odložme veškerou závist a řevnivost. Modleme se, ať je práce jiných skupin třeba i úspěšnější. Dívejme se na sebe navzájem jako na jednu rodinu víry, i když jsme naprosto odlišní.

Zdá se vám, že někdo jiný roste víc než vy? Co na tom! Pokud Boží láska zasahuje více lidí, je to ohromné! Že si někdo přivlastnil zásluhy kvůli něčemu, co jste vykonali vy? Že někoho k práci motivuje sobecká ctižádost? Co na tom! Odložme všechno srovnávání. Je-li jeden požehnán, jsou požehnáni všichni. Jsme jedna rodina.

Modleme se pomocí těchto tří nádherných slov za vítězství nad řevnivostí a závistí. „CO NA TOM!“ Dovolme, ať začne probuzení.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-01-31T16:02:09+00:00 31 ledna, 2020|0 Comments

Leave A Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..