by
17 července, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands Italiano 日本語 Dansk ไทย

Nemějte obavy z koronavirových konspirací!

[Milí, nepíši proto, abych se komukoli vysmíval. Vytrysklo to ze mne po čase stráveném na modlitbě a se Slovem — ze srdce plného lásky a zájmu o Boží lid.]

Všimněte si, že jsem nenapsal „konspiračních teorií“, nýbrž konspirací jako takových. Pro začátek předpokládejme, že některé nebo všechny potenciální konspirační teorie vůbec nejsou teorie, nýbrž pravda:
Dobrá, a co teď?

Otázka zní: Jak bychom měli zareagovat?
Jaká je reakce křesťanů v Číně na skutečnost, že jejich vláda proti nim konspiruje den co den? Kázat evangelium. Získat tolik lidí, kolik jen jde. Jaká byla Pavlova reakce na pronásledování věřících ze strany Říma? Kázat evangelium. A reakce apoštolů na nezákonnou justiční vraždu Ješuy? Kázat evangelium. Nebo když je zatkli a zbili (Sk 3-4)? Kázat evangelium. Jaká byla poslední Ješuova slova? „Varujte lid před Billem Gatesem?“ Ne, a prosím odpusťte mi, nejde mi zde o to nějak vás nachytat, ale na něco poukázat. Jeho poslední slova byla jít do celého světa a získávat učedníky. Co dělá Pavel v cele? Utápí se v starostech kvůli císaři Neronovi? Ne, pokračuje ve službě skrze svoje dopisy.

Neříkám, že máme ignorovat bezpráví nebo lidi konspirující se zlým záměrem. (Budeme ovšem potřebovat více důkazů než několik příspěvků z Facebooku.)
Národy konspirují

Nemělo by pro nás být překvapením, že nakonec nebudeme moci bez znamení šelmy kupovat ani prodávat. Přijde den, kdy se vlády světa obrátí proti věřícím a budou nás pronásledovat. I když nevěřím, že motivací nynějších doporučení neshromažďovat se ve velkých skupinách je vyvolat uzavření církve, je to dobrá příležitost si to nacvičit, protože ten den určitě přijde! Budou „konspirovat“ proti Bohu a Jeho Mesiáši.

  • Proč se pronárody bouří [jinými slovy: konspirují],
  • proč národy kují marné plány?
  • Srocují se králové země,
  • vládcové se spolu umlouvají
  • proti Hospodinu a pomazanému jeho (Žalm 2:1-2).

Skutečnost, že některé mocnosti konspirují proti Bohu a jeho lidu, není ničím novým či překvapivým. Proroctví o tom hovořila již dávno. Otázka zní: Jsme připraveni?

Příliš často se zuřivých, konspirujících států bojíme víc než Toho, který je stvořil. Dělají-li nám starosti lidské konspirace, jednáme tak, jako by Bůh byl někdo velice malý. Největším ze všech špatných herců, kteří mají přijít, není princ Charles, WHO (nemyslím kapelu, ale Světovou zdravotnickou organizaci) ani dr. Fauci [americký lékař, jeden z předních členů pracovní skupiny Bílého domu pro boj s koronavirem, pozn. překl.], nýbrž antikrist, a ten je pouhou loutkou v Boží ruce. Tři a půl roku se totiž tento mocný muž nebude schopen dotknout Jeruzaléma, poněvadž jej oni dva svědkové, z jejichž úst vyšlehne oheň a kteří budou mít „moc … sužovat zemi všemi možnými pohromami,