by
6 srpna, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Dansk ไทย

Nový postoj pro těžké časy

Vstupujeme do svým způsobem nových a těžkých časů. Připadá mi, že je nám jako věřícím v Ješuu třeba většího porozumění, jak se vyrovnávat se zkouškami a souženími.

Konečnou Boží vůlí pro nás je život v hmotném zabezpečení. V závěru Bible vidíme, že už nikdy nebude bolesti, prokletí ani slz (Zjevení 21:4).
V současnosti však mají lidé tendenci se od Boha odvracet v době prosperity a obracet se k němu v těžkých dobách. Zdá se, že nevěřící  lidé projevují méně zájmu slyšet o Bohu v době, když věci jdou hladce, a že jsou otevřenější, když věci jdou ztěžka.

I my, oddaní věřící, býváme v době, kdy je vše snadné, méně horliví a zaobíráme se více světskými a tělesnými záležitostmi. Při střetu s obtížemi jsme více nakloněni pokoře, čistotě, modlitbě a jednotě.

Při větším výskytu vnějších potíží vzniká větší zájem o duchovní záležitosti. Tímto tajemným způsobem se těžké časy mohou stát požehnáním. Těžké časy jsou částečně Božím soudem; tento soud je jeho milostí, neboť jím chce nevěřící i věřící přitáhnout blíže k sobě.

Bůh si nepřeje naše utrpení. Vidí však, že se lidé v dobách utrpení dostávají duchovně dál. Měřítkem požehnání není jen hmotný blahobyt, nýbrž také duchovní ryzost.

Je proto třeba, abychom v těžkých časech vyhlíželi pozitivní požehnání a Boží záměr. Potřebujeme uprostřed zkoušek a soužení rozpoznat Boží svrchovanost a jeho spravedlivé soudy.

Na konci časů začne Boží lid Boha chválit zvláště za to, že jeho soudy jsou spravedlivé. To je pro většinu z nás významná změna postoje.

  • Zjevení 11:17-18 – „Dobrořečíme tobě, Pane Bože … přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky…“
  • Zjevení 15:4 – „Neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo…“
  • Zjevení 16:7 – „Ano … pravé a spravedlivé jsou tvé soudy