by
16 dubna, 2020

This post is also available in: English Français Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 polski Dansk

Pesach a poslední večeře – celosvětově bok po boku

Již celá léta nás Bůh vede k tomu, abychom jako celosvětová rodina byli jednotní ve víře, s tím, že v nás přebývá Duch svatý. Tuto vizi čerpáme z Ješuovy modlitby v Janovi 17, abychom v Boží lásce byli všichni jedno. Zakoušíme to, že mezinárodní ekklésia skutečně existuje. Je to společenství víry, obecenství a sjednocení, které prohlubováním naší vzájemné lásky narůstá geometrickou řadou, a to z hlediska kvality i co do množství.

Vcházíme do strategické jednoty skrze smluvní vztahy mezi Židy, Araby a lidmi z každého národa a etnické skupiny. Tak rozvětvené vztahy na celosvětové úrovni nemají nikde v historii obdoby.

Snažíme se uvést toto mezinárodní společenství do souladu s historickým řádem Bohem ustanovených smluv, biblickým kalendářem i prorockými modely. Nicméně kdykoli hovoříme o židovských kořenech, světové spolupráci, svátcích atd., je potřeba opatrnosti. Snadno může dojít ke ztrátě vyváženosti. Chyby mohou vzniknout na obou stranách. Může to být přehnaná snaha o implementaci židovství do místní kultury anebo odmítání biblického významu židovských svátků a symbolů.

Věřím, že sladěním našeho celosvětového společenství s Božím smluvním řádem dojde k uvolnění velké duchovní moci. Správné mezinárodní sjednocení vyžaduje, že zachováme vyváženost.

Titulky na obrázku: Království, DOBA KONCE, MEZINÁRODNÍ OBECENSTVÍ, POSLEDNÍ VEČEŘE, PESACH.
Ústřední vodorovná linie – celosvětová rodina, mezinárodní společenství–  se šíří po celém světě. Takto jsme se propojili minulý týden – připojilo se více než 120 tisíc zařízení ze 147 zemí.

<