by
22 července, 2020

This post is also available in: English Français Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Dansk ไทย

Pět způsobů, díky kterým utrpení přináší život

Jedním z mých oblíbených veršů je Filipským 3:10. Zde je Pavel ve vězení, ovšem namísto toho, aby Boha žádal o vysvobození z vězení, říká:

Chci poznat Mesiáše – ano, poznat moc jeho vzkříšení a mít účast na jeho utrpeních, abych se s ním ztotožnil ve smrti.

Většina lidí čte první část verše a přestane. Ale vezmi v úvahu, že abys obdržel moc vzkříšení, musíš nejprve zemřít. Z mrtvých nikdy nebyl vzkříšen někdo, kdo nejprve nezemřel! My zakoušíme tuto smrt – a tak vstupujeme do jeho utrpení – když trpíme pro evangelium.

Zde je pět duchovních přínosů utrpení:

1. S utrpením přichází důvěrnost
Existuje takový stupeň důvěrnosti s Ješuou, kterého lze dosáhnout pouze skrze utrpení. Pavel dává znak rovná se mezi poznání Mesiáše a účast na jeho utrpeních.

2. Ješua nás zve, abychom trpěli s ním
Před mnoha lety jsem si prošel jednou obzvláště bolestivou situací. Bylo to tak těžké, že jsem si myslel, že se službou skončím. Věděl jsem, že bych se mohl této situaci bránit, a mnozí mne k tomu povzbuzovali. Jenže Ješuovo slovo do té situace bylo: “Zvu tě, abys se mnou umíral.” V okamžiku, kdy jsem řekl ano, moji duši naplnil pokoj a já jsem věděl, že on mne obhájí. A on to během několika následujících měsíců udělal. Kdybych se býval bránil sám, zamezil bych jeho intervenci.

3. Utrpení přináší zralost
Na biblické škole jsme zažili mladého “proroka,” který sloužil. Bylo mu 18, měl zjevné pomazání, ale ředitel nás varoval, že moudrost přichází pouze s věkem. Za několik let se ukázalo, že je homosexuál. Josef jako teenager měl prorocký dar, ale byl příliš nezralý na to, aby jej používal. Tím, že nemoudře hovořil s bratry, skončil jako otrok – a pak jako vězeň. Po mnoha letech a zkouškách byl nakonec dostatečně zralý pro povolání. Jeho utrpení jej připravilo. V rozmezí několika málo hodin se stal nejmocnějším mužem na zemi.

4. Čím větší povolání, tím větší utrpení
Král David přijal povolání stát se králem jako mladík. Chvíli se zdálo, že věci jdou hladce: byl pozván k Saulovi, aby hrál na harfu, zabil Goliáše, stal se generálem a dokonce obdržel zaslíbení od Jónatana, právoplatné