by
4 října, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Português Nederlands 简体中文 Italiano

Požehnaný, který přichází! (2. část)

Ješua je Králem Židů a Králem králů. Je synem Davidovým a synem Božím. Je králem Izraele a hlavou církve. Proto se musí triumfální vjezd odehrát jak v izraelském, tak v mezinárodním měřítku.

Právě tak je zaslíbení jeho příchodu podmíněno splněním dvou předpokladů, jednoho na na izraelské a jednoho na mezinárodní úrovni. O tom izraelském čteme u Matouše 23; ten mezinárodní nacházíme u Matouše 24:

„A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec” – Matouš 24:14.

Království Boží má tedy dvě hlavní oblasti dění, ve kterých se připravuje cesta pro druhý příchod: za prvé evangelium pro všechny národy; dále obnovu Izraele (fyzickou i duchovní).

Tyto dvě oblasti dění v Království nacházíme v celé Bibli na stovkách míst. Velice prostě a stručně je shrnuje Ješua u Matouše 24 a 23. Můžeme je považovat za dva obecné předpoklady druhého Ješuova příchodu.

Když se Ješua vrátí, ustanoví na zemi své tisícileté mesiánské království. Jeho hlavním městem bude Jeruzalém; bude tam pokoj a prosperita mezi všemi národy; ďábel bude spoután a uvězněn na tisíc let (Izajáš 2, Zjevení 20 atd.).

Odpor zla

Zatímco příchod Ješuova království představuje pro lidskou rasu úžasně dobrou zprávu, pro démony je to strašlivě špatná zpráva. Proto se tyto dva „předpoklady“ druhého příchodu stávají dvěma terči duchovní války. Síly zla vědí, že při Ješuově příchodu budou zničeny; proto chtějí naplnění těchto dvou předpokladů pozastavit.

Satan bojuje proti těmto dvěma věcem: proti zvěstování evangelia království národům a proti obnově království Izraele. My všichni v mezinárodní ekklésii i v mesiánském ostatku Izraele pilně sloužíme, abychom tyto dva předpoklady přivedli k naplnění. Proto se také stáváme terči démonického útoku.

Vítání Krále

Výrok „Baruch ha-ba“ se v hebrejské kultuře užívá při třech příležitostech. První je „přivítání“ kohokoli, kdo přichází k vám domů. Druhou je přivítání ženicha při svatebním obřadu, když si má převzít nevěstu. Třetí, jak jsme viděli výše, je uvítání krále Izraele v jeho hlavním městě Jeruzalémě v době, kdy převezme vládu.

Spojme se tedy a společně říkejme „Baruch ha-ba“ a „Maranatha“ vstříc Ješuovi – jak v Izraeli, tak i v národech. Ješuo, vítáme tě zpátky na planetě zemi. Vítáme tě zpátky, abys přijal svou očištěnou a slavnou nevěstu. Vítáme tě zpátky, abys vládl a kraloval jako Král ve svém Království. Požehnán je ten, který přichází – Ješua, král, Mesiáš.

1. část čtěte ZDE!

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-10-31T23:03:15+00:004 října, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Požehnaný, který přichází! (2. část)