by
19 března, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 日本語 Русский Dansk ไทย

Purim a duchovní boj nad Íránem

Letos se Purim slaví 9. a 10. března.

Je načase se za Írán modlit! Nad tou zemí zuří intenzívní duchovní boj, který zasahuje Izrael, křesťany, oblast i celý svět. Je to tudíž i váš boj.
V Purim – Esteřině svátku – hraje Írán/Persie dvojí roli. Perský hodnostář Haman je zapřisáhlým nepřítelem Židů a snaží se je vyhladit. Král Xerxes přitom židovský národ svými činy současně odsuzuje i zachraňuje. Tato dichotomie má své pokračování i dnes.

Prostřednictvím Hizballáhu Írán nedávno odhalil sochu Kásimu Sulejmánímu, surovému íránskému veliteli nedávno zavražděnému americkou střelou. Socha s tváří obrácenou k Izraeli stojí v Jižním Libanonu coby záměrný symbol výslovného záměru Íránu „osvobodit Palestinu“ a „vymazat Izrael z mapy“.

Šíitský Írán je nejen protiizraelský, nýbrž i protikřesťanský. Organizace Open Doors jej ve světovém seznamu zemí pronásledujících křesťany řadí na deváté místo: „Všichni etničtí Peršané jsou považováni za muslimy. Etnický Peršan, který opustí islám, může být za ‚zločin proti národní bezpečnosti‘ potrestán smrtí nebo vězením.“

Írán také svou otevřenou snahou vyvinout jaderné zbraně představuje světovou hrozbu. Existuje snaha v rámci kontroverzní smlouvy s Íránem o atomových zbraních z roku 2015 jeho nukleární program výměnou za zrušení sankcí kontrolovat a omezit jej na civilní účely. Trumpova vláda smlouvu v roce 2018 odmítla na základě obvinění, že ji Írán porušil.

Za časů, kdy v Persii (dnešním Íránu) vládl král Kýros, zakusil Daniel po třítýdenním půstu osobně intenzívní válku spojenou s Persií (všimněte si, že podle Daniele 12:1 je Míkael velkým ochráncem (archandělem) Izraele:

Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů. Daniel 10:13

Jihozápadně od dnešního Íránu ležel biblický Élam. Élam byl prvním synem Šéma, syna Noeho, díky tomu jsou Elamité semitským národem a dědici požehnání. U Jeremjáše 49:35-39 čteme klíčové proroctví o Élamu, které zaznělo za vlády zlého Sidkijáše, posledního judského krále před dobytím země Babylóňany.

Proroctví se ovšem v dějinách splnilo, zdá se však, že ve vztahu k dnešnímu Blízkému východu má svou „ozvěnu“ i dnes.
Babylóňané Élam/Persii rozdrtili. Král Kýros ([kolem] 600-530 př. Kr.), zakladatel perské říše Achajmenovců, později dobyl říši babylónskou a zachoval se vůči ní stejně jako kdysi Nebukadnesar k Peršanům, když je „rozprášil do čtyř úhlů nebes“. Kýros vydal „edikt o obnově“ (2. Paralipomenon 36:22-23), jímž židovským vyhnancům umožnil vrátit se do země a obnovit Jeruzalém. Podle Izajáše 45:1 jej Bůh pro tento úkol pomazal, čímž se stal v Bibli jediným nežidem označeným jako „mesiáš“ neboli „pomazaný“. Tímto způsobem začal Bůh „stavět svůj trůn v Élamu“ tím, že z něj učinil nástroj obnovy Jeruzaléma.

Kýros pocházel z dnešní íránské provincie Fárs, téměř přesně odpovídající umístění starověkého Élamu, a odtamtud začal s dobýváním. Samotnou perskou říši nakonec v roce 334 před Kristem krutě vyplenil a „rozdrtil“ Alexandr Veliký, čímž se rovněž splnilo Danielovo proroctví.

Dalším naplněním obnovy, kterou prorokoval Jeremjáš, bylo probuzení v Jeruzalémě. Ve Skutcích 2:9 čteme o „Elamitech“ přítomných mezi posluchači, kteří reagovali na Petrovo kázání a jistě se navrátili domů se zvěstí evangelia.

Boží drtivý i obnovující zásah v Íránu dnes pokračuje. Íránce, kteří uprchli před režimem, lze opět nalézt „ve čtyřech úhlech nebes“. Mnozí íránští uprchlíci věří v Ješuu a instinktivně milují Izrael. V samotném Íránu evangelikální církev roste daleko největším tempem na světě: podle průzkumu renomované organizace Operation World z roku 2020 jde o 19,6 % nárůst ročně.

Írán je povolán být v oblasti vůdcem, stejně jako tomu bylo za časů Xerxa, Kýra a také élamského krále Kedorlaómera (Genesis 14:1 a 14:4). Toto vůdcovství může být buď k dobrému, nebo ke zlému. Připojme se v duchovním boji k Danielovi a prosme Pána, aby odvrátil zlo, „ustavil svůj trůn v Élamu“ a ochránil své děti, Izrael i světový mír.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-03-19T12:12:10+00:0019 března, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Purim a duchovní boj nad Íránem