by
2 dubna, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 polski Русский Dansk ไทย

Shrnutí času konce – 1. část

Studium času konce může být velice složité a má mnoho variant a diskutabilních
částí. Rád bych shrnul celkový pohled na čas konce do sedmi slov:

  1. Soužení
  2. Pronásledování
  3. Ekklésia (mezinárodní církev)
  4. Izrael
  5. Armagedon
  6. Druhý příchod
  7. Milénium

Věnujme se stručné definici každého z těchto pojmů.

  1. Soužení

O čase konce Ješua řekl, že to bude „jako za dnů Noeho…za dnů Lotových”
(