by
5 února, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Русский Dansk ไทย

Shrnutí knihy Global Alignment

Naše vyučování o spolupráci je v Izraeli i po celém světě středem velkého zájmu. Zde je několik citátů z knihy Alignment (Bok po boku) o vztazích mezi mesiánskými Židy a křesťany z pohanů, o vzájemné poddanosti, partnerství a spolupráci.

 1. Str. 9: Celosvětová spolupráce má co do činění se správnými
  vztahy mezi skutečnými křesťany po celém světě a mesiánským
  ostatkem v Izraeli. Tyto vztahy mají zajistit naši připravenost
  na druhý Ješuův (Ježíšův) příchod. Spolupráce znamená
  podřízení se Božímu řádu
  a je naši přípravou na zřízení
  Jeho království na zemi.
 2. Str. 17: Máme-li něžné srdce a citlivé svědomí, usilujeme
  o tuto důvěrnou spolupráci a poddanost v každé situaci.
 3. Str. 18: Sjednocující spolupráce je řád, který každému umožní
  zaujmout jeho či její místo –
  tak, aby každý sloužil
  a každý nesl ovoce.
 4. Str. 24: Prvním krokem spolupráce je pokání.
 5. Str. 25: Úhelným kamenem našeho osobního sjednocení s Božími
  plány a záměry je přijetí Ješuy jako Pána.
 6. Str. 27: Duchovní sjednocení je sjednocením morálním.
  Nedostatek morálního rozpoznání způsobuje, že mnozí z nás „charismatiků“
  působí nesolidním dojmem. Duch svatý je spíše „morální“ než
  „mystický“.
 7. Str. 43: V plnosti bude království obnoveno teprve při Ješuově
  návratu.
 8. Str. 44: Jsme povoláni k naplňování apoštolského poslání.
  My jen pokračujeme v tom, co oni začali. Jejich generace velké
  poslání započala. Naše je (doufejme) dovrší!
 9. Str. 56: Při druhém příchodu budou království tohoto
  světa předána Ješuovi
  a lidem, kteří se naučili
  chodit ve spravedlnosti.
 10. Str. 64: Ješua je hlavou církve (Efezským 1:22) a králem
  Izraele (Jan 12:13).
 11. Str. 80: U sjednocení jde o lehčí formu autority než u přímého
  poddání, ačkoli obojí v sobě zjevně zahrnuje pokorné
  srdce
  . Nejde o to mít kontrolu nad organizačními záležitostimi,
  nýbrž o správný postoj, že služba v těchto posledních časech
  je především službou Pánu.
 12. Str. 90: Sjednocení vyžaduje správný vztah mezi izraelským
  ostatkem a mezinárodní církví.
  Jsou to kruhy v kruzích.
  Každý je stejný. Sjednocení má zajistit, aby se každý zapojil.
 13. Str. 91: Náboženské předsudky se snaží na základě etnické
  pýchy
  lidi vylučovat; sjednocení založené na smlouvě
  usiluje o to, aby byli zapojeni všichni. Dojde k tomu tak,
  že v úctě budeme dávat přednost jedni druhým (Římanům 12:10).
 14. Str. 111: Biblickým příkladem a vzorem toho, jak
  si mají starší a vedoucí vycházet vstříc a být si navzájem
  poddáni
  , je pro nás koncil v 15. kapitole Skutků.
  Nečiníme si nárok na to, abychom byli „tím“ jeruzalémským
  koncilem. Říkáme, že se starší a vedoucí mají alespoň jednou
  za rok sejít, aby upevnili vzájemnou oddanost ve vztazích
  a byli si navzájem vykazatelní.
 15. Str. 112: Svědectvím je pro nás organizace Tikkun Ministries.
  Její vedoucí už téměř čtyřicet let žijí ve smluvním vztahu,
  spolupracují a jsou si navzájem vykazatelní. To vytvořilo základ
  pro důvěru, bezpečí a stabilitu, která je požehnáním pro mnohé.
  Jsme pouze jedním z mnoha proudů, snažíme se však ve své službě
  starších vedoucích řídit vzorem koncilu z 15. kapitoly Skutků.
  Podle tohoto vzoru se budou starší vedoucí pravidelně
  scházet v atmosféře vzájemné poddanosti.
 16. Str. 149: Je třeba, aby se arabští křesťané a mesiánští
  Židé
  vzájemně přijímali jako příslušníci širší Abrahamovy
  rodiny.
 17. Str. 186: Vůdčí zásadou tohoto procesu je vzájemná poddanost
  a pokora. Tato pokora je opakem etnické pýchy. Etnická pokora
  Židů i příslušníků pohanských národů, Izraele i církve vede
  každého k celosvětové spolupráci a je projevem Boží slávy.
  Tato rasová pokora je v přímém protikladu k „vyvolení“ ve smyslu
  rasové nadřazenosti. Osud židů a křesťanů nabírá nový směr
  díky tomu, že si navzájem slouží.
 18. Str. 189: Bůh si používá partnerství olivového stromu a ratolestí,
  což představuje vztah mezi Izraelem a církví. Chce vytvořit
  lepší svět, v němž neexistuje rasová nadřazenost ani etnická
  pýcha. Zavládne v něm pokora, vzájemná úcta a závislost na
  Boží milosti.
 19. Str. 189: Mají-li jak Židé, tak pohanské národy dojít Boží
  milosti, je nutno, aby obě společenství došla do místa pokory.
 20. Str. 190: „Olivovník“ je obrazem vzájemného žehnání
  a vzájemné služby.
 21. Str. 191: Vyprostí se mesiánský ostatek ze své sebestřednosti
  a začne sloužit církvi? Obdrží ekklésia sjednocující úlohu
  vedoucího, který je služebníkem všech, a poslouží mesiánskému
  ostatku? Mesiánský ostatek má mezinárodní ekklésii pomáhat,
  aby dosáhla své plnosti. Ekklésia má pomáhat Izraeli, aby i
  on dosáhl své plnosti. Jde o dvojí pokoru, kterou potřebujeme,
  abychom opravdu vykročili skutečně bok po boku.
 22. Str. 227: Sjednocení mezinárodní ekklésie s mesiánským ostatkem,
  o kterém mluvíme, dospěje k plnosti v partnerství založeném
  na spolupráci a na vzájemné podpoře.
 23. Str. 242: Synergie znamená, že týmová práce
  bude přinášet celkově lepší výsledky, než kdyby každá osoba
  ve skupině pracovala na stejném cíli individuálně.
 24. Str. 243: Rotující vedení a podřízenost dá vyniknout různým
  kvalitám i úhlům pohledu. Zahrnuje vedení, týmovou práci a
  podřízenost.
 25. Str. 244: Tajemství, o němž mluví Efezským 3:6, spočívá v
  tom, že pohanské národy mají být „partnery v
  dědictví, partnery v Těle a partnery v
  zaslíbeních“. Sjednocení – cesta bok po boku – znamená právě
  toto.
Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-02-05T15:08:19+00:00 5 února, 2020|0 Comments

Leave A Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..