by
maj 21st, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands Italiano Čeština

Centret for vores kundskab – Bibelsk ufejlbarlighed

Når vi kommer til tro på Yeshua, er centret for vores kundskab, om det vi ved, Bibelen. Bibelen er vores fuldt ud troværdige åbenbaring. Ordet ufejlbarlig bruges ofte som synonym for den fulde troværdighed. Når Bibelen fortolkes korrekt, giver den os den fulde sandhed om Gud, om skabelse, synd, frelse, moral, etik, seksuelle relationer og meget mere. Bibelen giver et altomfattende verdenssyn. Hvis vi accepterer Bibelen som værende ufejlbarlig, accepterer vi, hvad Bibelen siger om alle de emner, om hvilke den taler. Vi kan ikke bortforklare Bibelens lære som passé. Vi kan heller ikke hævde, at en ny åbenbaring fra Helligånden er en ny og autoritativ doktrin. Ånden kan afsløre betydningen af en tekst; men kun Bibelen giver os den lære, som vi påbydes at tro på. Denne åbenbaring skal bevises i konteksten for Bibelens egen præsentation.

At tro på Bibelen på denne måde giver en enorm sikkerhed. Den bedste lærer, jeg har haft omkring dette spørgsmål, var den nu afdøde Dr. Kenneth Kantzer. Her følger de basale udsagn, jeg lærte, og som jeg stadig tror på:

  1. Basis for doktriner om den fulde bibelske tillidsfuldhed er Yeshuas egen lære. Hver gang Yeshua citerede Skriften, blev argumentet afgjort. For Yeshua er ”Skriften siger”, ”Moses siger” og ”Gud siger” alt sammen af samme værdi. Han siger tydeligt til os, at ”Skriften kan ikke rokkes” (Johannes 10:35). I Matthæus 5:17-19 forsikrer Yeshua os om Lovens (Torah’ens) evige og fulde autoritet.
  2. II Timotheusbrev 3:16 er et yderst vigtigt vers, som opsummerer Yeshuas og disciplenes lære: ”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejled-ning og til opdragelse…”

Bibelen skal fortolkes. Påstanden om ufejlbarlighed går ud på, at enhver tekst siger sand-heden om den tekst, den påstår at kaste lys over. Teksten er sædvanligvis fortolket i over-ensstemmelse med det, forfatteren havde til hensigt at sige. Det er den menneskelige forfatter og Gud, som arbejdede sammen, eftersom de begge var involverede. Ordene i selve teksten er inspireret, da kun ord kan gøre opmærksom på tekstens pointe – det blev klassisk kaldet verbal inspiration. At hele Bibelen er inspireret kaldes plenar inspiration.

Dette betyder ikke, at al Bibelens tekst er lige inspireret. Hvad med 4. Mosebogs slægts-historie? Inspiration betyder ikke, at Bibelen altid taler med videnskabelig nøjagtighed, (skønt hvis den bibelske forfatter påstår at lære os noget videnskabeligt, så er det nøjagtigt).

Det, vi holder os til som troværdigt, er forfatterens påstand i sin undervisning.

Endelig bekræfter uddannede bibeltroende den progressive åbenbaring. Gud imødekom svaghederne hos den generation, som modtog Torah’en. Yeshua lærte os, at skilsmisse og sikkert også andre aftaler, der var beskrevet i Loven, var til hjælp for den tid. Når vi studerer de etiske principper i Torah’en, i dens anvendelse hos Profeterne og efterfølgende i den Nye Pagts Skrifter, får vi imidlertid den fulde forståelse af idealerne i Guds hjerte. Til det gamle Israel gav Gud Sine bud, som ikke ville blive givet på den Nye Pagts tid. Ja, vi forstår Gud og Hans åbenbaring meget bedre nu, hvor vi har den Nye Pagts Skrifter og dens lære om tilgivelse, kærlighed til ens fjender og meget mere. Inspirationen fra hele Bibelen er imidlertid de grundlæggende læresætninger for beslutningen om, hvad vi skal tro og gøre.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-05-21T11:45:40+00:00maj 21st, 2020|Kommentarer lukket til Centret for vores kundskab – Bibelsk ufejlbarlighed