by
maj 15th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 日本語 Čeština

 Corona, trøst & medlidenhed

Fra et budskab af Asher Intrater, som for nylig blev udsendt på Revive Israels facebookside.

Jeg tænkte på, hvad det er, der sker i verden i dag, hvor mange nationer kæmper med denne coronavirus-plage. Det er ikke kun et medicinsk problem. Det er også et økono-misk problem, og det gør mennesker overalt meget bekymrede og stressede. De er bange for at blive syge, og de er bange for at miste deres finansielle niveau. De begynder at tæn-ke. ”jeg kunne dø, eller hele den sociale struktur rundt om mig kunne bare kollapse!”

Alle føler pres og vanskelighed. Hvad føler jeg? Jeg føler, ligesom alle andre føler; for- skellen er dog, at vi har en grad af tro og styrke i os. Vi har Helligåndens opmuntring for at kunne håndtere det.

…Gud, som trøster os i al vor trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud.” (2. Korintherbrev 1:4).

Det er ikke en ”trøster” som mig, der kommer og klapper dig på skulderen og siger: ”well, jeg håber, du føler dig bedre tilpas.” Nej, det er Helligånden, som kommer i vort indre og bærer situationen sammen med vor sjæl.

Vi må se det som en vidunderlig mulighed for at gå ud og være til trøst for andre; opmun-tre og styrke og opbygge nogle indefra i deres situation.

Dette er medlidenhed – det, at føle hvad en anden føler og gøre noget ved det. Lad os huske på, at i påsketiden efter Guds første handling i Egypten, så tingene i starten ud til at blive endnu værre. Moses kom til Gud. Han sagde: ”hvad skete der? Jeg troede, du ville frelse folket, og nu er alting værre. Farao tog stråene fra os, og nu må vi løbe rundt og lede efter strå!”

Og Guds svar var: ”nu skal I se min kraft.”

Så ja, det er en farlig situation, men det er også en mulighed for at stå frem og vise mere af Guds kærlighed.

Lad os gå lidt længere tilbage i 2. Mosebog. Vi læser om én, som viser trøst og omsorg. Hvem var det? Det var Faraos datter. Hvilken heltinde!

…og da hun åbnede den (kurven), så hun barnet, en dreng, der lå og græd. Hun fik   medynk med ham og sagde: ”Det er et af hebræernes børn”. (2. Mosebog 2:6)

Det var Egyptens prinsesse! Hendes far havde for nylig beordret ethvert hebræisk drenge- barn dræbt. Han havde allerede undertrykt dem grusomt, og afvist deres gud og ikke givet dem religiøs frihed!

Men denne unge kvindes medlidenhed var større end trolddommen, den politiske magt, militæret og det åndelige fordærv i det imperium, der var så ondt – og ethvert regerings- medlem bar en slange på hovedet!

Prinsessen havde simpelthen medlidenhed med baby Moses. Det var som om, at hun sagde: ”jeg ved godt, at han er en af hebræernes baby’er, men mit hjerte er større end al verdens ondskab, selvom det kommer fra min far.”

Wauw. Hvilken forbløffelse. Når man tænker på historien om udfrielsen, og man tænker på, hvor ond Farao var, så tænk på hvor vidunderlig hans datter var. Faktisk foregår der to ting i Egypten. Der er ondskaben, der bevæger sig mod straf. Men der er også en kærne af egyptere, som er begyndt at føle en slags medlidenhed og identifikation med det israelske folk. De bliver den ”blandede mangfoldighed”, som kom ud fra Egypten.

Det begyndte med denne unge dame – med noget så enkelt som en medlidenhedshand-ling, da hun reddede denne baby fra vandet. Det var Guds fastsatte frelsekar i verden, og hun frelste ham derved! De kaldte ham Moses (Mosheh). På hebræisk betyder det ”at trække nogen op og ud”. Hvis man omhyggeligt ser efter i 2. Samuels bog og i Salme 18, er det faktisk en profeti om, at Gud trækker Yeshua op fra helvede. Hvilken forbløffende ting – alting fra denne kvinde, som havde et øjeblik med medlidenhed. Det er, hvad der får ”bolden til at rulle” i 2. Mosebog.

Det er, hvad en lille medlidenhedshandling kan gøre. Vi skal være rede til at handle i medlidenhed.

Bevæget af medlidenhed

I vanskelige tider giver troen sig udslag i Handlinger af medlidenhed, hvor man kærer sig om andre.

I vanskelige situationer er der en tendens for folk til at tænke mere på deres egne problemer. Man har ondt, og smerten tiltrækker ens opmærksomhed. Lige nu oplever du og jeg og mennesker overalt den samme smerte, og det får os til at tænke på os selv, vores stress og vore vanskeligheder. Det er naturligt, men det er også en mulighed for at over-vinde vores selvcentrerede fokus og spørge os selv: ”hvordan har min nabo det?”

Lukas siger i kapitel 10, at en vis samaritaner kom på en af sine rejser forbi en mand, som lå på vejen. Han var berøvet og slået. Han lå på jorden i smerter. Og da samaritaneren så ham, blev han bevæget af medlidenhed.

Læg mærke til, at den slags bibelsk medlidenhed får os til at reagere. Penge synes ofte at være involveret. Samaritaneren betalte den sårede mands ”lægeregninger”. Faraos datter betalte Moses’ mor for at tage sig af ham.

Når man er anspændt økonomisk, så ræk ud. Bibelen siger i 1. Mosebog kapitel 26, at Isak såede i tider med hungersnød. Han såede, når folk ikke havde nok, og han høstede hun- redfold. Her en forbløffende mulighed for os at række ud og gøre sådan.

To løsninger for smitsom sygdom i Bibelen

Verden i dag arbejder med en smitsom sygdom kaldet Covid-19. I Bibelen er der to mørke kapitler, som beskriver hver lille detalje om, hvordan præsterne skulle dæmme op for en smitsom hudsygdom (3. Mosebog kapitel 13 og 14). Det er forbløffende, at for næsten 4000 år siden gav Bibelen tre instruktioner:

  1. Undersøg folk og test, om de har det,
  2. Vask i vand.
  3. Sørg for, at de inficerede folk ikke har kontakt med folk, som ikke er syge.

Wauw, disse tre regler er formentlig på forsiden af hver eneste avis i verden i dag. Det er blot en lille opmuntring, at Guds ord er sand.

Det er reglerne, loven. I tillæg til loven er der et andet niveau for at overvinde den samme sygdom. Lad os se på, hvad Yeshuas første helbredende mirakel var. Han helbredte nogen med en smitsom sygdom.

Markus 1:41 siger, ”…Jesus ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde ’Jeg vil, bliv ren.’”

Yeshua taler til en mand, der er spedalsk. Yeshua ved, at i følge lovene i 3. mosebog må man ikke have kontakt med spedalske. Det er loven; men Yeshua har en kraft, der er stær-kere end loven. Denne mand var i krise, ligesom mange er det i dag. Det er ikke bare en helbredskrise. Det er ikke bare en økonomisk krise. Det er en eksistentiel krise.

Vil jeg overleve?

Er der nogen, som kærer sig om mig?

Yeshua sagde: ”ikke nok med at jeg bekymrer mig, jeg vil handle.” Han rakte ud og rørte ved den spedalske og helbredte ham.

Begge sider er i Bibelen. På den ene side skal vi adlyde loven, regeringen, hygiejneregler-ne. Vi skal undersøge, vaske, adskille.

Men så har vi en anden side, som vi ved troen kan anvende. Vi kan få adgang til Guds kraft og bede om helbredelse af folk, selv hvis lægerne ikke magter det.

Hvad var da kærnen i den helbredende kraft? Yeshua blev bevæget af medlidenhed!

”Og da Han (Yeshua) kom i land, så Han en stor folkeskare, og Han ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge.” (Matthæus 14:14).

Medlidenhed bevæger os. Den gør noget, denne medlidenhed. Yeshua rakte ud for at helbrede folk omkring sig. Jeg ønsker, at vi fåt den slags medlidenhed uanset situationen. Jo værre situationen er, jo større er mulighederne for at række ud. Ikke alle behøver fysisk helbredelse. Nogle mennesker har brug for opmuntring. Nogle har brug for økonomisk hjælp. Nogle mennesker har bare brug for et opkald og høre et ”hallo”, fordi de er ensomme. Jeg vil opmuntre jer til at se jer omkring, blive bevæget af medlidenhed for der-efter at handle på det.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-05-15T13:36:57+00:00maj 15th, 2020|Kommentarer lukket til Corona, trøst & medlidenhed