by
juli 29th, 2020

This post is also available in: English Deutsch Português 한국어 Nederlands 日本語 ไทย

Død og opstandelse i alle ting

Skrifterne blev forfattet af forskellige mennesker, som alle var inspireret af Helligånden. Derfor er der forskellige stilarter i de enkelte bøger; men de har alle det samme underliggende tema. De henvender sig til forskellige historiske situationer i deres generationer, men peger alle hen imod den samme evige plan.

Den centrale figur i alle Skrifterne, fra 1. Mosebog til Johannes Åbenbaring, er Yeshua, Guds Søn og Davids Søn (Romerbrevet 1: 3-4). Man møder Yeshua i Loven og Profeterne som englen YHVH og i Evangelierne som Messias.

Den centrale begivenhed i Skrifterne er Yeshuas død og opstandelse. Denne begivenhed er forudset i Loven og Profeterne og udfolder sig i Evangelierne. Yeshuas død og opstandel-se var planlagt og forud bestemt, før verden blev skabt (Johs. Åbenbaring 13:8, Peters Første Brev 1:20).

Alt i naturen og historien reflekterer temaet ”død og opstandelse.”

  • Astronomi – Månens cyklus varer én måned, hvor månen synes at dø og komme tilbage til livet. Det hebræiske ord for ”måne” (chodesh) har den samme rod som ordet ”ny” (chadash). Solen forsvinder hver dag; himlen bliver sort, og solen kommer tilbage til lyset hver morgen.
  • Landbrug – Alle planter vokser op fra et frø, som falder i jorden og dør; derefter kommer det tilbage til livet for at bære mere frugt.  Hele skabningen sukker og vånder sig sammen, men vil blive befriet og genoprettet i Guds rige (Romerbrevet 8: 22-23). Føden, vi spiser, når det er et animalsk produkt, kræver, at et levende dyr må ofre sit liv, så vi kan fortsætte med at leve (1. Mosebog 3: 21).
  • Kunst – Indenfor film, litteratur, malerkunst og alle andre kreative kunstarter finder vi temaet om helten, som er villig til at give sit liv for at frelse den uskyldige og derefter komme tilbage. Den jødiske kunstner, Marc Chagall malede en serie billeder, hvor han sammenlignede korsfæstelsen med Holocaust. Rick Wieneckes skulpturserie, ”fontæne af tårer” opererer med den sammen sammenligning (www.castingseeds.com).  Selv den overnaturlige serie, Harry Potter, indeholder temaet, at helten vil ofre sit liv for at redde sin ved Kings Cross, for derefter at opstå fra de døde.
  • Fysiske legeme – Gud designede vores krop til at ligge ned i mørket nogle timer hver nat uden at vi bevæger, og derefter rejse os op igen ved daggry – som om vi kommer tilbage til livet. De religiøse jøders første bøn hver morgen sammenligner det at vågne med opstandelse.
  • Åndeligt liv – Enhver genfødt kristen ved, at kilden til hans genfødsel og åndelige liv er at identificere sig med Yeshuas korsfæstelse (Galaterbrevet 2:20). At blive nedsænket i vand symbolise-rer begravelse og genopstandelse (Romerbrevet 6:4). I vores tjeneste for Herren oplever vi sædvanligvis, hvad der kaldes ”en visions død og genfødsel.”
  • Levitiske præsteskab – Præsterne i Templet foretog hver dag dyreofringer, hvor dyret er et symbol på Yeshuas død som soning for vores synder og derefter opstået fra de døde (3. Mosebog 16.)
  • Israels historie – Den israelske nation har gået igennem ødelæggelse, eksil, genforening og genoprettelse – både i den bibelske og den moderne historie. Det jødiske folks eksil sammenlignes med en dødsoplevelse (Klagesangene) og genoprettelsen af nationen som en genopstandelse. (Ezekiel 37).

Parallellen mellem Yeshuas korsfæstelse og genopstandelse og Israels ødelæggelse og gen-oprettelse er en nøgle til forståelse af mysterierne omkring Guds rige. Mønstret – død og fornyelse – i naturen hjælper os med at forstå Guds skabelse.

Mange af hovedpersonerne i Skriften gennemgik en oplevelse af død og genopstandelse. Isak blev bundet på et alter og i realiteten ofret af sin far. Josef blev symbolsk slået ihjel af sine brødre – kastet i et fangehul; og til sidst endte han som hersker over nationen. Samson oplevede en korsfæstelse. Daniel blev kastet i løvehulen, men kom tilbage den næste morgen. Jo-nas døde i realiteten i fiskens mave og kom efterfølgende tilbage til livet.

Død og opstandelse er et vedvarende tema igennem Loven, Profeterne og Den Nye Pagt. Temaet hjælper os med at forstå Skrifternes plan fra start til slut.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-07-29T22:24:20+00:00 juli 29th, 2020|0 Comments

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.