by
februar 13th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Русский Čeština ไทย

“Dunamis” –  magt til alle

”Dunamis” er græsk og betyder ”magt”. Ordet findes 120 gange i den Nye Pagt. Fra den samme rod findes ordene ”dynamit” eller ”dynamisk”. Jeg kan se fire betydninger af ordet:

  1. Guds styrke eller magt – ”…Dit er Riget og magten og æren…” (Matthæus 6:13).
  2. Guds magt i os fra Helligånden.
  3. Mirakler, helbredelser, udfrielser.
  4. Alle slags åndelige magter – gode eller dårlige herunder våben, politik, penge osv.

Lad os fokusere på betydning nr. 2:  Guds magt og kraft i os.

Lukas 9:1-2

”Jesus kaldte de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. Så sendte Han dem ud for at prædike Guds Rige og helbrede de syge.”

Yeshua giver både magt (dunamis) og autoritet (exousia) til Sine 12 disciple. Magt og autoritet over alle dæmoner og magt til at helbrede de syge.

Autoritet er den legale ret til at udøve magt. I hæren er soldaterne uddannet til at bruge våben, og derefter modtager de autoritet til at bruge disse våben. Selve magten ligger i våbnene. Kriminelle bruger den magt, der ligger i våbnene; men ingen har autoriteten til at bruge dem. Soldater og politifolk derimod har både magten og autoriteten til at bruge våben. Generelt er brug af magt uden retmæssig autoritet syndig.

Magt og autoritet

Yeshua gav Sine disciple både magt og autoritet. Autoriteten kommer i Yeshuas Navn – ikke blot ved ordet i sig selv, men ved brugen af Hans Navn, når vi selv er underlagt Hans autoritet (Lukas 7:7-8). Magt kommer til os gennem Helligånden. Vi har magt og autoritet til at uddrive dæmoner og helbrede syge, men også til at udbrede Evangeliet. Forløsning og helbredelse behandler resultatet af synd; Evangeliet tager fat om roden til synd.

Vi kan ikke fremme Guds Rige uden magt og autoritet; at søge magt og autoritet for dets egen skyld leder i den forkerte retning – til stolthed og begær. Brug af magt og autoritet i tjenestesammenhæng ud fra menneskeligt ego er syndig. (Matthæus 7:21-22).

Undertiden bringer Gud os igennem vanskelige tider med tests for at rense vort hjertes motiver. Yeshua gennemgik 40 dages test, hvor Han blev fristet af Satan i ørkenen. Gennem denne test blev Han gjort rede til at modtage magt. Vi skal også gennemgå sådanne tests. Undertiden er den magt, som Gud ønsker, vi skal modtage blot at kunne sige nej til synd. Når vi retter os efter Guds vilje, flyder Hans liv gennem os.

Hvad med os?

Det siges, at Guds magt og autoritet kun var til de 12 disciple. Hvem er så vi, der skal tage imod? I Lukas kapitel 9 begyndte Yeshua at gøre de 12 til disciple, men i Lukas kapitel 10, udvidede Han gruppen til 72. Han gav dem autoritet over alle onde magter af enhver art.

Lukas 10:19

”Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer.”

Da vi når til Ap. Gerninger, gør Yeshua det klart, at det at modtage Helligånden og magten er for ALLE troende.

Ap. Gerninger 1:8

”…men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.”

Så retten til at bruge Helligåndens magt gik fra 12 til 72 og derefter til os alle.

Det er ikke nok, at vi er oprigtige og ydmyge. Vi skal bruge Yeshuas magt og autoritet mod de onde kræfter, som til stadighed fører krig mod os. Guds guddommelige magt beskytter os mod synd og denne verdens fristelser.

Peters 1. brev 1:5

”…jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid.”

Dette er den samme magt, som oprejste Yeshua fra de døde (Romerbrevet 8:11)! Når vi vandrer i Helligåndens kraft, viser vi realiteten i Yeshuas genopstandelse i vort eget liv. Det er for os alle i dag.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-02-13T14:47:19+00:00februar 13th, 2020|Kommentarer lukket til ”Dunamis” – magt til alle