by
januar 8th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 日本語 polski Русский Čeština ไทย

En bøn på to ord for vækkelse

Jeg har fundet en fantastisk bøn bestående af To ord. Denne bøn har potentiale til at bringe national vækkelse.

Når en nation er på randen af en stor vækkelse, har der forud været et vist niveau af succes i menighederne og tjenesterne. Antallet af folk vokser. Der kommer flere donationer ind. De åndelige ledere bliver velkendte, har indflydelse, undertiden endda velhavende og berømte.

Dette niveau af velsignelse giver Kirken de redskaber, som kunne have en effekt på en na-tional forvandling. Dette er et nødvendigt stadium ligesom en kvinde, der er fuldt ud afklaret om sin graviditet. Men selve succesen har imidlertid i sig de elementer, som sam-tidigt kan forhindre og ligefrem standse væksten af Guds Rige.

Guds velsignelse bærer med sig en iboende fristelse til at vende sig fra Gud og koncentre-re sig om velsignelse. Mennesker kan blive dovne, leve i kødet, fokusere på under-holdning,være grådige, stolte og oprørske. Moses refererede til dette syndrom i 5. mosebog 32:15: ”Men Jeshurun blev fed og slog bagud.” וישמן ישורון ויבעט.  

Fristelsen af det jordiske er farlig for ethvert menneske. Der er imidlertid to ting, som er særlig farefulde for åndelige ledere: MISUNDELSE og KONKURRENCE.

Filipperbrevet 1:15

”Nogle prædiker ganske vist Kristus af misundelse og lyst til kiv, men andre gør det af god vilje…”

Åndelige ledere kan forsøge at overgå hinanden. I stedet for at arbejde sammen for at skaffe en vækkelse til hele nationen, begynder de at trække i hver sin retning. I stedet for at søge nye territorier og nye mennesker at berøre for Guds rige, vil de beskytte deres egne ressourcer og resultater.

Misundelse og konkurrence fører da til, at lederne taler negativt om hinanden, og kritise-rer de andre for at søge at se godt ud i sammenligning. Essensen er, at de ubevist kommer til at forbande hinanden forklædt som ”åndelig dømmekraft” og dermed ”advare flokken.” Dette fører til adskillelse og ødelæggelse blandt Guds folk.

Da Paulus skrev dette, sad han i fængsel. Alt det arbejde, han havde gjort, blev overtaget af andre (nogle med gode intentioner andre uden). Nogle blev berømte og talte dårligt om ham. Han var alene og lidende. Imidlertid valgte han at se en velsignelse i det i stedet for at fokusere på problemet.

Filipperbrevet 1:18

”Men hvad! Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt, hvad enten det er på skrømt eller op-rigtigt, og det glæder jeg mig over.”

Der er det – bønnen på to ord, som kan bringe national vækkelse: ”MEN HVAD!” Hvis alle ledere ville ignorere følelsen af misundelse og konkurrence mod hinanden og blot glæde sig over, at en andens arbejde vokser og har effekt på mange, ville hele Guds Rige rykke frem.

Dette er en nødvendig renselse af hjertet hos enhver åndelig leder. Paulus måtte tage sig af det i forhold til Apollos (1. Korintherbrev 3). Peter måtte tage sig af det i forbindelse med Johannes (Yeshua udfordrede Peter til ikke af sammenligne sig med Johannes, selv hvis Yeshua bad Peter blive korsfæstet, og Johannes skulle leve for evigt – Johannes 21).

Jeg har oplevet denne udfordring i næsten samtlige lande, hvor Guds arbejde vokser og er velsignet, bl.a. USA, det Fjerne Østen, Afrika, Brasilien, Europa, og i særdeleshed her i Israel. Det forekommer uovervindeligt, men med Guds nåde kan det overvindes. Lad os fjerne al misundelse og konkurrence. Lad os bede for de andre gruppers arbejde, så de får endnu mere succes. Lad os se på hinanden som én stor familie i troen, selv om vi er helt forskellige.

Er der nogen, som synes at vokse mere end du? Men hvad! Så længe flere mennesker bli-ver berørt af Guds kærlighed, er det godt! Nogle får ros for noget, du har gjort? Nogle virker ud fra selviske ambitioner? Men hvad! Vi fjerner alle sammenligninger. Når én er velsignet, er vi alle velsignet. Vi er én familie.

Lad os bede denne bøn af de to ord for sejr over misundelse og konkurrence. ”MEN HVAD!” og lad vækkelsen begynde.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-01-08T23:01:38+00:00 januar 8th, 2020|0 Comments

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.