by
august 20th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Čeština ไทย

En ny holdning til vanskelige tider

Vi er på vej ind i nye og vanskelige tider. Det forekommer mig, at vi som troende på Yeshua har brug for en større forståelse af, hvordan vi skal relatere til prøvelser og trængs-ler.

Ultimativt er det Guds vilje, at vi skal leve i materiel velsignelse. Ved slutningen af Bibelen ser vi, at der ikke vil være smerte, ingen forbandelse og ingen tårer i al evighed (Johs. Åbenbaring 21:4).

I dag er der imidlertid en tendens til, at mennesker vender sig bort fra Gud i behagelige tider og vender sig til Ham, når der er vanskeligheder. Folk, som ikke er troende, synes mindre interesseret i at høre om Gud, når alting er let og mere åbent, end når situationen er sværere.

Selv for os som dedikerede troende er der en tendens til, at vi er mindre ivrige og mere op-taget af ting i verden og i kødet, når alt er let. Når vi er i vanskeligheder. læner vi os i høje-re grad hen imod ydmyghed, renhed, bøn og enhed.

Når der er større vanskeligheder udadtil, synes der at være en større bevægelse hen imod åndelige ting. Derved kan vanskelige tider på underlig vis blive en velsignelse. Vanskelige tider er til dels en dom fra Gud. Denne dom er Hans nåde for at bringe nåde til både ikke-troende og troende tættere på Ham.

Gud ønsker ikke, at vi skal lide. Men Han ser at i tider med lidelse, er der større åndelig fremgang. Vi måler ikke velsignelse på den materielle komfort alene, men på åndelig ren-hed.

I vanskelige tider må vi derfor se efter den positive velsignelse og Guds formål. Vi skal anerkende Guds suverænitet og Hans retfærdige dom midt i prøvelserne.

I endetiderne vil Guds folk begynde at prise Gud især med temaet om, at Guds domme er retfærdige. Det repræsenterer en signifikant ændring i attituden for de fleste af os.

Johs. Åbenbaring 11: 17-18 – ”Vi takker dig Herre, Gud… men Din vrede er

kommet, den time, da de døde skal dømmes, og Du skal give løn til Dine

 tjenere…”

Johs. Åbenbaring 15:4 – ”for Dine retfærdige domme er blevet åbenbare.”

Johs. Åbenbaring 16:7 – ”Ja Herre… sande og retfærdige er Dine domme.”

Johs.