by
november 27th, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 日本語 polski Čeština

Ens,Fuld cirkel: Tid og geografi i Guds frelsesplan

Esajas sammenfatter i kapitel 59 Guds frelsesplan gennem tid og geografi.

Kapitlet begynder med, at profeten indgående beretter om Israels mange synder (vers 1-15a). Dernæst følger versene 15b-16a, der viser Guds sorg over Sit folk, inden Han skifter til Sin respons – både ”frelse” (hvor Han taler om korset) og dom (versene 16b-18) gennem Sin egen Søn iført Guds fulde rustning. Vers 18 indikerer, at Han ikke kun dømmer Israel, men også en oprørsk verden. Så kommer vi til det helt specielle vers 19:

”Så de frygter Herrens navn i vest,

Hans herlighed i øst.

For Han kommer som en rivende flod,

der drives frem af Herrens storm.”

Læg mærke til, at passagen først refererer til vesten og derefter til østen. Efter Adam og Evas synd, skam og bedrøvelse efter deres ”fald”, boede de østpå. Abraham derimod, vendte tilbage i lydighed overfor løftet og rejste mod vest. Det samme gjorde de vise mænd i deres søgen efter Messias. Folk i vest begyndte ”at frygte Herren”: I Apostlenes Gerninger blev Paulus af Helligånden forhindret i at rejse mod øst til den romerske provins, Asien  (ikke det samme som Asien i dag), men blev kaldt vestpå til Europa på grund af en drøm fra en mand fra Makedonien. Han endte senere sit liv i Rom. I det 4. århundrede e. Kr. fik den romerske kejser Konstantin en nøglerolle i udbredelsen af kristendommen, primært i den del af kejserriget, der lå mod vest. Han banede derved vejen for væksten i den romer-ske kirke i det meste af Europa.

Esajas’ ”rivende flod” mod vest var længe om at opbygge momentum – den europæisk, romerske kirke blev korrupt. Det 16. århundredes protestantiske reformation bragte et mere bibelsk udtryk for troen til det vestlige og nordlige hjørne af kontinentet. I det 17. århundrede flygtede pilgrimme til USA, fordi de blev forhindret i at praktisere deres tro. I USA blomstrede kristendommen, ligesom det blev det største hjemland for det jødiske folk.

Så i vesten var ”frygten for Herren” blevet et centralt fundament, der bragte orden, disciplin og justits i samfundets institutioner.

Da Amerikas tro drejede væk fra Gud, blev Evangeliet ”drevet” længere mod vest, henover Stillehavsøernes smukke strande, hvor mange sønner af kannibaler vendte om til kong Yeshua (også i betydeligt omfang  i Afrika og Latinamerika og mod nord til Rus-land). Fra 1977 til 1997 havde Sydkorea den hurtigst voksende kirke i verden (og den hur-tigst voksende økonomi i nøjagtig den samme periode), med en tredjedel af befolkningen, som vendte sig til Herren primært fra Buddhismen.

Hovedvægten i disse lande fra ”den opgående sol” har altid været Guds ophøjede og majestætiske pragt – ”de vil ære Hans herlighed.”

Evangeliets intensiverede ”flow” mod vest er fortsat! I Kina har der været den numerisk største vækst i kirken i menneskets historie med over 100 millioner troende i dag og planer om at sende 100.000 missionærer vestpå. Kirken i Nepal voksede fra ganske få i 1980’erne til i dag, hvor der vurderes at være omkring en million medlemmer. Efter kommunis-mens fald i 1980’erne, har mange i de Centraleuropæiske republikker vendt sig til Herren. Evangeliet nedbryder de gamle barrierer fra buddhismen, hinduismen, ateismen og nu…..islam. I dag findes den hurtigst voksende kirke i verden i Afghanistan og Iran med henholdsvis 16,7% og 19,6% årlig vækst ifølge ”Operation World. Open doors”. Antallet af iranske troende anslås til ca. 800.000 til trods for forfølgelser.

Så vi begiver os ”tilbage til Jerusalem” langs den gamle Silkevej med kun få tilbageblevne forhindringer, og vi når frem til Esajas 59 vers 20:

”En løskøber skal komme til Zion

og til dem i Jakob, der vender sig fra synd,

siger Herren.”

Paulus citerer disse ord præcist i Romerbrevet 11:26b-27, hvor han forklarer, at når Hellig-åndens rejse rundt om jorden og folkene danner en fuld cirkel, er det Israels tid:

”Der hviler forhærdelse over en del af Israel,

indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind;

så skal hele Israel frelses.” Romerbrevet 11:25-26a

Ordet ”så” er nøglen, som indikerer årsag og virkning. Fuldtallige hedninger, globale for-følgelser, forbøn, hedninger, der provokerer Israel til misundelse, endetidens globale høst, leder (”så”) til den totale frelse af ”hele Israel”, og Forløserens tilbagevenden til Zion som svar på vores råb ”Baruch HaBah b’shem Adonai”.

Så Israel og nationerne, øst, vest, nord og syd vil snart sammen ”frygte Herrens navn” og ”ære Hans herlighed” i overensstemmelse med Herrens ubrydelige pagtsløfter (Esajas 59: 21).

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-11-27T00:02:59+00:00 november 27th, 2019|0 Comments

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.