by
juni 18th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Čeština

Et profetisk ord for Amerika

Venner, i mine 32 år i tjeneste kan jeg ikke komme i tanker om en eneste gang, hvor jeg delte et ord, jeg følte var fra Gud, og som var i første person og rettet til en nation. Men da min hustru og jeg kørte fra Tel Aviv til Ashkelon i dag, begyndte jeg at bede og mærkede, at Gud talte til mig. Han begyndte med at sige til mig: ”Folk tror, at du deler din politiske opfattelse (i få online bidder). Jeg ønsker, at du profeterer, så de kan høre mit hjerte.”

Så begyndte Han at tale til mig om Sit hjerte. Jeg skrev det ned, straks vi kom til vores be-stemmelsessted. Der er ting, jeg har skrevet i det følgende, som jeg aldrig havde drømt om, før Han sagde dem.

Profetierne i Det Nye Testamente er altid stykkevise (1. Korintherbrev 13:9) og filtreret gennem vores personlighed. De skal bedømmes af andre, men ikke foragtes (1. Thessalo-nikerbrev 5:20-21). Mine ord er dem, der i det følgende ikke er forsynet med et anførsels-tegn.

Jeg videregiver ydmygt det følgende i gudfrygtighed:

Følgende er, hvad jeg antog som et budskab for Amerika fra Helligånden:

”Du skal ikke behandle det, der sker i Amerika politisk. Hvis du gør det, vil du vælge side, venstre eller højre; men jeg er i himmelske steder, ikke på et politisk venstre eller højre, men i himlen ovenover.

”Eftersom du er opstået med Messias, så indstil dit hjerte på tingene deroppe, hvor Messias sidder ved Guds højre hånd. Ret din sjæl mod tingene deroppe, ikke på jordiske ting. For du døde, og dit liv er nu skjult med Messias i Gud”. (Kolosenserbrevet 3:1-2).

”For mine tanker er ikke jeres tanker, og jeres vej er ikke mine veje” (Esajas 55:8).

”Du vil sige ”men dette” og ”men hint”; men jeg søger jeres lydighed. Hvad siger mit ord om de fattige, de sårede og de knækkede? Siger det noget om at vælge side? Eller til at række ud til dem? At række ud i min kærlighed er ikke en højre- eller venstreorienteret løsning, men en løsning, der peger opad, og som vil udløse min nåde og kraft.”

”Nøglen til den vækkelse, som I i den ”hvide kirke” søger, er, at den hvide kirke rækker ud til det farvede samfund med min kærlighed, helbredende kraft og praktiske hjælp… (så som at lytte og tjene, og hvis det er muligt, med vejledning og oplæring) – jeg kalder jer til at dele jeres liv med dem.

”Jeg vil tage mig af svindlere og kriminelle gennem det juridiske system; men også det har et formål, ligesom jeg brugte Assyrien til at dømme Israel (Esajas 10:5-6). Til slut dømte jeg Assyrien for dets handlinger.

”Men jeg ønsker, at du ser dybere og bringer min helende berøring til det sorte Amerika. Der er intet andet svar. Hør min stemme – ”DER ER INTET ANDET SVAR!” Vil du være mit legeme? Vil du være mine hænder? Mit hjerte brister for dem; gør dit?

”Hvorfor brugte jeg symbolet for Kansas City ledere til at profetere en kommende vækkel-se? Fordi lederne er indfødte amerikanere; et undertrykt samfund. Nedbrudt og i nød.

(Nogle spørger: ”Hvor længe bærer de indfødte amerikanere nag? Hvor mange år er der gået, siden slaveriet var lovligt?” Svaret er simpelt – indtil der er helbredelse).

”Hvis du ønsker vækkelse, skal du forlade dine kvarterer og indelukkede samfund. Du skal dele din rigdom og leve med et folk, der ikke er dit eget. Er du villig til det? Hvad be-tyder dit liv for dig? I blev købt dyrt (1.Korintherbrev 6:20).

”Hvad var de hebræiske profeters råb? Se på deres hjerte. Da de gik ind i den politiske verden, var det for at frigive mit Ord og udtale sig imod uretfærdighed. De råbte op på vegne af de nedbrudte, de forældreløse, de faderløse og enkerne.

”Det er ikke den slags faste, jeg har valgt. Det er at løse uretfærdighedens kæder og binde ågets snore op, at sætte de undertrykte fri og bryde ethvert åg (Esajas 58:6).

(Kvinden der blev grebet i hor, den gode Samaritaner, alle de urørlige, som Yeshua berørte fra tiggere til spedalske og prostituerede).

”Du ønsker, at jeg fjerner agitatorerne, så du kan fortsætte trygt. Hør mig, jeg har ikke kaldet dig til et liv i komfort, men for at du skal gøre godt for andre – og deri vil du finde sand trøst. Agitatorerne er mine tjenere, som er sendt ud for at vække dig til at være der, hvor behovet er. Hvis du responderer, vil jeg tage mig af agitatorerne og sende forfrisken-de vind – det du har længtes efter.

”Nej, det er ikke den ”vækkelsespakke”, som du søger; men det er den, som jeg sender. Jeg har behov for, at du er MIG for dem; ikke for at undskylde, hvorfor de fortjener, hvad de får.

”Vil du stå op? Stå op til det himmelske kald, hvor Yeshua græder og går i forbøn for alle i nød (Romerbrevet 8:34). Vil du kalde dem til mig, til frelse og frihed?

”Hvor er MINE ledere? Hvor er MINE AKTIVISTER? Hvor er mine HELLIGE AGITATIONER? Anti-røvere, som giver og ikke tager, som elsker og ikke hader? Jeg kan ikke gøre det uden dig (Romerbrevet 10:14). Jeg har ikke en plan B. I er mine repræsentan-ter på jorden, indtil jeg kommer. Rejs jer, Guds folk, og gå ikke glip af dette øjeblik. Hvem vil besvare kaldet til at elske disse mennesker?

”Du kæmper for bibelske værdier; men jeg kalder dig til at udleve dem. Al din kamp – hvad har den bragt dig? Du mister terræn dagligt. Hvorfor? Fordi du har spændt vognen foran hesten.

”Drejer den Nye Pagts missionsbefaling sig om at kæmpe for de bibelske værdier i det offentlige rum? Eller at prædike Evangeliets budskab, som ændrer liv? ”Derfor, hvis nogen er i Messias, er den NYE SKABNING kommet. Det gamle er væk, det nye er kommet!. (2.Korintherbrev 5:17).

”Prædikede min tjener Paulus bibelske værdier til de fortabte?”

”Jeg vover ikke at tale om andet hvad, Messias opnåede gennem mig til at lede hedninger-ne til at adlyde Gud ved det, jeg har sagt og gjort ved tegnene og underne, gennem Hellig-åndens kraft. Så fra Jerusalem og hele vejen rundt til Illyrien, så har jeg da fuldt ud pro-klameret Evangeliet om Messias. Det har altid været min ambition at prædike Evangeliet, der hvor Messias ikke var kendt…” (Romerbrevet 15:18-20).

” Budskabet var Jesus! At prædike bibelske værdier til ikke-troende er som at køre en bil uden olie. Det vil ikke virke. ]Og det har ikke virket[.

”Religionen om, at Gud, vor Fader, accepterer os som rene og fejlfrie er ikke at prædike bibelske værdier til de fortabte, men dette at passe på de forældreløse og enkerne i deres lidelser og at bevare sig selv uplettet af verden (Jakobs brev 1:27).

”Olien er imidlertid kraften af min Ånd. Når du prædiker evangeliet BÅDE i kraft og kærlighed, i ord og gerning, når du virkelighed repræsenterer mit hjerte for en nedbrudt verden, så vil du se frugterne. Og da vil de med glæde favne mine værdier.”

SLUT

Jeg følte, at der var mere at sige; men jeg har troen til at profetere om det.

Jeg har en ven i USA. Han og hans hustru har megen succes. De har tre voksne børn. For omkring 8 år siden tog de en afrikansk/amerikansk ung pige til sig. I begyndelsen var det blot besøg med henblik på vejledning; men efter hendes mors død og derefter som hendes værge, og hvor hun blev efterladt i et fuldstændig dysfunktionelt miljø, adopterede de hende. Hun står nu lige for at dimittere fra en privat skole, og hun kender Jesus. Uden dem kan jeg ikke forestille mig, hvor hun ville være i dag!

Nej, ikke alle har den nåde, men det er et eksempel på, hvordan handlinger i kærlig-hed taler højere end ord. Vi må ikke gå glip af disse øjeblikke.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-06-18T12:15:55+00:00juni 18th, 2020|Kommentarer lukket til Et profetisk ord for Amerika