by
januar 3rd, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 polski Русский Čeština

Et udelt hjerte: 2. del

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod Ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Maria satte sig ved Herrens fødder og lyttede til Hans Ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for Ham. Hun sagde til Ham: ”Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.” Men Herren svarede hende: ”Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.” (Lukas 10: 38-42).

Her ser vi et eksempel på et delt hjerte (Martha) og et udelt hjerte (Maria). Så mange i legemet er ligesom Martha, indvendigt delt og udvendigt trukket rundt af megen aktivi-tet med tanke på, at denne travlhed glæder Herren og er overbevist om, at andre, som venter ved Herrens fødder, simpelthen er dovne eller uvillige til at komme op på siden af den travle. Dette er ikke et nyt fænomen.

Da Moses, i lydighed mod Herrens Ord, viderebragte disse til Farao, ”Lad mit folk gå, så de kan tilbede mig.” afviste Farao og hævdede, at folket var dovent, og derfor ville forlade deres arbejde for at ofre til deres Herre. Herren ønskede at ændre Sit folk fra at være arbejdere/slaver til at blive tilbedere/præster. Farao (en slags satan) forsøgte at overbevise Guds folk om, at det var dovenskab udelukkende at tilbede Herren i stedet for at have travlt med noget ”mere konstruktivt” såsom at bygge store bygningsværker.

Satan vil altid forsøge at overbevise Guds folk om, at tilbedelse af Gud er forfængelighed eller dovenskab, og at der er vigtigere og mere nødvendige ting at foretage sig, selv i forbin-delse af fremme af Guds Rige. Men Herren har befalet Moses og folket, at de skal forlade Egypten (verden) og lave en fest for Ham på bjerget. Farao siger: ”Lad der blive lagt mere arbejde på mændene og lad dem ikke respektere falske ord.” Moses havde hørt Herrens Ord, mens han var på den anden side af ørkenen, men nu pålagde fjenden folket endnu mere arbejde for at overbevise dem om, at det var tåbeligt at lytte til Herrens ord. 2. Mosebog 5:1-9.

Men Maria sad ved Herrens fødder med et udelt og uforstyrret hjerte og lyttede til Hans Ord. Martha TJENTE; men Maria HØRTE. Martha fór omkring og serverede (og beklagede sig), mens Maria sad og lyttede, og mens hun gjorde det, hørte hun Gud! De fleste troende sidder ikke ned og lytter længe nok til virkelig at høre Guds Ord. De er for distraherede og har et delt hjerte. ”Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert Ord, der udgår af Guds mund.” Matthæus 4:4

Maria lærte, at hendes sande liv indebar at lytte til Hans mund, hvor Ordene flød ud fra Hans hjerte og ikke fra det brød, som forsvinder. Hendes næring var at høre Ordet og handle på det. Jesus ved, at vores primære virkelige behov er at sidde ved Herrens fødder og høre Hans Ord. Så vil alt, som Han leder os til at gøre og vores tjeneste for Ham og opnå Marias perfektion. Hun, som på et senere tidspunkt hældte salve på Jesu fødder- den salve, som stadig fylder verden med duften af kærligheden fra Golgata.

Da Judas klagede over, at Marias handling var spild, sagde Jesus til ham, at han ikke skulle ulejlige hende, fordi hun havde gjort det som forberedelse til Hans begravelse. Maria var i en fuldstændig perfekt harmoni med sit hjerte, vilje og Guds timing. Hun havde hørt i sit eget hjerte, at Han skulle dø for verden og var forberedt på at være den, som skulle salve Hans legeme. Sidder vi og lytter længe nok ved Jesu fødder til at kunne høre et nutidigt ord, som vil forberede os og andre på dagene, som kommer og endda på Herrens komme?

Sand guddommelig kærlighed kan aldrig flyde fra et delt og splittet hjerte, som kun udmåler en andel til Herren og til andre. Sand guddommelig kærlighed kan kun flyde fra et helt hjerte, som ikke kender afmålthed og eller et minimum, men som ekstravagant giver alt til Herren. Ved selve dens natur kan Guds perfekte kærlighed aldrig flyde i mindre dele.

”For vi erkender stykvis, og vi profeterer stykvis (en anden rod af ordet bekymre/delt). Men når det fuldkomne kommer, skal det stykvise forgå.” 1. Korintherbrev 13:12

”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykvis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.” 1. Korinther- brev 13:12

Når vore hjerter slipper alt det splittede, når vi virkelig ønsker og er villige til at vandre i vores fulde arv finder vi det nye hjerte, fuldstændig genoprettet og helt, Kristi hjerte. Vi vil ikke længere se Ham utydeligt, men ansigt til ansigt. Vi vil kende, ligesom vi har været kendt, og vi vil kende hinanden efter Guds Ånd/hjerte og ikke gennem vores gamle sårede og splittede selv.

Derfor, lad os fortsætte mod perfektion og holde fast på håbet, som står foran os.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-01-03T16:11:34+00:00januar 3rd, 2020|Kommentarer lukket til Et udelt hjerte: 2. del