by
december 29th, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano polski Русский Čeština

Et udelt hjerte: første del

”I må altså ikke være bekymrede og spørge: ”Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen?” Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres Himmelske Fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds Rige og Hans retfær-dighed, så skal alt dette gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.” Matthæus 6:31-34

”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus”. Filipperbrevet 4:6-7

Herren befaler, at vi ikke skal være bekymrede eller urolige for vort liv, som hedningene er. Han siger, at vi hellere skal søge Hans Rige og Hans retfærdighed, og at HAN vil skaffe alle de fornødenheder, som er nødvendige i vores midlertidige ophold her på jorden. Han befaler os at bede om alt i stedet for at være bekymret. Derved vil Gud opret- holde vore hjerter og sind i perfekt balance. Det lyder. som om Herren siger til os, at vi skal standse alle aktiviteter, som gør os urolige og ganske enkelt bede. Det kunne være en del af billedet, men det går dybere end dette.

Mange af os kender symptomerne på bekymring eller uro, og mange mennesker beslutter sig for at ændre deres udadvendte liv for at befri sig selv for denne ”sygelige” tilstand. Men man finder blot sig selv helt tilbage i den skadelige cyklus af dens magt. Få mennesker ved reelt, hvad den bibelske årsag til bekymring er, og kan derfor ikke slippe fri af dens herre- dømme. Hvad betyder det egentlig at være bekymret for vores liv?

Nøglen til at forstå denne ”sygdom” ligger i det kraftfulde ord ”uro” –  merimnao på originalsproget. Ord kommer af roden, mer part, som kan forbindes til distraktion, fordeling, dele, adskille eller gøre forskel på. Så når vi hører Herren sige, at vi ikke skal være bekymrede, siger Han ikke, at vi blot skal ophøre med alle vore udadvendte aktiviteter eller tanker vedrørende fremtiden; men Han går dybere ned i vort hjertes sande tilstand.

Gud er frem for alt bekymret for, at vort hjerte ikke skal blive foruroliget eller delt, lidt ligesom en tærte, som er skåret i små stykker og delt mellem de mange aktiviteter og per-soner i vort liv: Én skive gives til vort arbejde, én til vor ægtefælle, én til Gud, én til vores tjeneste osv. Til slut har alt og alle modtaget et stykke. Herren er således blot ét stykke af tærten og ikke det hele, hvis endda det! Vi er blevet bekymrede, fordi vi har mistet denne helhed og fred, som kommer, når vi opfylder vores primære opgave, som er at elske vor Gud og Herren med HELE vort hjerte, HELE vort sind og HELE vor styrke. Et udelt hjerte er faktisk den eneste sande sti hen imod at opfylde det første bud.

Et delt hus/hjerte kan ikke holde. Fjenden ved dette og arbejder hårdt på at få os til at dele os op og fordele områderne i vort liv, så vi ikke har kraften fra et integreret hjerte. Når vort hjerte bliver opdelt i dele, mister vi også den dybe følelse af, at Gud er én, og at vi skal elske Ham i denne ”enhed” samt vor nabo som os selv. Gud siger, at hvor vores skat er, der vil også vort hjerte være. (Lukas 12:34). Hvis vores rigdom er i Herren alene, vil vort hjerte helt og holdent være Hans, men hvis vor skat er her og der og alle vegne og fokuseret på midlertidige og jordiske ting, vil vi opdage, at vi har spredt og mistet vort hjerte, vores centrum i Gud alene. Gud vil kun være ét segment af vores ”tærte” (vort hjerte), som skal deles med mange andre mennesker og ting. Han vil ikke være den eksklusive ejer med de eksklusive rettigheder til vort hjerte og liv. Som konsekvens vil vi ikke have kræfterne til at elske Gud, som Han ønsker. Vi vil heller ikke være i stand til at elske andre med den samme guddommelige kærlighed, som Han ønsker skal fylde vore hjerter.

Resultatet af denne deling og distraktion er et foruroliget hjerte/sind, som kastes i tumult og mange aktiviteter, som trækker os rundt – et hjerte som ikke kan være stille og sidde og lytte ved Herrens fødder. En stor del af Kirken har den samme ængstelse og vanvittige aktivitet, som kommer af et delt hjerte og sind, som vi ser i verden, og sådan burde det ikke være.

De fleste mennesker, især mænd bærer forskellige kasketter efter forskellige aspekter af deres personlighed. Èn som ægtefælle, en anden efter hans arbejde, én som far, som ven, hans tjeneste osv. De fleste mennesker tror, at dette er meget normalt, men det kommer ud af et opdelt hjerte, som har sin rod i den gamle syndige natur. Det er en frygt for at slippe, at skære forhuden af hjertet, hvor Gud ønsker at gøre et helende arbejde, som vil bringe integration og enhed. Jesus havde et perfekt udelt hjerte, da Han færdedes på jorden.  Han kom for at genoprette dette nye hjerte, som Gud havde skabt til mennesket, men som gennem synd blev opdelt.

For mange år siden viste Herren mig i en smuk åbenbaring, hvor smukt og komplet integreret mennesket var, da det var skabt i Guds billede. Krop, sjæl og ånd virkede i kom-plet enhed og harmoni. Hjertet, vilje og sind var integreret og virkede i perfekt guddom-melig orden og enhed. Hjertet var smukt og perfekt, en bolig for den TREENIGE GUD. Men synd ødelagde det hele. Menneskets hjerte blev opdelt. Hjertet og sindet blev adskilt og lå i krig. Krop fungerede uafhængig af sjæl og ånd. Hans sjæl bøjede sig ikke længere mod Ånden i perfekt enhed, men tilranede sig den guddommelige orden. Alt faldt fra hinanden. Anger bringer os tilbage og ind i Guds helhed og enheden med os selv. Det er denne helhed som genopretter os igen til fuldkommen afhængighed af Ham og ikke af vores gamle adskilte selv, og som også gør os i stand til at være forenet med hinanden i den samme enhed.

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-12-29T15:53:39+00:00december 29th, 2019|Kommentarer lukket til Et udelt hjerte: første del