by
juli 7th, 2020

This post is also available in: English Français Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Čeština ไทย

Fem måder hvorpå lidelse bringer liv

Et af mine favoritvers er Filipperbrevet 3:10. Paulus er i fængsel, men i stedet for at bede Gud befri ham fra fængslet, siger han:

”…for at jeg kan kende Ham (Messias) og Hans opstandelses kraft og lidelsesfælles-skabet med Ham, så jeg får skikkelse af Hans død…”

De fleste mennesker læser kun den første del af verset, hvorefter de stopper. Men tænker på, at for at modtage opstandelsens kraft, skal man først dø. Ingen er nogensinde opstået fra de døde uden i forvejen at være død! Vi favner denne død – ved at gå ind i Hans lidelse – og ved at lide for Evangeliet.

Her er fem åndelige goder, der kommer ud af lidelsen:

  1. Med lidelse kommer intimitet

Der er et niveau af intimitet med Yeshua, som kun kan opnås gennem lidelse. Paulus sæt-ter lighedstegn mellem at kende Messias og deltage i Hans lidelse.

  1. Yeshua inviterer os til at lide sammen med Ham

Jeg gennemgik en særdeles smertelig situation for mange år siden. Det var vanskeligt; jeg troede, jeg var færdig i tjenesten. Jeg vidste, at jeg kunne forsvare mig selv i situationen, og mange opfordrede mig til at gøre det. Men Yeshuas ord til mig var: ”Jeg inviterer dig til at dø sammen med mig.” Fra det øjeblik, hvor jeg sagde ja, fik jeg fred i sjælen, og jeg vidste, at Han ville forsvare mig. Og det gjorde Han indenfor ganske få måneder. Jeg ville have kortsluttet Hans indgriben, hvis jeg havde forsvaret mig selv.

  1. Lidelse modner

På bibelskolen havde vi en ung ”profet”, som tjente. Han var 18 år og klart salvet; men vores direktør advarede os om, at kun år og alder bringer visdom. Han blev afsløret som homoseksuel få år senere.

Som teenager havde Josef, Davids søn, en profetisk gave, men han var for u-moden til at bruge den. Ved at tale uklogt til sine brødre endte han som slave og senere som fange. Efter mange år og prøvelser var han endelig tilstrækkelig moden til sit kald. Hans lidelser forberedte ham, og i løbet af kort tid blev han den mest magtfulde person på jorden.

  1. Jo større kald, desto større lidelse

Kong David modtog kaldet som ung til at blive konge. I en tid syntes tingene at udvikle sig glat: inviteret til at spille harpe for Saul, dræbte Goliath, blev general og fik endda løfte fra den retmæssige arving, Jonatan, om at blive konge i hans sted. Og så ønskede Saul pludselig at dræbe ham. Gennem et årti led han ved at flygte fra Saul. Men alt dette tjente i sidste ende til at forberede ham. Den ældre, mere modne David, havde to muligheder for at dræbe Saul; men han ville ikke.

  1. Af død kommer liv

Paulus siger i 1. Korintherbrev 4:10-12, at når vi favner døden for Evangeliet, vil det give liv i vore tilhørere. Al den lidelse, han udholdt for Evangeliet, udløste en kraftfuld salvel-se af hans indsats i forbindelse med hans prædikener af de gode nyheder.

Min familie levede et år i Ukraine ikke længe efter revolutionen. Vi kæmpede med en lejlighed, der var fyldt med fluer, et badeværelse, hvor der sivede spildevand gennem gulvet hver nat, og advarsler fra mafia’en. Det var hårdt! Men til slut efterlod vi en ny menighed, som har blomstret indtil nu.

Lidelse er langt fra rart; men der er ingen anden vej til at blive alt det, som Gud har kaldet os til at blive.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-07-07T13:29:58+00:00juli 7th, 2020|Kommentarer lukket til Fem måder hvorpå lidelse bringer liv