by
april 27th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 ไทย

Fra Hanna til Hanna

Jeg er meget fascineret af Hannas bøn (Hanna er mor til profeten Samuel). Det ser ud som alle gode ting i Bibelen (og andre steder) begynder med en kvindes bøn. Det er ofte en kvinde i en desperat situation, som beder en desperat bøn.

Før Hanna var der Sara, Rebekka (Rivka), Rakel, Miriam og alle de jødiske mødre i Egypten, hvis børn blev dræbt. Gud benyttede deres ufrugtbarhed eller deres vanskelig- heder med at øve indflydelse på deres børn og bringe dem ind i en dybere bøn.

Hanna var barnløs; hendes mand havde yderligere en hustru, Pennina, som fødte børn. Pennina gjorde grin med Hanna.

Hanna var en mere gudfrygtig kvinde end Pennina, men hun syntes ikke, at hun blev ”velsignet”. Hun var skuffet, bitter, frustreret, lidt vred på Gud og hendes mand (1. Samuel 1:7).

Hun blev bragt til et desperationspunkt i sin i bøn (hvilket Gud fra begyndelsen skubbede hende frem mod). Hanna ville ikke spise. Hun kunne bare græde og bede.

  1. Samuel 1:10 – ”I sin fortvivlelse bad hun til Herren, mens hun græd højt”.

I sin kval blev hun fokuseret på bøn og afgav et løfte til Herren. Hvis hun ville få et barn, ville hun dedikere det til Herren (vers 11). På dette tidspunkt var der ikke en dommer, der kunne regere, ingen åben profeti, og præsteskabet var fuldstændig korrupt. Denne ene kvindes fokuserede bøn ændrede hele historien.

Hannas bøn kunne sammenlignes med Yeshuas bøn i Getsemane eller med disciplenes bøn i Shavuot (pinsen). Præsten Eli troede, at hun var beruset (Vers 14); men Hanna svarede ”Nej.” – ”Jeg udøste mit hjerte for Herrens ansigt” – 1. Samuel 1:15. Gennem dybden af hendes sjæls udgydelse blev hendes bøn besvaret.

Det umiddelbare svar på hendes bøn var ”denne dreng” – 1. Samuel 1:27. Men denne dreng var meget mere end et almindeligt barn. Han genoprettede profetiens gave til det gamle Israel. Faktisk indledte han en hel ny æra for profeti. Han bragte salvelse for Riget og for kong David og ultimativt for den kommende Messias.

Profetiens gave kom først over Hanna, som det er gengivet i hendes lovsang i kapitel 2. (To hele kapitler i Bibelen er dedikeret denne ”gennembruds- kvinde”.) I hende blev følgende afsløret:

  1. De dødes opstandelse: Herren dræber, og Han gør levende. 2:6
  1. Til dødsriget og tilbage: Han sender ned i dødsriget, og Han henter op derfra. 2:6
  1. Retfærdighed for de trængende: Fra skarnet løfter Han de fattige. 2:8
  1. Rigets autoritet: He causes them to inherit the throne of glory. 2:8
  1. Dommens dag: Herren vil dømme den vide jord. 2:10
  1. Davids rige: Han vil give Sin konge styrke. 2:10
  1. Yeshuas rige: Han løfte Sin Salvedes horn. 2:10

Dette er godt i én bøn. Det er den første direkte profeti om den kommende Messias og Hans rige. Veerne i hendes bøn fødte hun ikke blot til Samuel, men til åbenbaringen af Messias’ rige. Åndeligt fødte hun David og Yeshua såvel som Samuel.

Hendes bøn blev fortsat af en anden kvinde med samme navn Hanna hos Lukas kapitel 2. Uheldigvis kalder de fleste oversættelser denne kvinde Anna i stedet for Hanna. Det bevirker, at læseren går glib af den hebræiske sammenhæng. Hannas bøn i Lukas kapitel 2 er fortsættelsen af Hannas bøn i Samuel kapitel 2.

]Note: Navnet Hanna kommer af roden KN-N, ח-נ der betyder ”nåde”, ligesom i navnet John, som egentlig er YoKhaNan på hebræisk, ligesom Hanna er KhaNah. John Yokhan-nan er ligesom Hanna Khannah, en mand eller kvinde af nåde.[

Hanna var kvindelig profet af Ashers stamme, som har bedt dag og nat i tres år. Hun fortsatte forbøn for fødslen af denne kommende Messias. Hun så baby Yeshua, som var svaret på hendes bønner, ligesom den første Hanna så Samuel, som var svaret på hendes bønner.

Lukas 2:37-38 – ”…og hun var nu enke på fireogfirs. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud dag og nat med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning.”

Bøn, profeti og salvelse gik fra Hanna til Samuel til David til Hanna til Yeshua. Overse ikke sammenhængen ”fra Hanna til Hanna”.

Den profetiske kraft i Hannas bøn kunne ikke være opnået, uden at Gud havde skubbet hende igennem den desperate situation. Bøn fra dybden af desperationen udløste en salvelse, som ændrede verden.

Ofte, når Gud tillader os at komme i vanskelige situationer, søger vi at berolige os selv. Lad os lære at favne vanskelighederne og modgangen, vi står overfo,r og kanalisere vores negative følelser ind i et dybere niveau af bøn. Bøn fra dybet af den menneskelige sjæl, som råber til Gud i smerte, vrede, gråd, frustration, sørgmodighed, kan give et stort gen-nembrud.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-04-27T01:08:05+00:00april 27th, 2020|Kommentarer lukket til Fra Hanna til Hanna