by
juni 25th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands Italiano 日本語

Frygt ikke sammensværgelserne vedr. Corona

]Kære venner. Jeg skriver ikke for at håne nogen. Det kom bare til mig, efter at jeg havde tilbragt nogen tid i bøn og været i Ordet og ud af et kærligt hjerte i dyb bekymring for Guds folk.[

Læg mærke til at jeg ikke skrev ”sammensværgelsesteorier”, men derimod sammen-sværgelser. Lad os begynde med antagelsen om, at noget eller alle forskellige potentielle konspirationsteorier slet ikke er teorier, men sandhed:

OK, hvad så?

Spørgsmålet er: Hvordan bør vi reagere?

Hvordan er reaktionen hos de kristne i Kina, når deres regering konspirerer imod dem dagligt? Forkynd Evangeliet. Vind så mange mennesker som muligt. Hvordan var Paulus’ reaktion på Roms forfølgelse af troende? Forkynd Evangeliet. Hvordan var apostlenes reaktion på den illegale rettergang og mordet på Yeshua? Forkynd Evangeliet. Eller da de blev arresteret og slået (Ap. Gerninger 3-4)? Forkynd Evangeliet. Hvad var Yeshuas sidste ord? ”Advar folk mod Bill Gates?” Nej, tilgiv mig. Jeg vil ikke forsøge at være morsom her, men blot give en pointe. Hans sidste ord handlede om at drage ud i verden og gøre alle til Hans disciple. Hvad gør Paulus i sin celle? Er han bekymret over kejser Nero? Nej, han fortsæt- ter sin tjeneste gennem sine breve.

Jeg siger ikke, at vi ignorerer uretfærdighed eller folk, som konspirerer for at gøre ondt. (Naturligvis har vi brug for flere beviser end nogle få opslag på Facebook).

Nationerne konspirerer.

Det burde ikke komme som nogen overraskelse, at senere vil vi ikke være i stand til at købe eller sælge uden dyrets mærke. Den dag vil komme, hvor verdens regeringer vil vende sig imod troende og forfølge os. Mens jeg ikke tror på, at den nuværende opfor-dring til ikke at forsamles i større grupper er motiveret af et ønske om at lukke kirkerne, er det en god mulighed for at øve sig, for den dag vil helt sikkert komme! De vil ”konspire-re” mod Gud og Hans Messias.

Hvorfor er folkeslagene i oprør? (engelsk oversættelse: Hvorfor konspirerer nationerne?)
Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes?
Jordens konger rejser sig,
Fyrsterne slår sig sammen
Mod Herren og mod Hans Salvede (Salme 2:1-2).

Det, at visse magter konspirerer mod Gud og Hans folk, er hverken noget nyt eller noget chokerende. Det blev profeteret for længe siden. Spørgsmålet er: Er vi klar?

For ofte frygter vi de rasende, konspirerende nationer mere end Ham, der skabte dem. Når vi bekymrer os over menneskets sammensværgelser, gør vi Gud meget lille. Den største af alle dårlige kommende aktører er ikke prins Charles, the WHO (altså ikke bandet), Bill Gates eller dr. Fauci, men antikrist, og han er kun en marionetdukke i Guds hånd. I 3½ år vil denne magtfulde mand ikke være i stand til at røre Jerusalem, da de to vidner, som tilfældigvis spyr ild og ”rammer jorden med plager så ofte, de ønsker det,” vil holde ham tilbage, mens de proklamerer Yeshua fra Jerusalems gamle by. Først efter at de er forsvundet (til Himlen), angriber han den Hellige By (Zakarias 14:1-2).

Til trods for menneskets planer, ønsker Gud Sin egen måde. Ingen vil ”føre Ham bag lyset”, (med 5G mobilmaster eller falske vacciner). Men det stik modsatte – de er Hans tjenere, hvad enten du ved det eller ej. Gennem de sidste syv år før Yeshua kommer tilba-ge, har de store vanskeligheder med at implementere deres onde planer under plager, jordskælv og tørke, hvorimod troende vil glæde sig over beskyttelse mod meget af det, ligesom israelitterne mod plagerne i påsken. Det vil blive en pinefuld tid på planeten Jorden.

”Folk skal rejse sig mod folk, og land imod land. Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest; der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen. Men før alt dette sker, vil man lægge hånd på jer og forfølge jer, udlevere jer til synagogerne og kaste jer i fængsel, og I vil blive ført frem for kon-ger og statholdere på grund af mit navn. Det vil give jer lejlighed til at aflægge vidnes-byrd.” (Lukas 21:10-13).

”Jeg sværger ved mit hoved til himlen”.

Min bekymring er ikke, hvem der konspirerer, men for dem, som ikke er forberedt på vanskelige tider – forberedt på forfølgelse. Selv nu profeterer mange, håber og beder, at vi alle kan komme tilbage til det normale – og det normale betyder 30.000 på aktiemarkedet, stærk økonomi og fyldte kæmpekirker.

Men er det, hvad Gud ønsker? Måske for en sæson indtil den næste ”fødselsvé”. Hvis vi er i de sidste dage, er det gamle normale absolut ikke det, der vil ske. Jeg er meget mindre bekymret for nogle profetiske ord eller visioner, end jeg er for de urokkelige, 100% præcise ord fra Gud, som taler om en tid med katastrofale lidelser, før Yeshua vender tilbage.

Men vi ønsker det normale tilbage. Jeg talte med en præst fra en storkirke forleden dag. Han forstår det; men han fortalte mig, at alle hans storkirke- præstekammerater siger: ”Vær ikke bekymret…alting vil vende tilbage til det normale snart.” Eller måske gør Gud det, Han sagde i Sit ord? Hebræerbrevet 12:26-27 fortæller os, at Han vil ryste alt, hvad rystes kan, så kun det, som er urokkeligt, vil bestå.

Jeg ser en tid, der kommer snart, hvor Gud vil få nogle af vores tjenestestrukturer til at bryde sammen. Jeg fritager ikke mig selv – for Gud alene kender mit hjerte og mine motiver, min frygt og jalousi. Lad det alt sammen komme ned! Jeg forestiller mig, at nogle præster går i panik over, at de mister deres ståsted. Vær opmærksom på dem, som siger til dig, at nøglen til at stoppe plagen er en gave til deres tjeneste. At give er super vigtigt især i en tid med hungersnød eller plager; men Guds folk er for ofte blevet manipuleret af millionær-præster. Jeg bliver ved at se i ånden menneskegjorte stilladser og strukturer og en nedbrydningskugle eller et jordskælv bryde dem alle ned. Så opstår der noget smukkere – ekklesia – Guds folk i stedet for. Kunne det være, at Gud ikke kun ”dræner sumpen” i politik, men også i tjenesten? Begynder dommen ikke med Guds Hus? (1. Peters brev 4:17).

Jeg tror absolut på lederskab. Men ledere er kaldet til at ”udruste de hellige til at gøre tjeneste” (Efeserbrevet 4:11-14,) ikke til at udføre al tjeneste selv. Mit gæt er, at flere ikke-troende udfører mere tjeneste nu end før på grund af Covid-19. Vi skal være Jesus til ver-den.

Jeg ville elske, at tingene kunne vende tilbage til det, de var. Mit liv var godt. Vores lille tur-forretning har tabt omkring 20.000 dollars… indtil videre. Men som Keith Green sag-de: ”Jeg giver mit hoved for Evangeliet.” Hvem har jeg foruden Jesus? Han fjerner alt an-det. Og ja, det er skræmmende; men jeg længes efter Hans herlighed. Han vender ikke til-bage til en forvirret brud, men til en, som længes efter Ham.

]Jeg skrev disse sidste sætninger i tårer, hellig frygt og bæven.[

Yeshua kalder det begyndelsen på veerne (Matthæus 24:8). De af jer, som har født – I behø-ver ikke mig til at fortælle, at fødselsveer kommer i bølger. Blandt andet tjener de til at lade moderen vide, at babyen er på vej. Dette fortæller mig to ting: for det første vil det til slut stilne af om ikke så længe. Mange veer vil komme i form af, som Yeshua sagde: jordskælv, sult, krige og plager og naturligvis – forfølgelser.

For det andet: veerne ender med en fødsel. Vi nærmer os det strålende Tusindårsrige hvor, som min gode ven, der nu er sammen med Yeshua, Marc Chopinsky, skrev; Han skal rege-re over hele verden. Enhver mor vil sige, at når barnet er født, bliver veerne hurtigt et fjernt minde.

Hvad gør vi?

I stedet for at fokusere på konspirationsteorier (selv hvis de måtte være sande) burde vi:

1) Forberede os på det, der kommer. Jeg mener ikke opbygge en forsyning af vand – jeg mener blive følelsesmæssigt og åndeligt klar. Vi må lære at leve overnaturligt ligesom Elias under tørken. Det er, hvad Jesus fortalte os:

”Bliv ikke bange…I skal ikke forberede jer på, hvordan I skal forsvare jer.” (Lukas 21:9, 14).

Hvorfor fortæller Han os dette? Fordi folks hjerte vil svigte dem. Faktisk, hos Matthæus siger Yeshua, at folk vil endda blive vrede på Gud og falde væk: ” Og da vil mange blive krænket, vil forråde hinanden og vil hade hinanden.” Fødselsveerne er et tegn til at vågne op og blive klar til at bede og søge Gud til at finde vores sikkerhed i Ham. Første del af dette citat har at gøre med verdensomspændende begivenheder, og den anden del har at gøre med at blive arresteret på grund af vores tro. Disse ting vil ske.

2) Glæde sig og blive begejstret. Når Yeshua taler om tegn på endetiderne, giver Han os vaccinen mod ”panik-plagerne”.

”Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig” (Lukas 21:28).

Lad os følge Gud som aldrig før!

”Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette døde-lige skal iklædes udødelighed, da vil det ord, der er skrevet være opfyldt:

Døden er opslugt og besejret.
Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?

Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre, Jesus Kristus! (1. Korintherbrev 15:51-57).

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-06-25T12:19:20+00:00 juni 25th, 2020|0 Comments

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.