by
juni 25th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands Italiano 日本語 Čeština ไทย

Frygt ikke sammensværgelserne vedr. Corona

]Kære venner. Jeg skriver ikke for at håne nogen. Det kom bare til mig, efter at jeg havde tilbragt nogen tid i bøn og været i Ordet og ud af et kærligt hjerte i dyb bekymring for Guds folk.[

Læg mærke til at jeg ikke skrev ”sammensværgelsesteorier”, men derimod sammen-sværgelser. Lad os begynde med antagelsen om, at noget eller alle forskellige potentielle konspirationsteorier slet ikke er teorier, men sandhed:

OK, hvad så?

Spørgsmålet er: Hvordan bør vi reagere?

Hvordan er reaktionen hos de kristne i Kina, når deres regering konspirerer imod dem dagligt? Forkynd Evangeliet. Vind så mange mennesker som muligt. Hvordan var Paulus’ reaktion på Roms forfølgelse af troende? Forkynd Evangeliet. Hvordan var apostlenes reaktion på den illegale rettergang og mordet på Yeshua? Forkynd Evangeliet. Eller da de blev arresteret og slået (Ap. Gerninger 3-4)? Forkynd Evangeliet. Hvad var Yeshuas sidste ord? ”Advar folk mod Bill Gates?” Nej, tilgiv mig. Jeg vil ikke forsøge at være morsom her, men blot give en pointe. Hans sidste ord handlede om at drage ud i verden og gøre alle til Hans disciple. Hvad gør Paulus i sin celle? Er han bekymret over kejser Nero? Nej, han fortsæt- ter sin tjeneste gennem sine breve.

Jeg siger ikke, at vi ignorerer uretfærdighed eller folk, som konspirerer for at gøre ondt. (Naturligvis har vi brug for flere beviser end nogle få opslag på Facebook).

Nationerne konspirerer.

Det burde ikke komme som nogen overraskelse, at senere vil vi ikke være i stand til at købe eller sælge uden dyrets mærke. Den dag vil komme, hvor verdens regeringer vil vende sig imod troende og forfølge os. Mens jeg ikke tror på, at den nuværende opfor-dring til ikke at forsamles i større grupper er motiveret af et ønske om at lukke kirkerne, er det en god mulighed for at øve sig, for den dag vil helt sikkert komme! De vil ”konspire-re” mod Gud og Hans Messias.

Hvorfor er folkeslagene i oprør? (engelsk oversættelse: Hvorfor konspirerer nationerne?)
Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes?
Jordens konger rejser sig,
Fyrsterne slår sig sammen
Mod Herren og mod Hans Salvede (Salme 2:1-2).

Det, at visse magter konspirerer mod Gud og Hans folk, er hverken noget nyt eller noget chokerende. Det blev profeteret for længe siden. Spørgsmålet er: Er vi klar?

For ofte frygter vi de rasende, konspirerende nationer mere end Ham, der skabte dem. Når vi bekymrer os over menneskets sammensværgelser, gør vi Gud meget lille. Den største af alle dårlige kommende aktører er ikke prins Charles, the WHO (altså ikke bandet), Bill Gates eller dr. Fauci, men antikrist, og han er kun en marionetdukke i Guds hånd. I 3½ år vil denne magtfulde mand ikke være i stand til at røre Jerusalem, da de to vidner, som tilfældigvis spyr ild og ”rammer jorden med plager så ofte, de ønsker det,” vil holde ham tilbage, mens de proklamerer Yeshua fra Jerusalems gamle by. Først efter at de er forsvundet (til Himlen), angriber han den Hellige By (Zakarias 14:1-2).

Til trods for menneskets planer, ønsker Gud Sin egen måde. Ingen vil ”føre Ham bag lyset”, (med 5G mobilmaster eller falske vacciner). Men det stik modsatte – de er Hans tjenere, hvad enten du ved det eller ej. Gennem de sidste syv år før Yeshua kommer ti