by
februar 4th, 2020

Herren talte!!! Giv ikke op: ”Tro det”

I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså Ham, der havde givet løftet, for troværdig” (Hebræerbrevet 11:11).

Klagesangene 3:37 siger, at da Herren ikke havde talt, turde ingen tale, ”Hvem taler, så det sker, uden at Herren har befalet det?” Guds ord er sandt og meget pålideligt i dets kraft til at give og frelse.

Passagen i 2. Krønikebog 20:20 er loyal mod Guds ord, hvor der står, at du skal tro på Herren din Gud, så vil Han holde fast ved dig. Hold fast ved Hans profeter, så vil du have lykken med dig.

Gud har på intet tidspunkt i historien sagt noget, som Han ikke ville gøre. Aldrig!

Sara var over den fødedygtige alder. Abraham kunne heller ikke prale af sig selv. De kunne ikke forestille sig disse facts (Romerbrevet 4:19); de vaklede ikke i troen, men holdt fast ved Gud i troen på, at Han helt sikkert ville fuldføre det (Romerbrevet 4:20). Herefter siger Skriften, at Gud gør de døde levende og kalder på det, som ikke eksisterer, så det bliver til. (Romerbrevet 4:17).

”…som der står skrevet: ”Jeg gør dig til fader for mange folkeslag,” fader over for Gud, som han troede på, Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Med håb imod håb troede han, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det var sagt ham: ”Så mange skal dine efterkommere blive.” Og uden at blive svag i troen så han, at hans krop allerede var uden livskraft – han var næsten hundrede år gammel – og at Saras moderliv var dødt, og han tviv-lede ikke i vantro på Guds løfte, han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren og var fuldt overbevist om, at det, som Gud havde lovet, har Han også magt til at gøre.” (Romerbrevet 4:17-21).

Guds barn, jeg bringer dig dette kraftens budskab, som udspringer af Guds flod i Johs. Åbenbaring 22:1-2, som giver liv til den tilsyneladende døde livmoder. Jeg ønsker ikke at kende din læges rapport, og hvad han måtte have sagt om din situation. Hør mig, min herre eller frue, denne tilstand er ikke din identitet, og dit navn er ikke ”de skuffede” eller ”den forstødte” (Esajas 62:4). Gud er mere end blot i stand til omskrive sagen til det gode for dig og for dit vidnesbyrd. Og Skriften siger, at I, der påkalder Herren,… skal ikke unde Ham ro, før Han genrejser jer og gør jer til lovprisning på jorden. (Esajas 62:7). Bliv ved at tro! Tag imod vækkelse nu!

(JOASH CHOI var jødisk flygtning fra Gondor i Ethiopien og er nu statsborger i Kenya. Han er direktør for ”Home of Hope” børnehjemmet sammen med sin hustru Betty. Han er endvidere præst i en messiansk menighed i Kisli, Kenya, hvor han har sin tjeneste indenfor helbredelse og udfrielse. Han er præsident for Tikkun Afrika netværket af messianske menigheder (p.t. er ikke i øjeblikket tilsluttet vores Tikkun Global. Han er desuden skolelærer).

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-02-07T11:10:23+00:00februar 4th, 2020|Kommentarer lukket til Herren talte!!! Giv ikke op: ”Tro det”