by
januar 28th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Русский ไทย

Ind i skæbnens fylde

(Forfatteren er direktør for Petach Tikvah Messianske tjeneste i Holland og Revive Israel Holland. Sammen med sin hustru, Karin, har yngre generationer især hans bevågenhed).

Unge generationer kommer ind i skæbnens fylde i ”Et nyt menneske” (Efeserbrevet 2:14-16).

Mistet generation

I de tidlige år i Petach Tikvah blev jeg chokeret, når jeg hørte folk i 50 års alderen have åbenbaringer om Israel, hvilket ikke mange yngre mennesker havde. Det så ud, som om en hel generation manglede forståelse for Yeshuas plan for Israel og nationerne. Hvordan er det muligt, når 80% af Bibelen vedrører Israel – herunder dets rolle i vækkelsen i ver- den?

Mulige barrierer:

  1. Undervisning/åbenbaring

Unge mennesker synes at mangle undervisning om Israel. En sådan undervisning skulle gå meget videre end bare til støtte af et land og dets folk, men understrege genoprettelsen af Guds rige på hele jorden! Svaret skal nødvendigvis være mere end blot at have en  ”Israelsgruppe” (fortrinsvis med ældre mennesker) eller afholde en årlig ”Israelssøndag”. Frem mod Yeshuas komme er det en nødvendighed at lære de yngre generationer om Guds større perspektiv!

  1. Manglende opmærksomhed på åndelig kamp

På samme måde er der mangel på forståelse af den åndelige kamp. Det er ofte et resultat af mediernes bedrageriske indflydelse, såvel som fejlagtig teologi og doktriner. Jeg har mødt præster, som har besluttet ikke at undervise om Israel, fordi det ville give kontroverser i deres menigheder.

  1. ”Usunde Israelselskere”

Jeg har set mange ”Israelselskere”, som har forårsaget forvirring, og som har forhindret yngre mennesker (og præster) i at opfatte Guds masterplan. Områder, der forvirrer, er bl.a:

  1. Identitet: hedninger, der overreagerer ved at begynde at agere som jøder. Underti-den er det ekstremt; jeg har oplevet en hel kirke, som konverterede til judaismen, hvor de endda fik mediernes opmærksomhed. Yeshua skal altid være centrum, ikke de jødiske vaner!
  2. Folk idealiserer jøder, israelske produkter osv.
  3. Adskillelse: Ved at få åbenbaringer om kirkens historiske, anti-semitiske roller, distancerer nogle mennesker sig fra kirken. Ofte er der ingen indordning til nogen form for ledelse, og på det niveau bliver de adskilt fra Messias’ Legeme.

Udfordring

Disse områder betyder, at mange yngre mennesker bliver forvirrede og spørger sig selv: ”hvorfor skulle jeg bekymre mig om Israel?” Den opvoksende generation er under angreb af fjender, som er endnu mere bedrageriske end før og har et stort behov for åndelig døm- mekraft.

Den adskillende mur

Yeshua nedbrød muren, der adskilte jøder og hedninger – et mysterium, som Paulus taler om i Efeserbrevet 2:14-16. I vers 21 fortsætter Paulus vedrørende Yeshua: ”I Ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren.” Jøder og hedninger skal samles, og efter 2.000 år er det tid at nedbryde mure og forhindringer!

Uforvarende forstærker mange ”Israelselskere” igen en adskillende mur mellem den he-denske kirke og Israel/det messianske legeme på grund af uklog adfærd, forvirring om identiteten og ved at adskille sig fra deres kirker. Manglen på dømmekraft og undervis-ning er hindringer for Guds folk i et gennembrud til deres rette bestemmelse. Dette er  gensidigt – kirkens fylde udløser frelse for Israel, og Israels fylde udløser kirkens bestem-melse. Der er en større udløsning af Guds hellige Ånd, når ”ét nyt menneske” kommer til et mere modent udtryk.

Pagtmæssig partnerskab

Som Revive Israel i Holland føler vi, at det er vigtigt at klæde den yngre generation på for at opnå fylden og finde dens plads. Gennem årene har vi fundet, at gennembrud hoved-sageligt indtræffer, når vi forbinder de hollandske unge med Messias’ legeme i Israel. At etablere et fundament af relationer mellem Messias’ legeme og den internationale kirke er af enorm strategisk vigtighed!

Herre, vi beder for et historisk skift i pagtmæssige relationer mellem den internationale kirke og det messianske legeme!! Vi har brug for hinanden! Amen.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-01-31T15:45:43+00:00 januar 28th, 2020|Kommentarer lukket til Ind i skæbnens fylde