by
juli 1st, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Čeština

Løber fra vanskeligheder?

Asher Intrater *)

Når vi taler om ”prøvelser”, tænker mange straks på endetidens scenarier. Vi må imidlertid også se på vores generelle holdning til modgang. Hvordan reagerer den almindelige troende på vanskeligheder?

Det græske ord thlipsis i den Nye Pagt oversættes til ”prøvelse, lidelse, problemer, kvaler, forfølgelse, byrder og pres.” Det optræder 45 gange i teksten. En simpel oversigt over referencerne viser:

  • 38 taler om at blive styrket, hjulpet, opmuntret, reddet, mens man er i
  • 7 synes ikke at have relevans til dette spørgsmål.
  • 0 gange er der et løfte om, at den troende ikke vil møde modgang eller blive flyttet fra verden med henblik på ikke at skulle møde modgang(!)

På hebræisk er ordet tsarah det samme som det græske ord thlipsis. Tsarah oversættes til ”problemer, lidelser, modgang, forpinte prøvelser, pres.” Det forekommer 73 gange i Loven og Profeterne. Igen er hurtigt overblik:

  • 69 gange tales der om at råbe til Gud, blive beskyttet, reddet og styrket mens man gennemgår modgang.
  • 3 synes ikke at være relevante.
  • I ét tilfælde bliver problemet fjernet eller undgået.

Mange af bønnerne i Salmernes Bog er råb til Gud under modgang. Det hebræiske begreb frelse handler om redning og beskyttelse under angreb fra fjenden.

IKKE ALENE

Et af aspekterne ved vores tro handler om at håndtere problemfyldte tider. Gud er i særlig grad nærværende i tider med problemer (Salme 46:1 og 91:15). Eftersom den fremherskende verdenskultur er amoral, er den gængse erfaring hos mennesker, som ønsker at vandre i retfærdighed, at man vil komme til at stå overfor vanskeligheder.

En af mine bekymringer omkring ”før-trængsels-bortrykkelses-læren” er ikke kun dens ukorrekte lære om de sidste tider, men den generelle holdning til at tage sig af modgang. Tro hjælper os midt i vanskelighederne. Gud redder os under modgang. Karakteren udvikles gennem håndtering af vanskelige situationer i trofasthed og tålmodighed. Vækkelser efterfølges ofte af forfølgelser.

HVILKET FRØ ER DU?

En person, som ikke ved, hvordan man skal reagere på modgang, vil blive som det ”andet” frø i Yeshuas lignelse i Matthæus 13:21: ”når der kommer trængsler og forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra.

Både ”før-prøvelser-bortrykkelse” og ”blot trøstende” budskaber skaber troende uden rødder og karakter, som ikke vil være i stand til at stå igennem de vanskelige dage, som ligger foran os. Mange vil hurtigt falde væk ligesom i Yeshuas lignelse. At respondere på modgang i tro og med viden om Guds kraft til dag-for-dag udfrielse er overordentlig vigtig for vores generation.

Ap. Gerninger 14:22 – ”De styrkede disciplene og formanede dem til at forblive i troen og sagde: ”Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige.””

Budskabet gennem hele Bibelen giver os en fantastisk styrke i modgangstider. Vi har sejr midt i vanskelighederne; ikke undgåelse af modgang.

*) udgivers note: Dette emne er så relevant for tiden, vi lever i, at vi genudgiver artiklen fra 2017.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-07-01T13:19:19+00:00juli 1st, 2020|Kommentarer lukket til Løber fra vanskeligheder?