by
marts 5th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 日本語 polski Русский Čeština ไทย

Maria ved graven: progressiv åbenbaring – 2. del

Fejring af den internationale kvindedag, 8. marts 2020

Greta Mavro gør tjeneste i Grækenland for Revive Israel/Tikkun Global tjenesterne.

Da Maria så ind i graven, så hun to engle siddende, hvor Yeshuas legeme havde ligget; den ene sad ved hovedenden og den anden ved fodenden. Pludselig fik Maria en kraftfuld åbenbaring, som vi alle har brug for. Først skal vi dog bøje os dybt ned og se ind i graven i vor søgen efter den Eneste, som sjælen higer efter, for at kunne tage imod. Det var, hvad Maria gjorde.

”Du skal lave et sonedække af rent guld, to og en halv alen langt og halvanden alen bredt, og du skal lave to keruber af guld til de to ender af sonedækket; som udhamret arbejde skal du lave dem. Lav en kerub til den ene ende og en kerub til den anden ende; i begge en-der skal I lave keruberne i ét med sonedækket. Keruberne skal brede vingerne opad, så de med deres vinger dækker over sonedækket, idet de står overfor hinanden; kerubernes an-sigter skal være vendt mod sonedækket. Du skal lægge sonedækket oven på arken, og i arken skal du lægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig. Dér vil jeg åbenbare mig for dig, og fra sonedækket mellem de to keruber, som er oven på Vidnesbyrdets ark, vil jeg tale med dig om alt, hvad jeg befaler dig om israelitterne. 2. Mosebog 25:17-22.

Englene kom for at åbenbare for Maria, at Yeshua er det evige sonedække og stedet, hvor Gud fører fortrolige samtaler med os. De forbereder Maria på mødet med Ham, som taler mellem de to keruber. Maria er et af Skriftens fineste eksempler på et vedholdende, søgende hjerte, som motiverer alle; men som også dvæler, bøjer sig dybt ned og ser ind i graven for at have et lignende møde med det sonedække, som ikke er gjort af menneskehånd.

”Ham gjorde Gud ved Hans blod til et sonoffer ved troen for at vise Sin retfærdighed, for-di Han havde ladet de tidligere synder ustraffede…” Romerbrevet 3:25.

Yeshuas kender Marias hjerte. Han kommer for at have en samtale med hende ”mellem de to keruber.” Til sidst kalder Han Maria ved navn, og hendes øjne åbnes og genkender Ham. Rabbuni, råber hun! Han beordrer hende til ikke at røre Ham, fordi Han endnu ikke er løftet op til Faderen. Det synes, som om Han er kommet tilbage til graven på vejen til Faderen for at trøste Maria og disciplene, som er desorienterede og fortabte uden deres Mester. Han beordrer Maria til ikke at klamre sig til Ham som tidligere, for Han indvarsler en ny æra. Han har flænget sløret for altid. Han drager op til Sin Fader, så vi nu og for altid vil være i stand til at nærme os Hans trone for at finde evig nåde, for Han er vores so-nedække, som ikke er gjort af menneskehånd.

”Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op gennem himlene, Jesus, Guds Søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.” Hebræerbrevet 4:14-16.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-03-05T00:38:36+00:00 marts 5th, 2020|Kommentarer lukket til Maria ved graven: progressiv åbenbaring – 2. del