by
december 11th, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 polski Čeština

Modenhed – fra ”usund stammetænkning” til ”ud over teamet”

”Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige.” (1. Korintherbrev 13:11).

Et lille barn er centrum i sin egen verden uden et perspektiv, der fortæller, hvor lille det i virkeligheden er. Dets egen vilje og ønsker er af yderste vigtighed. To småbørn i det samme lokale interesserer sig måske slet ikke for hinanden, men leger deres egne lege hver for sig. De kræver mad, når de er sultne og roder uden at rydde op. De har deres måde at gøre tingene på, og det er den eneste måde. Meget små ting kan fange deres op-mærksomhed og få dem til at græde eller le, blive jaloux eller ked af det. De er blot opta-get af øjeblikket og ikke af det større billede. Hos en voksen er dette ”barnagtigt”, og det er forskelligt fra ”uskyldigt” eller ”barnligt”

En voksen manifestation af barnlighed er  ”usund stammetænkning” – min stamme, min gruppe, min familie skal have succes uanset omkostningerne, hvad enten det er korrekt eller ej. Det betyder ikke, at stammer ikke er vigtige i Guds øjne – Skriften viser klart, at Gud engagerer sig i verdens stammer. ”Usund stammetænkning” er en forvanskning af sund stamme- identitet.

Det er ikke en tilfældighed, at Paulus taler om ”modenhed” efter hans kommentarer til tale. ”Profeti”, ”tunger” og ”viden” vil alt sammen forsvinde (1. Korintherbrev 13:8) – de er stykvise og midlertidige. Vores verden er oversvømmet med ord og meninger, og me-ningsdannerne har altid ret – i det mindste i deres egne øjne. I henhold til en artikel i Washington Post i 2015 vil det fylde 305.500.000.000 sider, hvis man printer hele internet-tet ud – god fornøjelse med læsningen!!

Meninger har indflydelse på profetier, fordi vi er mennesker, og derfor ”erkender vi styk- vis, og profeterer stykvis” (1. Korintherbrev 13:9), og vi har ikke en fuldstændig åben kanal til Gud; skønt samtidig er vi instrueret til ikke at ”ringeagte profetisk tgale” (1. Thessalo-nikkerbrev 5:20). Profeti er vigtig, men ikke det vigtigste.

Paulus forbinder modenhed, voksenliv, manddom med noget mere permanent: ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.” (1. Korintherbrev 13:13).

Verden har behov for ”fædre” som virkelig elsker, og som er fulde af tro og håb. De, som ser ud over deres egne behov og ud over deres egen stammes behov og frem til det større billede af Guds Rige. Deres konversation viser ikke til stadighed tilbage til dem selv, deres meninger, deres gruppe, deres egen fordel, deres egen ære. De ofrer endda en berettiget fokus fra dem selv til fokus på andre – selv hvis andre er krævende eller pågående. De favner disse andre selv i deres umodenhed eller synd og har ikke behov for at være i kontrol.

I den politiske verden kaldes sådanne mennesker ”statsmænd” – politikere som ser ud over deres eget parti og deres genvalg. I Messias’ legeme er nogle af disse mennesker ægte ”apostle” – de, som har en grad af ansvar, der rækker ud over menigheder og plantning af kirker, og er i stand til at lede et forskelligartet team ofte med store omkostninger for dem selv. I familien er sådanne mennesker naturligvis ”fædre” – hverken grove eller fraværende – fysisk eller følelsesmæssigt. En sådan person har ”aflagt de barnlige måder” og er ”blevet en mand.”

Et primært mål for Gud i endetiderne er at opfostre en sidste generation af fædre indenfor alle forskellige sfærer, så de kan stå imod det fremvoksende mørke og beskytte dem, som er i deres varetægt. Messias’ legeme må gå i forbøn for dem, anerkende og støtte dem. Uden deres tilstedeværelse vil der være en ustoppelig glidebane mod afgrunden. Hvis dette er dig, er det tid nu til at rejse sig til det laveste sted!

”Se jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerter til deres sønner, og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse.” Malakias Bog 3:23-24.

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-12-11T12:35:46+00:00december 11th, 2019|Kommentarer lukket til Modenhed – fra ”usund stammetænkning” til ”ud over teamet”