by
marts 24th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 polski Русский Čeština

Opsummering af endetiderne – 1. del

Studiet af endetiderne kan være særdeles kompliceret og har mange variabler
og dele, som ændrer  sig. Jeg vil gerne opsummere det generelle syn på endetiderne
samlet i 7 ord:

 1. Trængsel
 2. Forfølgelse
 3. Ekklesia (den internationale Kirke)
 4. Israel
 5. Armageddon
 6. Den anden komme
 7. Tusindårsriget

Lad os kort definere disse begrebet hver for sig.

 1. Trængsel

Yeshua sagde om endetiderne, at de vil blive ”… som det var i Noas
dage…eller som i Lots dage” (Lukas 17:26-29).
Både i Noas og i Lots
dage overtog horribel ondskab men-neskets samfund. Vold og seksuel perversitet
herskede. Vi ser tendenser til dette i dag, og det vil blive værre. Ultimativt
vil en ond regering overtage verden, ligesom det onde fara-oniske imperium
på Moses’ tid. Bibelen refererer til denne globale verdensregering og re-ligion
som ”Dyret” (Johs. Åbenbaring 13:1).

Johs. Åbenbaring 12.15

”Slangen spyede en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden,
for at hun skulle rives med af floden.”

Dette inkluderer en massiv mængde hjernevask, misinformation og propaganda
fra me-diernes side.

 1. Forfølgelse

Den centrale del af denne forfølgelse vil blive et angreb på de retfærdige.

Johs. Åbenbaring 13:7

”Det (dyret) fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre
dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.”

Gud vil beskytte Sit folk i den periode; men de vil ikke desto mindre udstå
intens forføl-gelse. Det vil være en mulighed for at vidne om sandheden, til
at blive renset, ydmyget, styrket og bevise Hans retfærdige dom over det onde.
Forfølgelserne vil blive rette mod alle troende i Yeshua, alle som står for
de traditionelle ægteskabelige værdier, for Israel eller for retfærdighed i
almindelighed. Yeshua sagde, at ”Da skal de udsætte jer for trængsler”
(Matthæus 24:9).

 1. Ekklesia

Evangeliet om Riget skal spredes til alle nationer, før slutningen vil indfinde
sig (Matthæus 24:14).  Kirken (Ekklesia) blandt nationerne
vil komme fuldstændig ind, både i størrelse (Johs. Åbenbaring 7:9),
i ånden (Romerbrevet 11:25) og i renhed (Johs. Åbenba-ring
19:7).
Der vil være sande troende i alle nationer med en udgydelse
af Helligånden over alt kød. De vil forenes i hjerte og kærlighed (Johannes
17:21-23
). Fylden af den internationale Ekklesia eller Kirke er en
opfyldelse af løfterne til de israelitiske patriarker om at velsigne hele verden
og blive hedningernes fuldkommenhed.

Første Mosebog 12:3 ”I dig skal alle jordens slægter
velsignes.”

Andre løfter til Isak, Jakob, Josef og Efraim: 1. Mosebog 22:18, 1.
Mosebog 28:3, 35:11, 48:8.

 1. Israel

I Bibelen er der mere end 30 løfter og profetier i Bibelen, hvor Gud samler
det jødiske folk fra spredningen, genoprette deres nation og bringe ¨åndelig
vækkelse. Dette er allerede foregået i en vis udstrækning siden begyndelsen
af den zionistiske tilbagevenden i slutningen af 1800-tallet, til etableringen
af den israelske nation i 1948, generobringen af Jerusalem i 1967 osv. Et af
de centrale aspekter i Israels åndelige vækkelse er genoprettelsen af den messianske
restgruppe, det voksende samfund af jøder, som tror på Yeshua, både i Israel
og rundt om i verden. Israels indflydelse og opmærksomhed i verden vil fortsætte.

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-03-24T14:24:11+00:00marts 24th, 2020|Kommentarer lukket til Opsummering af endetiderne – 1. del