by
marts 31st, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 polski Русский Čeština

Opsummering af endetiderne – 2. del

Studiet af endetiderne kan være særdeles kompliceret og har mange variabler og dele, som ændrer sig. Vi er begyndt at opsummere det generelle syn på endetiderne – samlet i 7 ord:

  1. Trængsel
  2. Forfølgelse
  3. Ekklesia (den internationale Kirke)
  4. Israel
  5. Armageddon
  6. Den anden komme
  7. Tusindårsriget

Lad os fortsætte med kort at definere disse begreber hver for sig.

  1. Armageddon

Den åndelige konflikt over hele verden vil kulminere i en stor krig. Centret for denne krig vil blive et samlet angreb på Israel fra verdens nationer (Zakarias 14:1-2, Ezekiel kap. 38-39). Når nationerne bryder ind i Israel nordfra, vil der komme et stort slag i Jezreel-dalen, kaldet Armageddon (på hebræisk הר מגידו) eller Megiddo (Johs. Åbenbaring 16:14-16). Derefter vil kampen bevæge sig til sit slutstadium, Jerusalem. Dette slag fik man en for-smag på ved Assyriens angreb, som beskrevet i Esajas 37 og i Yom Kippur krigen i 1973. Når nationerne angriber Israel, opfatter Gud det som et angreb på Sig selv.

  1. Den anden komme

Når nationerne erobrer Jerusalem, og byen er fanget, må Gud nødvendigvis gribe ind. Himlene vil åbnes; Yeshua vil vende tilbage som krigerkonge, en straffende dommer og en militær leder; himlens hære vil komme med Ham – ridende på hvide heste; de vil øde-lægge de dæmoniske hære i luften og de fjendtlige menneskelige hære på jorden (Matthæus 24:27, 24:30; Johs. Åbenbaring 19:11-19). Yeshua vil stå på Oliebjerget (Zakarias 14:4). De døde (fra den første genopstandelse) vil blive oprejst, og de hellige vil blive for-vandlet (1. Korintherbrev 15:52, 1. Thessalonikerbrev 4:16).

Johs. Åbenbaring 19:20,20:3

”Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene…De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. De øvrige blev dræbt med det sværd, der stod ud af rytterens mund…Og jeg så en engel…Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævelen og Satan, og bandt ham for tusinde år.

Antikrists og djævelens magter bliver drevet bort fra jorden.

7.Tusindårsriget

Efter slaget vil Yeshua drage ind i Jerusalem i triumf. Han vil etablere Sin hovedstad i Je-rusalem for Sit jordiske rige med renhed, fred og velstand.

Esajas 2:1-4

”Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, knej-sende over højene. Alle folkeslag skal strømme dertil, talrige folk skal drage af sted og sige: ”Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus…For belæringen ud-går fra Zion og Herrens ord fra Jerusalem”. Han skal…fælde dom blandt talrige folk.”

Dette er det messianske rige på jorden (Mika 4:1-5, Ezekiel kap. 40-48, Johs Åbenbaring kap. 20). De hellige vil regere sammen med Yeshua. Dette rige er bebudet i kong Salomons regeringstid (1. Kongebog kap. 1-10, Matthæus 12:42) og bedt for i Herrens bøn (Fader- vor) (Matthæus 6:10). Efter Yeshuas 1.000 års regering som kong Messias, befries Satan for en kort tid, og det endelige slag finder sted, hvorefter ildsøen og den endelige dom sker. (Johs. Åbenba-ring 20:7-15).

8.Nye skabning

Skønt vi i det foregående har beskrevet 7 kategorier, er der faktisk en ottende. I slutnin-gen af det 6. årtusinde vender Messias tilbage. Hans 1000-årige messianske rige er det 7. år-tusinde. Efter det 7. årtusinde kommer det 8. årtusinde. Det kaldes ”Den Nye Skabelse”. Det himmelske Jerusalem daler ned og forenes med det jordiske Jerusalem. Der kommer den endelige opstandelse af de døde. Dem, der er skrevet op i Livets Bog, vil leve evigt i perfekt glæde – uden død, sorg eller sygdom. Edens Have genoprettes. Eden og Jerusalem bliver ét. Denne lykkelige og evige slutning er Guds endelige plan (telios på græsk). Den er beskrevet i Bibelens sidste to kapitler, Johs. Åbenbaring kap. 21 og 22.

Vigtigheden af at forstå denne opsummering af endetiderne handler ikke om at forudsige fremtidige begivenheder, men om at forstå Guds plan for etablering af Sit rige og Sin vilje på jorden og at forberede vore hjerter til at tjene Gud korrekt i disse sidste dage inden Yeshuas genkomst.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-03-31T21:20:37+00:00 marts 31st, 2020|Kommentarer lukket til Opsummering af endetiderne – 2. del