by
december 5th, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands Italiano 日本語 Čeština

Rider ind i Jerusalem på et æsel

Jesus er en anderledes konge, som leder et anderledes rige. Som en del af Hans rige er vi kaldet til at være anderledes borgere.

I Matthæusevangeliet ser vi, at Jesus både afslørede ydmyghed og autoritet. Han bad sine disciple skaffe et æsel med et føl. Han sagde: ”Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.” (Matthæus 21: 3).

Hvorfor valgte Jesus at ride på et æsel og ikke en hest? En hest ville være langt mere im-ponerende; men Jesus kom ikke som en erobrende konge på en hest med stridsvogne. Den  største leder af alle kendte betydningen af symbolismen. Æslet var et symbol på ydmyghed og fred.

Hans veje er bedre

Vi er kaldet til at være anderledes end denne verdens befolkning. I stedet for at mobbe – støtte de svage. I stedet for at lyve – tale sandhed. I stedet for at beklage sig – have taknemmelighed. I stedet for at være doven – arbejde helhjertet. I stedet for at give op –  fortsætte! Kong Jesus kalder os til at opføre os anderledes.

Da Jesus drog ind i Jerusalem på et æsel, var det opfyldelsen af en profeti hundreder af år tidligere:

Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æsel-hoppes føl. Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsbuer-ne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene, han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. (Zakarias 9:9-10).

Hvilket smukt eksempel på en tjenende leder! Han er en konge, som inspirerer sit folk gennem en selvopofrende kærlighed!

Vær ydmyg og kend din autoritet

Senere brugte Jesus sin autoritet til at drive dem, som brugte tempelgården i deres grådig-hed og til uærlige aktiviteter ud. Tag ikke fejl: ydmyghed er ikke svaghed. Sagtmodighed er styrke under kontrol. Jesus kendte sin autoritet og udøvede sin styrke under kontrol. Han var ikke ubeslutsom. Han handlede retfærdigt.

Jesus var retfærdig vred; Han ville genoprette Templet som et bedehus. Med et citat fra Esajas 56:7 sagde Jesus i Markus 11:17: ”Står der ikke skrevet: ’Mit hus skal kaldes et be- dehus for alle folkeslagene’? Men I har gjort det til en røverkule.”

Jesus handlede beslutsomt for at genoprette Templet til det, som Templet skulle være. Han var en mand med både ydmyghed og autoritet. Vi er kaldet til at vandre i Hans fodspor.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-12-05T16:08:34+00:00 december 5th, 2019|0 Comments

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.