by
juni 9th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 polski Čeština

Sammenligning med Corona, plager og præster

Vil I deltage med mig i en bøn sammen med Daniel?

(Daniels Bog 9:4-7).

”Ak Herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pagten og troskaben hos dem, der elsker dig og holder dine befalinger.”

”Vi har syndet, vi har handlet slet og ugudeligt, vi har gjort oprør og er veget fra dine befalinger og bud.”

”Retfærdigheden tilhører dig, Herre, skammen i dag tilhører os … hvad enten vi er nær eller fjern i alle de lande, du har fordrevet os til, fordi vi var troløse mod dig.”

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor privilegerede vi er ved at være blandt den nuværende generation her på jorden!

Nogle må tænke, at dette er en mærkelig udtalelse set i lyset af, hvad verden står overfor med den nyere tids plage: coronavirus. Mange generationer af troende er imidlertid ikke gået forud for os i deres afventning af de sidste tider, hvor Messias’ tilbagevenden nærmer sig? Spørgsmålet er, hvad skal vi gøre, og hvad kan vi forvente?

Lignende ”symptomer” på de sidste dage så man under Josefs tid i Egypten, lige før han afslørede sig overfor sine brødre. Hvad gjorde han? Han bad alle egypterne om at forlade lokalet.

Hvad skete der i vore dage? Udenlandske turister blev afskåret fra at komme ind i landet. Er vi på  vej frem mod, at Messias åbenbarer sig for Sit folk?

Hebræerne var i landet Goshen før udfrielsen og dermed i tiden for plagerne. Hvordan var effekten af plagerne i Goshen? Var der mørke? Nej. Faktisk var den eneste plage, som også ramte Goshen, dødsenglen. De var imidlertid sikret af blodet fra offerlammet på dørstolperne.

Det er nødvendigt, at vi bliver dækket af Yeshuas blod, nu hvor vor tids plage fylder vore byer; at være vidne om Ham fremadrettet, opfyldt af tro og håb; sejren er ikke vores, men Hans gennem os, for at andre kan opleve Hans fred.

Gud kunne have opnået alt i Egypten ved hjælp af bare én plage. Hvorfor var det nød-vendigt at gentage processen, hvor Faraos hjerte blev forhærdet igen og igen? Hvis vi tænker på de ulykker, som er sket i verden på det seneste, hvad ser vi da? jordskælv, vulkaner, flodbølger. Desværre er der en tendens til, at folk gennemlever alt dette, lægger det bag sig og fortsætter det sædvanlige liv.

4. Mosebog kap. 16 og 17 viser, hvorfor Gud undertiden gentager ting for at få os til at se pointen. Folket beklagede sig; Gud sagde til Moses og Aron, at de skulle komme af vejen, for nu var det nok. Hvad gjorde de? Fordi de kendte Guds hjerte, som ikke ønskede at ødelægge folket, stod de midt i med et offer. De stod mellem liv og død og holdt røgel-seskarret midt i menigheden for at skaffe soning for synd. Plagen var begyndt. Mange døde; men plagen blev standset inden den totale ødelæggelse. Folket skulle vækkes til Gud, ikke til menneskets visdom og kundskab.

Vores plads er at søge Guds hjerte. Dette er Hans hjerte: ”Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: jeg ønsker ikke den uretfærdiges død, men tværtimod at den uretfærdige vender om fra sin vej, så han bevarer livet. Vend om, vend om fra jeres onde veje! Hvorfor vil I dø, Israels hus?” (Ezekiel 33:11).

Vores plads er at blive Hans vidner her på jorden. Ligesom Aron, præsten, er vi kaldet til at stå midt blandt folket, løfte røgelseskarret og gå i forbøn for dem.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-06-28T15:47:38+00:00 juni 9th, 2020|Kommentarer lukket til Sammenligning med Corona, plager og præster