by
september 10th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 ไทย

Sorte mænd myrdet

En af de store tragedier, som det moderne samfund står overfor, er antallet af mord på sorte mennesker. Skønt antallet naturligvis vil være langt større på det afrikanske kontinent pga. af den meget større population, bliver den sociale tragedie og den racemæssige konflikt understreget ved at se på mordene på afro-amerikanske mænd i USA.

Emnet kan opdeles i to sektioner:

 1. politidrab
 2. mord begået af kriminelle

Lad os se på nogle statistikker.

(Jeg er ikke statistiker og kan ikke verificere disse tal fuldstændigt. Tallene stammer fra enslydende rapporter, som jeg så, da jeg af nysgerrighed læste nogle artikler i Wikipedia, New York Times, Washington Times, Al Jazeera, FBI’s hjemmeside, m.fl.).

I årene fra 2013 til 2019 blev 4.984 mennesker slået ihjel af politiet i USA, relativt konstant ca. 1.000 pr. år.

Opdelt i racer:

 • 528 hvide
 • 318 sorte
 • 920 latinamerikanere
 • 218 andre

En anden opstilling viser næsten de samme tal:

Tre og et halvt år fra 2017 til første halvdel af 2020:

 • 457, 399, 370, 215 = 1441 hvide
 • 223, 209, 235, 111 = 778 sorte
 • 179, 148, 158, 71 = latinamerikanere
 • 44, 36, 39, 15 = andre

Disse tal kan betragtes fra to vinkler:

 1. det totale antal
 2. procentvis i forhold til populationen

Begge hold data viser, at antallet af politidræbte sorte i USA udgjorde ca. halvdelen af hvide.

Imidlertid er den hvide population i USA meget større end afro-amerikanerne. Der er 197 millioner hvide i USA, 42 millioner sorte og 39 millioner af latinamerikansk afstamning. Derfor, udregnet i procenter er der næsten to og en halv gange så man- ge drab på sorte i forhold til hvide.

Så, det overordnede billede i USA har gennem det seneste årti vist:

 1. næsten dobbelt så mange hvide er dræbt af politiet i forhold til sorte
 2. udregnet i procent er mere end dobbelt så mange sorte dræbt af politiet i forhold til hvide

Det næste spørgsmål er antallet af dræbte i forbindelse med kriminalitet. For året 2018 (ét år) viser FBI’s statistik:

3.315 hvide blev myrdet som følge af kriminalitet (sammenlignet med 399 dræbt af politiet)

 • 677 myrdet af andre hvide
 • 514 myrdet af sorte

Sammenlignet med 209 politidræbte blev 2.925 sorte myrdet i kriminalitet

 • 234 af hvide
 • 600 af andre sorte

Hvis man indregner den samme population som før på 197 millioner hvide og 42 millioner sorte, så er antallet af drab på sorte forholdsmæssigt meget højere.

Der er 13,9 gange større sandsynlighed for, at en sort bliver myrdet som følge af kriminalitet end at blive dræbt af politiet.

Der er 12.4 gange større sandsynlighed for at en sort bliver myrdet af en anden sort i USA end dræbt af politiet. Eller for at opsummere situationen for mord på sorte pr. år (2018):

 • 209 dræbt af politiet
 • 234 myrdet af hvide
 • 600 myrdet af andre sorte (61.9 pr. million)
 • 043 total

Der er fare for, at sorte mænd bliver dræbt af politiet. Men faren for, at sorte mænd bliver myrdet af kriminelle, er imidlertid 1,390 procent større. Billedet er ganske for-skelligt fra det fremstillede billede i de fleste nyhedsmedier.

Det synes som om, at problemet bør behandles med fra begge sider af spørgsmålet.

Dvs. udrense påstanden om politibrutalitet mod de sorte, og samtidigt styrke politiets tilstedeværelse for at bekæmpe kriminalitet, både blandt sorte og hvide.

Disse høje tal peger imidlertid på et dybere spørgsmål, mere dybtgående end politik eller politi. Det er et moralsk og åndeligt spørgsmål, som inficerer selve strukturen i samfundet.  Det, der sker i USA, er symptomatisk for næsten alle nationer, også Israel.

I Israel var der i denne uge knivangreb fra en terrorist, massevoldtægt, demonstra-tioner mod regeringen, politisammenstød med demonstranter, anarkistisk proga-ganda, Corona-problemer, økonomiske problemer og en politisk adskillelse, der føles som var landet på randen af borgerkrig.

Der er behov for virkelig anger og vækkelse. Det er den eneste vej til at helbrede roden til problemet. Det er kun Yeshuas opofrende kærlighed, som overskrider race og religion, og som kan ændre mæ