by
november 13th, 2019

This post is also available in: English Français Español Português Nederlands Italiano 日本語 polski Čeština

Til jordens ende

I Apostlenes Gerninger beskrives Evangeliets spredning fra Jerusalem, Judæa,
Samaria og til jordens ende (Ap. Gerninger 1:8). Det, der
begyndte i ét geografisk område, spredtes i løbet af tredive år gennem Lilleasien,
til storbyer i Europa og talte titusinder af medlemmer. Ekspansionen kan ses
i et mønster i seks stadier, hvor hvert stadium konklu-deres med en rapport
over status:

 1. Ap. Gerninger 1:1– 6:7 fortæller om Kirkens fødsel og Peters prædiken i Jerusalem.
 • Status:
  Guds ord havde fremgang, og tallet på
  disciple i Jerusalem blev større og
  større; også en stor gruppe præster blev lydige mod troen
  .”
 1. Ap. Gerninger 6:8 – 9:31 beskriver spredningen af Evangeliet gennem Judæa,
  beretter om Stefanus’ martyrium og en række prædikener i Galilæa og Samaria.
 • Status: ”Menigheden i hele Judæa, Galilæa og Samaria havde nu fred;
  den blev bygget op og levede i Herrens frygt og voksede ved Helligåndens for-
  maning.
 1. Ap. Gerninger 9:32–12:24: Paulus konverterer. Cornelius og hedningerne modtages
  sammen med ham i Cæsarea i Guds menighed, og Evangeliet spredes til Antiokia.
 • Status: ”Men Guds ord fik fremgang og blev udbredt.
 1. Ap. Gerninger 12:25 – 16:5: beretter om spredningen af Evangeliet gennem Lilleasien
  via Paulus’ rejse i Galatien.
 • Status rapport: ”Således blev menighederne styrket i troen og voksede
  dagligt i
  tal.
 1. Ap. Gerninger 16:6 – 19:20: Evangeliet spredtes til store Europæiske byer,
  såsom Ko-
  rinth og Efesos.
 • Status: ”Således fik Ordet ved Herrens kraft stadig fremgang og
  styrke.
 1. Ap. Gerninger 19:21 – 28:31: Evangeliet når datidens verdenscentrum , Rom og
  Paulus proklamerer ofte Evangeliet og skriver betydningsfulde breve under sit
  fangenskab.
 • Status: ”Paulus…prædikede om Guds Rige og lærte dem om Herren Jesus
  Kristus,
  med fuld frimodighed uden hindring.

Denne spredning af Evangeliet i det første århundrede bør opmuntre os i dag
og give os troen på, at et tilsvarende mønster gentager sig her i endetiderne,
men i omvendt ræk-kefølge – Evangeliet kommer tilbage til Jerusalem, og hele
Israel vil blive frelst.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-11-13T14:32:23+00:00 november 13th, 2019|0 Comments

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.