by
oktober 11th, 2019

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands 简体中文 Italiano 日本語 Čeština

Være hellig eller gøre hellig?

Ægteskabet mellem kærlighed og hellighed

For før verden blev grundlagt, har Gud i Ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for Hans ansigt i kærlighed.” Efeserbrevet 1:4.

Hellighed er ikke sand hellighed, med mindre den er rodfæstet og grundet i kærlighed. Ellers bliver den ekstern, barsk og religiøs. Den bliver ophøjet og uopnåelig. Vær hellig, som jeg er hellig. Det er et påbud, men det er også en invitation fra vores elskede Herre til at blive Ét. Sand kærlighed stræber efter at blive som den elskede. Jeg ønsker at være hel-lig, fordi Du er hellig, Herre. Jeg ønsker, at min hellighed er et udtryk for Dig (i mig), fordi jeg elsker dig.

Kærlighed uden hellighed er kødelig og jordisk. Hellighed uden kærlighed er hovmodig og ydre. Kærlighed og hellighed skal være integreret. Det er hjertet, som adskiller os fra Gud, ikke de ydre ting, vi bærer eller reglerne, vi følger (ude af sind og ikke ude af hjertet).

Hellighed skal have et mål, ellers bliver den blot en udadvendt religion, en liste over det, man gør og ikke gør, som forpurrer passionen og kraften. Målet for hellighed er samhørig-hed med Gud. Autentisk hellighed er passion for renhed i forberedelsen til sammenhold med Gud. Det er brudens passion for ren sammenhold med sin brudgom.

Hellighed er antændt af kærlighed, og kærlighed er renset og gjort perfekt af hellighed.

At adskille kærlighed fra hellighed og vice-versa er farligt for vores ægteskaber, familier og kirker. Uden hellighed bliver den kærlighed, der udtrykkes i kristne ægteskaber ligesom ude i verden. Når Yeshua tages ud af ægtesengen, bliver den besmittet. Kristne ægteskaber skal være en refleksion af unionen mellem Kristus og Kirken både i passion og i renhed. Dette gør alle kristne ægteskaber fuldstændigt forskellig fra ægteskaber i verden, hvor Kristus ikke er til stede. Han skal være til stede i alle dele af ægteskabet, også i ægtesengen.

At adskille hellighed fra kærlighed har været årsag til separation og skilsmisse i Kirken. Hellighed uden kærlighed i ægteskabet blokerer for den tændte passion. Kærlighed uden hellighed blokerer for, at renheden kan blomstre. Begge veje betyder, at enheden bliver reduceret til en ydre, mekanisk akt.

Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for dem for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. For ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken.” Efeserbrevet 5:25-29.

Når en mand elsker sin hustru, elsker han sig selv. Han nærer og plejer hende, fordi hun er hans eget kød. Det er sådan Yeshua elsker os, Hans brud og kirke, ligesom Han elsker sig selv.

Dette rummer en stor hemmelighed – jeg sigter til Kristus og kirken.” Efeserbrevet 5:32.

Yeshua siger, at vi skal VÆRE hellige, ikke at GØRE hellige. At være hellig har at gøre med vores forening med Ham. Vi er forbundet, og vi er hellige. At ”gøre hellige” har at gøre med at bestræbe sig på at følge menneskegjorte regler. Det er at være afhængig af selv at blive hellig og ikke være afhængig af vores enhed med Ham. Hvis vi forpligter os til at VÆRE hellige, ligesom Han er hellig gennem enheden med Ham, vil vi GØRE hellige.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-10-16T14:59:06+00:00 oktober 11th, 2019|0 Comments

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.