by
august 26th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Nederlands Italiano 日本語 Čeština ไทย

Ydmyghed og åndelig krigsførelse

Det første princip i forbindelse med åndelig krigsførelse er ydmyghed. Hver gang vi mærker, at vi befinder os i en situation med åndelig krigsførelse, er det første, vi skal gøre, at ydmyge os. De fleste forbinder åndelig krigsførelse med aggressiv bøn og råb ad djævelen. Det er rigtigt på mange måder; men hvis vi ikke forstår ydmyg- hedens og underkastelsens rolle, vil vores åndelige krigsførelse blive en massakre.

Jakobs brev 4:6-7, 10

”Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser Han nåde. I skal altså underordne jer under Gud; og I skal stå djævelen imod, så vil han flygte fra jer…Ydmyg jer for Herren, så vil Han ophøje jer.”

Læg i disse vers mærke til at indordning og ydmyghed er nødvendigt eller en forud-sætning for at stå djævelen imod. At stå djævelen imod afhænger af den parallel-aktivitet, der ligger i at ydmyge os.

Grunden til dette er, at djævelens karakter er bundet op på stolthed. Stolthed er djævelens motivation. Hvis man har stolthed, har man en åben dør for djævelens strategi. Stoltheden bliver et let mål for djævelens angreb.

Da djævelen kom til Adam og Eva i Edens Have, appellerede han til dem gennem åndelig stolthed (”I bliver som Gud– 1. Mosebog 3:5) og intellektuel stolthed (”..kan kende godt og ondt” – 3. Mosebog 3:5). Intellektuel og åndelig stolthed er stadig roden til dæmonisk aktivitet i dag. Når vi står imod disse to slags stolthed ved at ydmyge og underkaste os, lukker vi døren for djævelens aktiviteter.

Denne dæmoniske stolthed kan føre til oprør og adskillelse. Bibelen fortæller os, at da Satan besluttede at angribe Gud, fik hans oprør næring af hans stolthed.

Ezekiel 28:17

”Dit hjerte blev hovmodigt over din skønhed, du fordærvede din visdom…”.

Ordet, der her bruges i Jakobs brev for ”ophøje” er ”gaavah”, og det er det samme som roden af ordet stolthed, ”ga’avah.” Stolthed kan lede os til dårlige holdninger overfor dem, som har autoritet over os og kan i sidste ende medfølge adskillelse. De fleste splittelser i kirken er forårsaget af stolthed. Hvis én af parterne ville ydmyge sig selv, ville splittelserne blive minimale.

Yeshua lærte os, at et rige i splid med sig selv vil falde (Lukas kap. 11). Djævelen ønsker, at Guds Rige vil falde. Han gør det ved at stifte splittelse og oprør. Splittelse og oprør har sine rødder i stolthed. Stolthed er den frugtbare jord for djævelens frø. Når vi ydmyger os, forhindres djævelens adgang til den jord.

Ofte er stolthed et dække for personlig usikkerhed eller frygt for afvisning. Når en person er usikker, kan han puste sig op for at kompensere for manglen. En person, som kan ydmyge sig, reflekterer i virkeligheden en grad af psykologisk helstøbthed og indre styrke.

Et af symptomerne ved stolthed, som dækker over usikkerhed, er en persons ten-dens til at blive ”krænket.” (Undertiden ønsker en person at skjule sin stolthed og usikkerhed ved at sige, ”jeg er meget sensitiv.”) Det er vanskeligt at finde et ord for krænket på hebræisk. Èn måde at sige det på kunne være ”såret stolthed” eller ”forhånet ære.” En person, som ikke har megen stolthed, bliver ikke så let krænket.

Undertiden er den person, som er sikker på, han har ret, præcis den samme person som har megen stolthed og er kilden til problemet. Den stødte person, den smar-teste, den mest salvede eller den som er årsag til splittelse, er ofte den, som djæve-len virker igennem.

Lad os checke vore hjerter med Helligåndens ledelse og hurtigt justere ethvert om-råde, som behøver korrektion og omvendelse.