by
mei 28th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 Italiano 日本語 Čeština

Bang in het Hart?

Een uittreksel van Eitan Shishkoff’s nieuw uit te komen boek: Met Heel Je Hart

Angst is een groot bijverschijnsel van de coronavirus crisis in de wereld.

Onlangs luisterde ik naar een gepassioneerde boodschap van Reuven Rivlin, de President van Israël. Hij drong de burgers van Israël aan niet bang te zijn, niet in paniek te raken, geen ruimte te geven aan ongerustheid. Hij richtte zich op het doemende gevaar dat onze harten toe zouden geven aan angst.

Maar hoe zouden we ons hart kunnen reguleren in zo’n klimaat van onzekerheid? Bedrijven en banen hebben een enorme klap gekregen. Wat is de hoop voor de toekomst? Een Israëlische journalist merkte op hoeveel deze crisis zich onderscheidt van alle andere dreigingen waar we mee te maken hebben gehad. “Israëli’s … geven niet graag toe dat ze bang zijn. Maar ik ben bang” (David Brinn, Jerusalem Post, 16 maart, 2020).

[Over angst gesproken, ik moet vermelden dat er een gezonde soort angst is waartoe we geboden zijn die te omarmen. Dat is de vreze des Heren. Dat is weten dat Gods kracht en autoriteit zo overweldigend zijn dat het legitiem is bang te zijn voor de gevolgen van zonde, kwaad, en rebellie. Het is ons bevende, aanbiddende respect voor Hem wanneer we geconfronteerd worden met ultieme majesteit.]

De verkeerde soort angst is iets waar we echt mee af moeten rekenen. Het kan ons geestelijk en emotioneel verlammen. Het kan ons ook aanmoedigen op te staan, de oorsprong ervan te zoeken, en te grijpen naar het geloof en de liefde om het te overwinnen. Hoe kan ik omgaan met de verkeerde soort angst wanneer die stilletjes, maar dodelijk, mijn hart binnenkomt?

1. Weet dat de VredeVorst met je is

Een storm dreigde hen allemaal te verdrinken. Het kleine vaartuig waarin de discipelen zaten had weinig kans op overleven, toen de hevige wind de boot met water vulde, golf na golf. Yeshua sliep er doorheen, totaal niet verstoord, vreemd genoeg. Radeloos, in hun drang te overleven, schudden zij Hem wakker.

Toen stond Hij op en bestrafte de wind, en zei tegen het meer: ”Vrede, wees stil!” En de wind bedaarde en er was een grote kalmte. Maar Hij zei tegen hen: “Waarom zijn jullie zo bang? Hoe komt het dat jullie geen geloof hebben?” (Markus 4:39-40)

De aanwezigheid van de Messias in hun situatie veranderde alles. Onthoudt dit. God heeft gegarandeerd dat Hij “je nooit zal verlaten of begeven” (Hebreeën 13:5).

2. Ga angst tegen met Perfecte Liefde

De Apostel Johannes overleefde kokende olie, om in eenzame afzondering op het eiland Patmos achtergelaten te worden. Maar, daar ontving hij de grootste openbaring van Gods liefde, zegt hij:

Er is geen angst in de liefde, maar

Perfecte liefde drijft de angst uit …

We houden van Hem omdat Hij eerst van ons hield” (1 Johannes 4:18,19).

Wanneer we door angst aangevallen worden is het tijd om de armen in te rennen van onze Redder Herder.

3. Tijdens Verdrukking, Kijk Omhoog!

Eind-tijd gebeurtenissen vinden al plaats, gebeurtenissen die in de Bijbel vermeld worden als tekenen van de terugkeer van de Heer.

En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en dodelijke epidemieën, er zullen verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden… Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk omhoog en hef uw hoofden op, omdat uw redding nabij is” (Lucas 21:11,28).

We moeten onze ogen niet sluiten voor menselijk lijden noch instorten door alles omvattende angst. Yeshua maakt duidelijk dat deze dingen onze kant op komen, maar dat zij duiden op Zijn uiteindelijke terugkeer, wanneer Hij Vrede en zegen over heel de aarde zal brengen. Dus, laten we vol vertrouwen zijn dat Hij bij ons is in deze moeilijke, levensbedreigende tijden, en Hem vragen om ons te gebruiken in de levens van degenen om ons heen die lijden.

Zie, Ik ben altijd bij jullie, tot aan het einde der tijden” (Mattheus 28:20).

Wees niet bang kleine kudde, want het is Uw Vaders grote genoegen om u het Koninkrijk te geven”