by
januari 25th, 2019

This post is also available in: English Português

Bid voor hernieuwde Alia in 2019

Yoni Koski

De resultaten van de interim alia naar Israël voor 2018 laten een aantal zien dat 1% minder is van januari tot augustus, voornamelijk te danken aan minder immigranten van grote Joodse gemeenschappen in de VS en Frankrijk.

Alia is immigratie naar Israël, letterlijk betekent het ‘opgaan’ en het proces vindt zijn fundament in de Schrift.

In Deuteronomium hoofdstuk 28, voor het volk Israël het land binnengaat dat bij verbond aan Abraham en zijn nakomelingen beloofd is, schetst God de voorwaarden om binnen te gaan. In het kort: als de mensen God volgen zullen zij gezegend worden op alle manieren en in het land blijven. Als ze God ongehoorzaam zijn zullen ze daarentegen vervloekt worden en uiteindelijk niet in het land blijven, omdat het een land is, gewijd aan het aanbidden van de Heer en afgoderij is niet toegestaan:

De Here zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen. Deuteronomium 28:64

Het Joodse volk is verspreid onder de naties sinds het jaar AD 70, na de vernietiging van Jeruzalem onder de Romeinse Generaal Titus.

In Deuteronomium 29 vernieuwt Israël haar verbond met de Heer voor dat ze het land binnengaan. Dan, in hoofdstuk 30:2-6 belooft de Heer volledig herstel als antwoord op ongehoorzaamheid, verspreiding en werkelijk berouw:

Al bevonden uw verdrevenen zich aan het eind van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden en u zult het weer in bezit nemen.

Dit is het proces dat de wereld meer dan 100 jaar gezien heeft, begonnen nog voor de stichting van de staat Israël. Het is een proces, zo belangrijk voor Gods hart dat het het enige is waar de Bijbel over zegt Hij zorgt ervoor met ‘heel Zijn hart en ziel’:

Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel. Jeremia 32:41

De discipline van God is in zekere zin strenger dan die van menselijke vaders, maar Zijn tederheid en compassie veel groter. Hij is meer geïnteresseerd in het herstel van de harten van Zijn volk dat in het herstel van land of andere zegeningen. Land heeft waarde, maar harten veel meer en God is geduldig genoeg om te wachten.

Niet alleen is Alia de sleutel tot herstel van Israël, maar ook een teken voor de landen van Gods heiligheid. De zin ‘dan zullen de naties weten dat Ik de Heer ben’ wordt vele malen herhaald in Ezechiël – de schrijver zelf, deel van Oud Testamentische Joodse diaspora in Babylon, maar profeteerde de Eindtijd wereld Alia van vele landen.

Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de Heere ben, spreekt de Heere Heere, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word door u [hersteld Israël].

“Want ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste; Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ezechiël 36:23-28

Alia gaat over harten en aantallen – ‘nieuwe harten’ in Yeshua voor heel Israël, volgend op de terugkomst van letterlijk alle Joodse mensen, of het nou is door gehoorzaamheid, vervolging of armoede – “Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al.” Micha 2:12

Als Israël hersteld is in aantal en in het hart, dan zal ons volk uitroepen “Baruch HaBa be shem Adonai”  (Mattheüs 23:39) en Yeshua zal terugkomen om de duivel uit te werpen en niet alleen Israël te herstellen, maar de hele aarde.

Dus bidt voor het herstel van de Alia in 2019. En ook, als je bij de Heer weggegaan bent in 2018, test Hem om te zien hoe groot Zijn herstellende genade is voor jou persoonlijk door het kruis en maak je eigen Alia terug naar Hem.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-04-09T15:52:37+00:00 januari 25th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bid voor hernieuwde Alia in 2019