by
mei 8th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 日本語 Čeština Dansk

Corona, Troost & Compassie

Uit een recente Revive Israel Facebook Live boodschap van Asher Intrater

Vandaag was ik aan het nadenken over wat er in de wereld gaande is nu veel naties worstelen met deze Corona-virus plaag. Het is niet alleen een medisch probleem. Het is ook een financieel probleem, en overal maakt het mensen bezorgd en gestrest. Ze zijn bang om ziek te worden, en ze zijn bang om financieel verlies te lijden, en ze beginnen te denken: “Ik zou dood kunnen gaan, of de hele sociale structuur rondom mij zou in kunnen storten!”

Iedereen voelt de moeilijkheid en de druk. Wat voel ik? Ik voel alles dat anderen ook voelen, maar het verschil is dat wij een maat van geloof en kracht binnenin ons hebben. Wij hebben de bemoediging en de aanmoediging van de Heilige Geest zodat we er mee om kunnen gaan.

“…God die ons troost in al onze moeilijkheden, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei moeilijkheden zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.” (II Korinthe 1:4)

Dit is geen troost in de zin van, ik aai je over je rug en zeg: “Ik hoop dat je je snel beter voelt.” Dit is de Heilige Geest die binnen in ons komt en de situatie samen met onze ziel draagt.

We moeten dit zien als een geweldige kans om een troost te zijn voor anderen, bemoedigend en bekrachtigend, iemand op te bouwen van binnenuit in hun eigen situatie.

Dit is compassie – voelen wat een ander voelt en daar iets aan doen. Laten we er in dit Passover seizoen aan denken dat het er na Gods eerste handeling in Egypte erop leek dat het alleen maar erger werd. Mozes komt bij God. Hij zegt: “Wat is er gebeurd? Ik dacht dat U de mensen zou redden maar nu is alles nog erger. Farao nam ons onze stro af en nu moeten we zelf stro zoeken!”

En Gods antwoord was: “Nu zul je Mijn kracht gaan zien.”

Dus ja, dit is een gevaarlijke situatie, maar het is ook een kans om voorwaarts te gaan en meer van de liefde van God te laten zien.

Laten we nog een stukje terug gaan in het boek Exodus. We lezen over iemand die troost biedt. Wie was dat? Het was Farao’s dochter! Wat een heldin!

“…en toen zij de mand opendeed zag zij het kind en zie, de baby huilde. Zij voelde compassie voor hem en zei: “Dit is een van de Hebreeuwse kinderen…” (Exodus 2:6)

Dit was de prinses van Egypte! Haar vader had pas bevolen dat ieder mannelijk Hebreeuws kind gedood moest worden. Hij onderdrukte hen al op een vreselijke manier, verwierp hun God en gaf hen geen vrijheid van religie.

Maar de compassie van deze jonge vrouw was groter dan de tovenarij, de politieke macht, de militaire en geestelijke verdorvenheid van een rijk dat zo duister was dat hun kabinetsleden slangen op hun hoofden droegen!

De prinses had eenvoudigweg compassie voor baby Mozes. Het is alsof ze zei: “Ik weet dat hij een van de Hebreeuwse baby’s is, maar mijn hart is groter dan het kwaad in de wereld, zelfs wanneer het van mijn eigen vader komt.”

Wauw. Wat een verbazingwekkend iets. Wanneer je over het Exodus verhaal en over hoe slecht Farao was, nadenkt, bedenk dan hoe geweldig goed zijn dochter was. Er zijn in feite twee dingen gaande in Egypte. Je hebt het kwaad dat zich beweegt richting straffen. Maar je hebt ook een kern van Egyptenaren die een mate van compassie begint te voelen voor het volk Israël en zich met hen begint te identificeren. Zij worden de “gemengde menigte” die uit Egypte komt.

Het begon met deze jonge vrouw – met zoiets eenvoudigs als een daad van compassie toen zij de baby redde uit het water. Hij was het door God voorbestemde middel voor de redding van de wereld, en zij redde hem! Zij noemden hem Mozes (Mosheh). In het Hebreeuws betekent dat iemand omhoog en eruit trekken. Wanneer je dit nauwkeurig onderzoekt in II Samuel en in Psalm 18, is dat eigenlijk een profetie van God die Yeshua uit de hel omhoog trekt. Wat een verbazingwekkend iets – alles door een vrouw in een moment van compassie. Daardoor ging de bal rollen in het boek Exodus!

Dit is wat een kleine daad van compassie kan doen. We moeten bereid zijn om met compassie te handelen.

Met Compassie Bewogen

In moeilijke tijden, wordt geloof geuit in Daden van compassie wanneer je voor iemand anders zorgt.

In moeilijke situaties zijn mensen geneigd meer aan hun eigen problemen te denken. Je bent aan het lijden, en die pijn vraagt om jouw aandacht. Op dit moment ervaren jij en ik, en mensen overal, dezelfde pijn. En die maakt dat we aan onszelf denken, aan onze stress en problemen. Dat is heel natuurlijk, maar het is ook een kans om onze zelfgerichte focus te overwinnen en ons af te vragen: “Wat voelt mijn buurman/vrouw nu?”

Lukas 10 zegt dat een zekere Samaritaanse reiziger langs een man kwam die op de weg lag. Hij was beroofd en geslagen. Hij lag op de grond in pijn. En toen de Samaritaan hem zag was hij met compassie bewogen.

Merk op dat dit soort compassie ervoor zorgt dat we iets gaan doen. Er komt vaak geld bij kijken. De Samaritaan betaalde de rekeningen voor de gewonde man. Farao’s dochter betaalde de moeder van Mozes om voor hem te zorgen.

Wanneer je het financieel moeilijk hebt, reik dan uit. De Bijbel zegt in Genesis 26 dat Isaak zaaide in de tijd van hongersnood. Hij zaaide toen mensen niet genoeg hadden, en hij oogstte honderdvoudig. Hier is een geweldige kans voor ons om uit te reiken en dat te doen.

Twee Oplossingen voor Besmettelijke Ziekten in de Bijbel

Heden heeft de wereld te maken met een besmettelijke ziekte, Covid-19 genaamd. In de Bijbel staan twee obscure hoofdstukken die ieder klein detail beschrijven over hoe de priesters een besmettelijke huidziekte bedwongen (Leviticus 13 en 14). De Bijbel geeft, verbazingwekkend genoeg bijna 4.000 jaar geleden, drie instructies:

  1. Onderzoek mensen en test of ze het hebben
  2. Was in water
  3. Voorkom dat de geïnfecteerde mensen contact hebben met mensen die niet ziek zijn

Wauw, deze drie regels staan nu waarschijnlijk op de voorpagina van iedere krant ter wereld. Is dat even een kleine bemoediging dat het Woord van God waarheid is.

Nu zijn dat de regels, de wet. Naast de wet is er een ander niveau van dezelfde ziekte overwinnen. Laten we eens kijken naar Yeshua’s eerste wonder van genezing. Hij genas iemand met een besmettelijke ziekte.

Markus 1:41 zegt: “…Yeshua bewoog met compassie, stak Zijn hand uit en raakte hem aan en zei tegen hem: ‘Ik wil het. Wees gereinigd.’”

Yeshua spreekt tegen een man met lepra. Yeshua weet dat je volgens de Levitische wet geen contact met een melaatse mag hebben. Dat is de wet, maar Yeshua heeft een kracht die sterker is dan de wet. Deze man verkeert in een crisis, net als veel mensen nu. Het is niet alleen een gezondheidscrisis. Het is niet alleen een economische crisis. Het is een existentiële crisis.

Ga ik het overleven?

Geeft er iemand om mij?

Yeshua zei: “Ik geef niet alleen om jou, Ik wil er iets mee doen.” Hij reikte uit en raakte de melaatse aan en genas hem.

Beide niveaus staan in de Bijbel. Op één niveau moeten we de wet gehoorzamen, de regering, de hygiënische richtlijnen. Onderzoek. Was. Afstand houden.

Maar er is ook een ander niveau waar we door geloof in kunnen pluggen. We hebben toegang tot de kracht van God en kunnen voor mensen bidden dat ze genezen, zelfs wanneer het de doktoren niet lukt.

Wat was nou de bron van de genezingskracht? Yeshua was met compassie bewogen!

Yeshua stapte uit en zag een grote menigte, en Hij was met compassie voor hen bewogen en genas hun zieken.” (Mattheus 14:14)

Compassie beweegt ons. Het doet iets. Vanwege compassie reikte Yeshua uit naar de mensen om Hem heen. Ik wil dat wij zulke compassie hebben. Ik wil dat soort compassie hebben, wat de situatie ook is. Hoe erger de situatie is, hoe meer kansen er zijn om uit te reiken. Niet iedereen heeft lichamelijke genezing nodig. Sommigen hebben bemoediging nodig. Sommigen hebben financiële hulp nodig. Sommigen hebben alleen een telefoontje nodig omdat ze eenzaam zijn. Ik wil je aanmoedigen om goed om je heen te kijken, bewogen te worden met compassie en er dan iets mee te doen!

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-05-08T11:47:04+00:00mei 8th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Corona, Troost & Compassie