by
juni 4th, 2020

This post is also available in: English Français Deutsch Español Português 한국어 简体中文 Italiano 日本語 polski Čeština Dansk

Corona Vergelijkingen, Plagen en Priesters

Willen jullie samen met mij met Daniel bidden?

“Och Here, groot en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.”

“Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen.”

 “Bij U, Heer, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht – bij hen die dichtbij zijn en hen die ver weg zijn, in alle landen waarheen U hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij tegenover U gepleegd hebben.” (Daniël 9:4-7)

Ik moet steeds maar denken hoe bevoorrecht wij zijn om tot die generatie te behoren die in deze tijd hier op aarde is.

Sommigen vinden dit misschien een vreemd standpunt als je ziet waar de wereld momenteel mee te maken heeft, de moderne plaag, coronavirus genaamd. Hoewel, hoeveel generaties gelovigen zijn ons voor gegaan, wachtend op de laatste dagen waarin de terugkomst van de Messias dichterbij komt? De vraag is wat zouden we doen en wat kunnen we verwachten?

Dergelijke “symptomen” van de laatste dagen werden gezien in de tijd van Jozef in Egypte, vlak voor hij zichzelf bekend maakte aan zijn broeders. Wat deed hij? Hij vroeg alle Egyptenaren de ruimte te verlaten. Wat gebeurde er in onze tijd?

Toeristen uit buitenland, mochten het land niet in. Komen we dichter bij de openbaring van de Messias aan Zijn volk?

De Hebreeërs waren in Gosen voor de Exodus in de tijd van de plagen. Hoe werd Gosen geraakt door de plagen? Was er duisternis? Nee. In feite was de enige plaag die door Gosen ging, de engel des doods, toch waren zij bedekt met het bloed van het offerlam aam hun deurpost. Wij moeten bedekt zijn met het bloed van Yeshua als de plagen van vandaag onze steden vullen; een getuige van Hem zijn als we verder gaan, gevuld, met geloof en hoop. De overwinning is niet aan ons maar aan Hem door ons opdat anderen Zijn vrede zullen ervaren.

God had alles kunnen bereiken in Egypte met één plaag. Waarom was het nodig het proces te herhalen dat Farao’s hart steeds weer verhard werd? Als we denken aan de rampen die de laatste tijd over de wereld gaan, wat zien we dan? Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen. Ongelukkigerwijs zijn de mensen geneigd die te ondergaan en dan weer tot hun gewone leven terug te keren.

Numeri 16:41-50 laat de weg te gaan zien waarom God soms dingen herhaalt om ons tot het begrip te laten komen. Het volk klaagde. God zei Mozes en Aäron uit de weg te gaan, want, genoeg is genoeg. Wat deden zij? Omdat ze Gods hart kenden, dat niet uit was op vernietiging van Zijn volk, stonden zij er midden in met een offer. Zij stonden tussen leven en dood en hielden het wierookvat in het midden van de menigte voor verzoening van zonden. De plaag was begonnen. Velen stierven en toch werd de plaag gestopt voor een totale vernietiging. Het volk moest zich gaan richten op God, niet op wijsheid en kennis van de mensen.

Onze plaats is het hart van God zoeken. Dit is het hart: ‘Zowaar Ik leef’ spreekt de Here Here, ‘Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen want waarom zou u sterven, huis van Israël?’ (Ezechiël 33:11)

Onze plaats is Zijn getuigen te zijn hier op aarde. Zoals Aäron de priester zijn we geroepen in het midden van het volk te staan, het wierookvat op te heffen en voorbede te doen voor hen.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-06-11T23:39:33+00:00 juni 4th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Corona Vergelijkingen, Plagen en Priesters