by
januari 31st, 2020

DE HEER SPRAK!!! Geef Niet Op: ‘Geloof Het’

“Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, zelfs al was zij al ver voorbij de leeftijd daarvoor, omdat zij Hem [HASHEM] Die haar de belofte had gegeven, te vertrouwen en getrouw heeft geacht. ” Hebreeën 11:11

Klaagliederen 3:37 zegt dat wanneer de Heer niet heeft gesproken, niemand
durft te spreken: “Wie is hij die iets zegt, en het gebeurt, als de Heer het niet gebiedt?” Het Woord van HASHEM is waar en erg betrouwbaar in kracht om te verlossen, bevrijden en redden.

Getrouw aan het Woord van HASHEM is deze passage in 2 Kronieken 20:20, waar
staat: “Geloof in Adonai uw God en u zult standhouden. Geloof en blijf standvastig vertrouwen op Zijn profeten en u zult voorspoedig zijn.”

HASHEM heeft nog nooit in de geschiedenis iets gezegd dat Hij niet zal doen. Echt niet!

Sarah was de leeftijd van kinderen krijgen gepasseerd. Abraham kon ook niet
over zichzelf opscheppen. Zij keken niet naar deze feiten (Romeinen 4:19), zij wankelden niet in hun geloof, maar zij hielden vast aan God, en geloofden dat Hij zeker zou doen wat Hij gezegd had (Romeinen 4:20). Daarom zegt de schrift dat HASHEM de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren (Romeinen 4:17).

17Zoals het geschreven staat: “Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt.” Hij is onze vader tegenover Hem die hij geloofd heeft—de God Die leven geeft aan de doden en Die dingen tot aanzijn roept die er niet waren. 18En Abraham heeft tegen alles in gehoopt en geloofd en zo werd hij de vader van vele volken, zoals het tegen hem gezegd was: “Zo zal uw nageslacht zijn.” 19Zonder te verzwakken
in zijn geloof, zag hij het feit onder ogen dat zijn lichaam zo goed als dood was—hij was immers ongeveer honderd jaar oud—en dat Sarahs moederschoot ook dood was. 20Toch heeft hij aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in zijn geloof en gaf God de eer, 21en was er ten volle van overtuigd dat God de macht had te doen wat Hij beloofd had. Romeinen 4:17-21

Kind van God, ik breng je deze boodschap van kracht die opspringt uit de rivier van God in Openbaringen 22:1-2, welke de dode dingen levend maakt en de ogenschijnlijk dode baarmoeder tot leven brengt. Ik wil de diagnose van je dokter niet weten, noch wat hij gezegd heeft aangaande je situatie. Hoor mij, mevrouw/mijnheer, die situatie is niet je identiteit en je naam is niet ‘teleurstelling’ of ‘afwijzing’ (Jesaja 62:4). God is meer dan bij machte om die situatie te herschrijven ten gunste van jou en voor jouw getuigenis. En de schrift zegt: “Geef God geen rust, roep Hem aan, totdat Hij je gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde” (Jesaja 62:7). Blijf geloven! Ontvang nu opwekking!

GEBEDS FOCUS: Psalm 51, 118. Jesaja 62.

(JOASH CHOI was een Joodse vluchteling uit Gondor in Ethiopië, en is nu een Keniaans burger. Hij is de directeur van het weeshuis ‘Home of Hope’, samen met zijn vrouw Betty, en voorganger van een Messiaanse gemeenschap in Kisii, Kenya, waar hij een bediening van genezing en bevrijding heeft. Hij is de voorzitter van ‘Tikkun Africa network of Messianic congregations’ (momenteel niet verbonden aan onze Tikkun Global), en hij is ook een schoolonderwijzer.

In Joashs’ traditie wordt de naam van God niet gebruikt, maar de term ‘HaShem’ – in het Hebreeuws ‘de naam’. Zo wordt ook de Hebreeuwse term ‘Adonai’ gebruikt ipv ‘Heer’.)

Print Friendly, PDF & Email
By |2020-02-07T11:10:52+00:00januari 31st, 2020|Reacties uitgeschakeld voor DE HEER SPRAK!!! Geef Niet Op: ‘Geloof Het’