by
maart 8th, 2019

This post is also available in: English Português

Cody Archer

Bestaat er vandaag de dag écht wetenschappelijk bewijs dat niet te ontkennen is dat de ijskappen aan het smelten zijn, zeeniveaus aan het stijgen zijn en luchtvervuiling erger aan het worden is met een snelheid die nooit eerder vertoond is? Zijn tekorten aan water, droogtes en mislukte oogsten wereldwijd aan het toenemen vanwege de huidige weer patronen? Het lijkt mij van wel, ja.

De groeiende zorg over de toekomst van onze planeet is zelfs een beslissende factor aan het worden voor jonge stelletjes over het wel of niet zich voortplanten. Klimaatverandering werd door 33% van de millennials als factor aangegeven in de overweging van het helemaal geen, of minder kinderen krijgen (BBC News).

Indien de wereldpopulatie onhoudbare aantallen zou kunnen bereiken, waarom zou God dan de mensheid zeggen vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen (Genesis 1:28)? Rekening houdend met de komende generaties, zouden we dan Gods gebod moeten negeren en stoppen met kinderen krijgen?

Zouden wij, die van Jezus en van Gods woord houden, echt moeten stoppen met kinderen krijgen en klimaatverandering-activisten worden? Nee en nee. In plaats daarvan volgen hier enkele punten waar we duidelijk over moeten zijn wanneer we het hebben over klimaatverandering:

De Ware Oorzaak

Laten we beginnen bij het kernprobleem. In tegenstelling tot de algemeen heersende overtuiging is de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering niet de koolstof uitstoot, maar de ZONDE van de mens!  Jesaja 24:5-6 zegt, “Want het land is ontheiligd door zijn inwoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond. Daarom verteert de vervloeking het land…” Romeinen 8:20-22 zegt ons dat de schepping aan zinloosheid is onderworpen, in de slavernij van het verderf is en zucht in de barensnood onder het gewicht van onze zonde. (Zie ook Maleachi 4:5-6; Openbaring 9:21; Handelingen 3:21)

Het bloed van miljoenen geaborteerde baby’s schreeuwt het uit. Trots, egoïsme en hebzucht vullen de aarde. Buitensporige seksuele zonde, rebellie, moord, overspel enzovoorts zijn de ware oorzaak van klimaatverandering. De zonde van de mens heeft een direct negatief effect op de aarde (Deuteronomium 28).

Uiteindelijke Oplossing

Al zouden er morgen wetten uitgevaardigd worden waardoor het illegaal zou zijn fossiele grondstoffen te verbranden, of enig andere vorm van milieuschade te veroorzaken, zou dat nog niet de oplossing geven voor de klimaatverandering waar iedereen naar zoekt. God berouw betonen en zich bekeren, resulterend in een verandering van de hartsgesteldheid en het gedrag van de mensheid is de uiteindelijke oplossing.

Nu vraag je misschien, “Cody, zeg je nou dat wanneer iedereen berouw heeft en zich morgen bekeert van zijn zonde, de effecten van klimaatverandering uitgewist zullen worden?” In theorie wel, maar volgens de schrift zal dit niet gebeuren, en sommige dingen zullen juist erger worden.  Hier zijn enkele voorbeelden die erop wijzen dat klimaatverandering zal blijven versnellen:

Zeg ik dat we in het licht van deze oordelen, geen moeite hoeven te doen om voor de aarde te zorgen, onze rotzooi op te ruimen, waar mogelijk te recyclen en ons bewust te zijn van onze CO2 voetafdruk? Wij, die van God en van Zijn schepping houden, zouden degenen moeten zijn die het goede voorbeeld geven van hoe het goed voor de aarde zorgen eruit ziet. Openbaring 11:18 zegt ons dat God zal “…hen vernietigen die de aarde vernietigen.” Hoe wij omgaan met het rentmeesterschap dat Hij ons heeft toevertrouwd is belangrijk voor Hem.

Tot slot, geef niet toe aan angst voor de toekomst. Ga door met vrucht dragen en vermenigvuldigen naar hoe je geleid wordt en kunt. God heeft alles in de hand. God, de schepper van hemel en aarde staat achter de zogenaamde “woede van moeder natuur”. Hij weet precies hoe licht of zwaar iedere storm moet zijn. Alles dat Hij doet wordt gedaan in liefde.

We hoeven het onderwerp klimaatverandering niet te vermijden, maar laten we er zeker van zijn dat we duidelijk zijn over de ware oorzaak. Laat je niet wijs maken dat we het verloop van klimaatverandering kunnen wijzigen in onze eigen menselijke kracht zonder bekering van zonde. O Heer, help ons te leven en te getuigen van het Evangelie, met bekering als eerste stap!!”  (Handelingen 2:38)

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-04-09T15:26:42+00:00 maart 8th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor De Ware Oorzaak van Klimaat Verandering