by
september 14th, 2018

This post is also available in: English Português

De Zevende Bazuin en de Opname (Deel 1)

Daniel Juster, Th. D. Restoration from Zion of Tikkun Global 

Diegenen, die geloven dat de opname van de heiligen en de opstanding van de rechtvaardigen in Yeshua komt aan het eind van de verdrukking (Na Verdrukking), laten twee opvattingen zien van waar je de opname moet plaatsen. Een opvatting, waarvan ik geloof dat die de meest dominante is, is dat die komt bij de zevende bazuin in Openbaring 11.De andere opvatting is dat hij komt aan het eind van de tijd van de schalen van gramschap (een korte tijd aan het eind van de verdrukking) en geïdentificeerd wordt met het blazen van de bazuin aan het eind van Yom Kippur. Deze identificatie staat in verband met de tekst in 1 Korinthe 15:51-52 die zegt dat we veranderd zullen worden bij de laatste bazuin.

In mijn boek Passover, Key to the Book of Revelation (Sleutel tot het Boek Openbaring) pleit ik voor de zevende bazuin als de bazuin van de opname, waarbij wij worden opgenomen met de Heer, die leidt tot onze terugkomst met Hem. Ik zie een proces van gebeurtenissen in Zijn terugkomst en zie het niet als een plotselinge gebeurtenis. Ik begrijp dat we zulke gevallen vaag zien en dat alle opvattingen enigszins speculatief zijn.

Mijn redenen om me te houden aan deze opvatting:

1.  De laatste bazuin in 1 Korinthe 15 zou kunnen verwijzen naar de laatste van de bazuinen die oordeel brengen en deze zevende is de laatste in de serie en kondigt het laatste oordeel, opname en opstanding aan. Het is niet de laatste die ooit geblazen zal worden. Er zullen nog vele geblazen worden gedurende het Duizend jarig Rijk.

2.  Het Feest van Yom Teruah, of het feest van het Blazen van de Bazuin, heeft geen grote vervulling als de andere Feesten, die duidelijk vervulling hebben in Yeshua. Maar als Yom Teruah de komst van de Messias aankondigt en invloed heeft op de opname, de opstanding en vervolgens Zijn terugkomst naar de aarde, dan zouden we die passende vervulling hebben. Andere pogingen identificeren geen grote vervulling, voldoende voor de betekenis van een groot feest. De associatie van 1 Thessalonicenzen 4:16,17 met Yom Teruah of Rosh Hoshana is een dominante opvatting en met reden algemeen geleerd.

3.  Het Boek Openbaring geeft een chronologie die progressief is in de 7 Zegels, de 7 Bazuinen en de 7 Schalen van Gramschap. Hel Zevende Zegel opent en omsluit de Zeven Trompetten. De Zevende Trompet opent en omsluit de Zeven Schalen van Gods Gramschap. Het boek omvat ook verhalen tussen haakjes te midden van deze vooruitgang die niet noodzakelijk zijn in de voortgang. Het is opmerkelijk dat Johannes zijn verhalen tussen haakjes plaatst waar hij dat doet.

Voor de Zevende Bazuin schrijft Johannes dat het geheimenis van God voltooid is als Hij op punt staat de Zevende Bazuin te blazen (Openbaring 10:7). Als dit de bazuin van de opname en opstanding is, dan zou dat perfect passen. Het geheimenis is de volmaking van de aantallen, geteld in de Bruid van de Messias (zoals Paulus leert in Efeze 3 en de volheid van de heidenen in Romeinen 11). Als de opname en de opstanding na de zevende bazuin zijn, dan zou het geheimenis niet compleet zijn voor die geblazen is als staat in Openbaring 10:7. Er zouden nog steeds mensen gered worden die deel konden uitmaken van de opname na het blazen van de zevende bazuin. Dit past niet in de tekst in Openbaring 10:7

4.  Openbaring 11:3 zegt dat aan het eind van 1,260 dagen (de duur van de Grote Verdrukking) de twee profetische getuigen die gemarteld zijn en opgestaan uit de dood en opgestegen naar de hemel. Dit is zeker een beeld van de verdrukking en opname die naar mijn idee kort daarop volgt. Dan is er een grote aardbeving en 7,000 die in de stad Sodom genaamd, die geïdentificeerd wordt als Jeruzalem, als de stad waarin onze Heer was gekruisigd. Dan geeft het aan dat Jeruzalem zich keert naar de Heer “De overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel.” (Openbaring 11:13)

In ieder ander geval als oordeel valt in het Boek Openbaring, keren de mensen zich niet tot God, maar rebelleren en vloeken nog meer omdat ze onder de misleiding zijn van de Anti-Christ en de Valse Profeet. Dit klopt als de tijd waarin Israël/Jeruzalem Yeshua aanroept om hen te redden (Mattheüs 23:39 ff.)

Dit klopt met Zacharia 14 waar de naties Jeruzalem omringd hebben, daar is die aardbeving en dan gaat de Heer verder om te strijden tegen de legers van die landen. Het keren van Jeruzalem naar Yeshua klopt als het gebeurt tussen Zacharia 2-3 en dan komen Zijn voeten neer op de Olijfberg. De heiligen keren terug met Yeshua en de oorlog gaat nog steeds door, nog geen eind aan de oorlog. Het is nog niet de ervaring van wedergeboorte voor Israël, maar het lijkt alsof het een algemene keer van Jeruzalem naar Yeshua is. Pas na deze omkeer in Openbaring 11:14 lezen we dat de engel de zevende bazuin blaast. Ik geloof dat als Israël of Jeruzalem Yeshua aanroept, dat leidt tot de opname, dan zijn de koninkrijken van deze wereld het Koninkrijk van onze Heer geworden en van Zijn Gezalfde. (Openbaring 11:15).

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-04-20T18:06:30+00:00 september 14th, 2018|Tags: |0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.