by
september 21st, 2017

This post is also available in: English Português

Daniel Juster, Th. D. Restoration from Zion of Tikkun Global 

Lees deel 1 HERE.

5.  In Openbaring 14 lezen we waarvan veel geleerden in de geschiedenis hebben gezegd dat dat de opname en de opstanding van de heiligen is. Er zijn twee engelen, één maait de aarde in wat lijkt een oogst van de rechtvaardigen (14:16). Vervolgens is er een andere engel die de druiven verzamelt in de wijnpers van de toorn van God. Dit past bij het idee dat de toorn van God een heel korte periode is aan het eind van de verdrukking, en daarvoor zijn we niet hier. Het past in de tijd tussen het Feest van de Bazuinen en Yom Kippur.

Sommigen, die zeggen dat ze geloven in een opname vóór de toorn, weten zich hierdoor gesteund. Sommigen claimen een midden-verdrukking, voor-toorn in hun kijk op de timing van de opname, maar dit maakt ten onrechte de verdrukking als een periode van zeven jaar en coördineert het met de zeven bazuinen, terwijl de Bijbel ons leert dat het 3 ½ jaar is of de helft van zeven. Dus de schalen van toorn komen helemaal aan het eind en verschijnen als wij met Hem terugkeren van de hemel om Israël te bevrijden. Het houdt ook het beeld in van de Heer die de legers verslaat van de landen die gekomen zijn om Israël te vernietigen. (Openbaring 19, Joël 3; Zacharia 12,14).

6.  De zevende bazuin

De kijk op de zevende bazuin past in wat gebeurt nadat de legers van de naties zijn vernietigd. Het Feest van de Bazuinen/Nieuw Jaar in de Joodse traditie leidt naar de Verschrikkelijke Dagen, de dagen van oordeel tussen Rosh Hoshana en Yom Kippur, maar op Yom Kippur hebben we de laatste dag van berouw. Dus er zal een groot Yom Kippur zijn in Jeruzalem, Israël en de naties.

Het zou de indruk wekken dat de wederkomst van Yeshua naar de aarde na de opname en opstanding leidt tot berouw van diegenen die niet opgenomen waren. Dit past in het beeld van Zacharia 12:10-14 als alle stammen van Israel rouwen. Zij kijken naar Hem die zij doorstoken hebben en rouwen om Hem. Dit lijkt geen hemels visioen waar zij Hem zien, maar dat Hij letterlijk hier zal zijn en gezien worden op aarde. Sommigen zien dit als een voor-opname keer van Israël, maar ik denk dat het idee van de laatste oorlog en de bevrijding van Israël eerst komt, want in een tijd van oorlog zou dit beeld van iedereen in rouw niet kunnen passen. Nee, ze zouden strijden. Inderdaad, dit is een beeld na de oorlog, waar Israël, in haar natuurlijke lichaam, zal rouwen en zich realiseren dat Hij het was, hun Messias en Koning, helemaal. Dus in deze beelden klopt Yom Kippur als het volgt op de opname en opstanding.

7.  Aan het eind van Yom Kippur, wordt een Sjofar geblazen. Het zou de laatste kunnen zijn van dit tijdperk, en de inhuldiging van de tijd die komt. In Leviticus 25:10-12 kondigt de sjofar waarop geblazen wordt op Yom Kippur het jubeljaar aan.

Inderdaad, Israël en de naties hebben zich bekeerd en kunnen nu samen Sukkoth vieren of het Loofhuttenfeest. (Zacharia 14:16).

Het eerste Loofhuttenfeest van het Duizendjarig Rijk zou passen als de viering van de Bruid van de Messias die verenigd werd met de Messias, of het Bruiloftsmaal van het Lam.

Dus, de sjofar, geblazen op Yom Kippur in dit schema zou niet de opname en de opstanding zijn maar de jubileum sjofar, die het oude tijdperk beëindigt en het Duizendjarig Rijk begint en de regering van de Messias en zijn Bruid, van Jood en Heiden die regeren in Israël en de naties. De Sjofar van de opname is niet de sjofar die de tijd van vrede aankondigt aan het eind van Yom Kippur, na bekering, maar de zevende kondigt ook het laatste oordeel aan van Openbaring 19 en Zacharia 14 en is de allerlaatste strijd die plaatsvind.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2019-04-20T18:03:37+00:00 september 21st, 2017|Reacties uitgeschakeld voor De Zevende Sjofar en de opname (Deel 2)