by
juli 23rd, 2020

This post is also available in: English Deutsch Português 한국어 日本語 Dansk ไทย

Dood en Opstanding in Alle Dingen

De Schrift is geschreven door verschillende mensen die door de Heilige Geest geïnspireerd waren. Daarom zijn de boeken in verschillende stijlen geschreven maar wel met hetzelfde onderliggende thema. Ze beschrijven verschillende historische situaties in hun generatie, maar wijzen allemaal naar hetzelfde eeuwige plan.

De centrale persoon in alle geschriften, van Genesis tot Openbaring, is Yeshua (Jezus), de zoon van God en de zoon van David (Romeinen 1:3-4) Yeshua wordt geopenbaard in de Wet en de Profeten als de Engel YHVH, en in de evangeliën als de Messias.

De centrale gebeurtenis in de Schrift is Yeshua’s dood en opstanding. Deze gebeurtenis wordt voorafgeschaduwd in de Wet en de Profeten, en vindt plaats in de evangeliën. Yeshua’s dood en opstanding was gepland en voorbestemd vóór de schepping van de wereld (Openbaring 13:8, I Petrus 1:20)

Alles in de natuur en geschiedenis reflecteert het thema van dood en opstanding.

  • Astronomie – De cyclus van de maan duurt een maand, waarin de maan lijkt te sterven en weer tot leven te komen. Het Hebreeuwse woord voor maan (chodesh) is dezelfde wortel als het woord voor nieuw (chadash). De zon gaat elke dag onder; de lucht wordt zwart, en wordt iedere ochtend weer licht.
  • Landbouw – Alle planten groeien doordat een zaad in de grond valt en sterft; dan komt het weer tot leven om meer vrucht te dragen. De hele natuur lijdt nu maar zal worden bevrijd en hersteld in het Koninkrijk van God (Romeinen 8:19-22). Het voedsel dat we eten, wanneer het een dierlijk product is, vraagt om een levend dier dat zijn leven heeft gegeven zodat wij in leven kunnen blijven (Genesis 3:21).
  • Kunst – In films, literatuur, schilderijen en alle creatieve kunst, zien we het thema van de held die bereid is zijn leven te geven om de onschuldigen te redden, en dan een spannende come-back te maken. De Joodse kunstenaar Marc Chagall heeft een serie schilderijen gemaakt waarin de kruisiging met de Holocaust vergeleken wordt. Rick Wienecke’s beeldenserie “Fountain of Tears” (Fontein van Tranen) laat dezelfde vergelijking zien (www.castingseeds.com). En zelfs de tovenarij serie Harry Potter, laat de held zijn leven opofferen om zijn vrienden te redden bij King’s Cross, om dan weer op te staan uit de dood.
  • Fysieke Lichaam – God ontwierp ons lichaam om iedere nacht enkele uren in het donker stil te liggen en dan weer op te staan bij zonsopgang, alsof het weer tot leven komt. Het eerste gebed van religieuze Joden iedere ochtend vergelijkt het waken met opstaan uit de dood.
  • Spirituele Leven – Iedere wedergeboren Christen weet dat de bron van zijn nieuwe geboorte en geestelijk leven is: zichzelf identificeren met de kruisiging van Yeshua (Galaten 2:20). Bij de waterdoop symboliseert de ceremonie het begraven worden en weer opstaan (Romeinen 6:4). Onze bediening aan de Heer ervaart meestal iets dat “de dood en wedergeboorte van een visie” genoemd wordt.
  • Levitisch Priesterschap – De priesters in de tempel gaven dagelijks dierenoffers waarin het dier symbool stond voor het sterven van de Messias als boetedoening voor onze zonden, en dan weer uit de dood op te staan (Leviticus 16).
  • Israëlische Geschiedenis – De natie Israël gaat door vernietiging, ballingschap, hereniging en herstel – in Bijbelse en in de moderne geschiedenis. De ballingschap van de Joden wordt vergeleken met een doodservaring (Klaagliederen), en het herstel van de natie met een opstanding (Ezechiël 37).

De parallel van de kruisiging en opstanding van Yeshua aan de vernietiging en herstel van Israël is een sleutel voor het begrijpen van de mysteriën van het Koninkrijk van God. Het patroon van dood en vernieuwing in de natuur helpt ons om Gods schepping te begrijpen.

Veel van de helden uit de Schrift hebben ervaringen van dood en opstanding gehad. Isaak werd op een altaar vastgebonden en als een offer door zijn vader aangeboden. Josef werd symbolisch door zijn broers vermoord, in een kuil en een kerker gegooid, om uiteindelijk op te staan als heerser van de natie. Simson heeft een kruisiging meegemaakt. Daniël werd voor de leeuwen gegooid en kwam daar de volgende ochtend levend vandaan. Jona stierf feitelijk in de buik van de vis en kwam weer tot leven.

Dood en opstanding is een consequent thema in de Wet, de Profeten en het Nieuwe Testament, en helpt ons om het plan van de schrift van begin tot eind te begrijpen.

Print Friendly, PDF & Email
By | 2020-07-23T13:47:53+00:00 juli 23rd, 2020|0 Comments

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.